Show simple item record

dc.contributor.advisorBolatoğlu, Nasip
dc.contributor.authorÇetin, Ali Rıza
dc.date.accessioned2018-10-01T12:06:17Z
dc.date.available2018-10-01T12:06:17Z
dc.date.issued2018-06
dc.date.submitted2018-06-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5053
dc.description.abstractThe relationship between term structure of interest rates and inflation has been widely discussed after the 1970s in the academic world. Especially for the developed countries, there are variety of analysis defending the opinion that the term structure of interest rates forecasts the future inflation. One of the financial indicators that can be used as a guide for future inflation is the term structure of interest rates in bonds and bills market. In addition to information in the term structure of interest rates, the information endorsed in the financial markets has become important in understanding of relationship between the term structure of interest rates and inflation. This article studies the information content of the term structure of interest rates of Turkish government bonds and bills. Using monthly data from January 2009 to December 2017, this article tests whether the term structure contains information about future interest rates, 1,3,6,9,12 months maturities are taken and formed six different series. After estimating January 2009-December 2017 period, another estimation is made for June 2010-December 2017 period due the affects of global crise in Turkish Economy. To examine the associated relationship the some econometric methods (Ordinary Least Square, Generalized Method of Moment, Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Exponential GARCH) are used. Consequently the term structure of nominal interest rates will serve an indicator of future inflationary developments. The results suggest that, the term structure contains some information about future interest rates specially the medium-term segment and results are nearly consistent with the results of the studies for the developed countries.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectfaiz oranının vade yapısı
dc.subjectenflasyon
dc.subjectgelişmekte olan ülkeler
dc.subjecttahmin
dc.subjectgetiri eğrisi
dc.titleTürkiye Ekonomisinde Faiz, Vade Yapısı, Enflasyon İlişkisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetFaiz oranının vade yapısı ile enflasyon arasındaki ilişki, 1970’lerden beri akademik dünyada ilgi gören, tartışılan konuların başında gelmiştir. Başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere faiz oranının vade yapısının gelecekteki enflasyon oranını tahmin etmesine yönelik birçok araştırma gerçekleştirilmiştir. Tahvil ve bono piyasasına ilişkin faiz oranının vade yapısı, gelecekteki enflasyonun tahmin edilmesi noktasında önemli bir göstergedir. Söz konusu göstergeye ilişkin sonuçlar bu nedenle finansal piyasalarda takip edilebilir unsur halini almıştır. Bu çalışmada söz konusu ilişkiye yönelik olmak üzere Türkiye’de kamu tarafından ihraç edilen hazine bonoları ile devlet tahvilleri incelenmiştir. Çalışmada, 2009 yılının Ocak ayı ile 2017 yılının Aralık ayını kapsayan döneme ilişkin tahminler yapılmış, vadesine 1, 3, 6, 9 ve 12 ay kalan finansal enstrümanlardan elde edilen seriler kullanılmıştır. Öncelikle, 2009 yılının Ocak ayı ile 2017 yılının Aralık ayını kapsayan döneme ilişkin tahminler gerçekleştirilmiş; ardından, 2008 yılında gerçekleşen küresel krizin etkileri de düşünülerek 2010 yılının Haziran ayı ile 2017 yılının Aralık ayını kapsayan döneme ilişkin yeniden tahmin yapılmıştır. Yapılan tahminlerde çeşitli ekonometrik yöntemler (En küçük kareler, Genelleştirilmiş Momentler Metodu, Otoregresif Koşullu Değişen Varyans, Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans, Üssel Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) kullanılmıştır. Sonuç olarak, faiz oranının vade yapısının gelecekteki enflasyon hakkında bilgi içerdiği, söz konusu bilgilerin özellikle orta vadede anlamlı olduğu ve sonuçların gelişmiş ülkeler hakkında daha önceden yapılan çalışmalar ile paralellik gösterdiği belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.contributor.authorID10193723tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record