Show simple item record

dc.contributor.advisorGökgöz, Saime Selenga
dc.contributor.authorHocaoğlu, Kerem
dc.date.accessioned2018-10-01T12:07:08Z
dc.date.available2018-10-01T12:07:08Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5056
dc.description.abstractRepublican People’ s Party was established on 9th September 1923. Governing for 27 years, RPP purpoted to be tending to be bureaucretic. The elites of the party were after a view of politics which had a wide gap between the public. İnönü, who has failed in the 14 May elections, had to hand over the responbility of ruling to the Democratic Party. The process after 1950, which was the time of multi party system, RPP under the leadership of İnönü went into a phase of evolotion of ideology. With İnönü’s taking over the duty general secretar, the wind of change would increasingly gain momentum in the party. In the thesis study, the impact of socio-economic policies in 1973 election process Ecevit and his tank came up with ara analysed. Also, it has been focused on whether the discourse of the leader and his circle in the election campaign has created and changes in the party aligmentstr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET……………………………………………………………………………………………….. vii ABSTRACT........................................................................................................................................viii ÖNSÖZ ……………………………………………………………………………………………..xiv KISALTMALAR………………..………………………………………………………………… xiv GİRİŞ………………………………………………………………………………………………..1 1. BÖLÜM 1945-1960 TÜRK SİYASETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 1945-1950 Arası Dönem: Çok Partili Hayatın Başlaması ve CHP 5 1.1.1 Demokrat Parti İktidarında CHP’nin İdeolojik Konumlanışı 12 1.1.2 1955 Sonrası CHP’nin Yeni Söylem Arayışı 16 1.1.3 CHP’nin 14.Kurultayı ve İlk Hedefler Beyannâmesi 18 1.1.4 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesine Giden Yol 20 1.2 27 Mayıs Sonrası Türk Siyasetinde Aktörler, Olaylar ve CHP 26 1.2.1 1961 Seçiminde CHP’nin Propagandası ve Sonuçları 26 1.2.2 Koalisyon Döneminde CHP-Asker İlişkilerinin Kısa Bir Değerlendirmesi 27 1.2.3 Koalisyon Döneminde CHP’de Gelişmeler 28 1.2.4 1962-1965 Yılları: Koalisyonda Gelişmeler 28 1.2.5 Yön Dergisi ve CHP 29 1.2.6 Türkiye İşçi Partisi 30 1.2.7 1965 Seçim Sürecinde CHP 31 1.2.8 CHP’nin 1965 Seçim Kampanyası 32 1.3 Ortanın Solu Bağlamında Türk Siyaseti ve Toplumu 33 1.3.1 Ortanın Solu Düşüncesi........ 36 1.3.2 68 Kuşağı ve Türk Siyasetine Etkileri 39 1.3.3 12 Mart’a Doğru CHP’nin Kimlik Sorunu 44 1.3.4 CHP’nin Değişiminde Önemli Bir Durak: 20.Kurultay 48 1.4 12 Mart 1971 Askerî Vesâyetinin Etkileri, Aktörler ve CHP 50 1.4.1 Sivil ve Asker İlişkileri 50 1.4.2 Devrim Dergisi ve CHP 53 1.4.3 12 Mart 1971 Askerî Darbesi ve CHP’ye Yansımaları 55 1.4.4 CHP’nin Bunalımlı Günleri: 5.Olağanüstü Kurultay 59 1.4.4.1 Adana Kongresi 60 1.4.4.2 Ankara Kongresi 61 1.4.4.3 5.Olağanüstü Kurultay 62 1.5 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve CHP’nin tavrı 63 2. BÖLÜM 1973 SEÇİMİNE DOĞRU CHP: OLAYLAR, OLGULAR VE AKTÖRLER 2.1 1973 Seçimine Doğru CHP: Parti ve Program 66 2.1.1 ‘Mülkiye Cuntası’ ve Ak Günlere Programı 66 2.1.2 CHP’nin Toprak ve Köy Sorunu 68 2.1.2.1. Kooperatifleşme 71 2.1.2.2. Köy Kent 72 2.1.3 Bölgeler arası Adaletsizlik, ‘Feodalleşme’, ‘Doğu Sorunu’ 74 2.1.4 Eğitim, Fırsat Eşitliği, Yüksek Öğrenim 76 2.1.5 Gecekondu ve Kent Politikası 77 2.1.6 Ak Günlere Programında Dış Politika 80 2.1.6.1 Kıbrıs 82 2.1.6.2 Avrupa Ekonomi Topluluğu Söylemi 82 2.1.7 Ak Günlere Programı ve CHP’nin Laiklik Anlayışında Evrilme 83 2.1.8 1973 Seçimine Doğru Türk Siyasetinde CHP ve Alevilik 85 2.2 Ekonomik Aktör Olarak Ticaret Çevreleri ve Sermaye Grupları 87 2.2.1 CHP-Sermaye İlişkisi 88 2.2.2 CHP’nin Ekonomi Söyleminde Halk Sektörü 90 2.3. CHP ve Sendikal Örgütlenme: CHP’nin Sendikalarla İlişkisi 92 2.3.1 Sosyal Demokrat Sendikacılık 94 2.3.2 15-16 Haziran Olayları 95 2.3.3 12 Mart Askerî Darbesinin Sendika Yaşamına Etkisi 98 2.3.4 Halk Gazetesine Göre 9. Türk İş Kurultayı 98 2.2.5 DİSK ve CHP İttifakının Kısa Bir Değerlendirmesi 99 2.2.6 CHP Çalışma Meclisi, ‘İşçiler CHP’de Birleşelim’ 100 2.4 14 Ekim 1973 Seçimine Doğru Yeni Ortam Gazetesinde CHP ve Ecevit İmgesi 102 2.4.1 Oya Baydar- Mehmet Ali Aybar Tartışması 103 2.4.2 Seçime Doğru Oya Baydar’ın Yazılarında CHP ve Ecevit 105 2.4.3 Tektaş Ağaoğlu’nun Yazılarında CHP ve Ecevit 107 2.4.4 Ahmet Naki Yücekök’ün Yazılarında Ecevit 109 2.5 Türkiye’de Antikomünist Düşüncenin Kısa Bir Analizi 110 2.5.1 Devlet Gazetesi: CHP ve Bülent Ecevit İmgesine Bir Örnek 112 2.5.1.1 Seyfi Öztürk’ün Bülent Ecevit’e Yönelik İthamları 113 3.BÖLÜM 1973 SEÇİMLERİNDE CHP’NİN SİYASÎ PROPAGANDASI 3.1 CHP’nin Propaganda Süreci 116 3.1.1 1973 Seçim Kampanyasında Rahşan Ecevit 118 3.1.2 Halk Gönüllüleri 118 3.1.3 Ecevit Diyor ki 119 3.1.4. İstanbul İl Örgütü Propaganda Toplantıları 120 3.2 CHP’nin Mitingleri, Halk Toplantıları 122 3.2.1 Kayseri Mitingi 122 3.2.2. Malatya Mitingi 124 3.2.3. Tokat ve Sivas Mitingleri 125 3.2.4. Doğu Karadeniz Gezisi: Mitingler 126 3.2.4.1. Sinop Mitingi 126 3.2.4.2.Trabzon Mitingi 127 3.2.4.3 Artvin ve Erzurum Toplantıları 129 3.2.4.4 Zonguldak, Ereğli Halk Toplantısı 129 3.2.5 CHP’nin 50.Yılı Toplantıları 131 3.2.5.1 Ak Günlere Doğru (Ankara) Mitingi 132 3.2.5.2 Zeytinburnu Mitingi 133 3.2.5.3 İzmir Mitingi 134 3.2.6 Seçim Kampanyasındaki Diğer Mitingler 136 3.2.6.1 Kahramanmaraş ve Gaziantep Toplantılar 136 3.2.6.2 Giresun ve Ordu Toplantıları 137 3.2.6.3 İstanbul Mitingi 138 3.2.7 CHP’li Siyasetçi ve Milletvekillerinin Profili Üzerine 140 3.3 Milliyet Gazetesi Karikatüristi Bedri Koraman’la 1973 Seçimleri: “Ecevit’in Peşinde” 143 4. BÖLÜM CHP’NİN 1973 SEÇİM SONUÇLARININ ANALİZİ 4.11973 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları………………………… ………………………….. 146 4.2 Halk Gazetesinde 14 Ekim 1973 Seçimi: Dış Basın Ne Diyor? 147 4.3 Seçim Sonuçlarına Göre CHP’nin Seçmen Eğiliminin Analizi 149 4.4 Doğu İlleri Örneklemine Göre CHP’nin Sonuçları 151 4.4.1 Diyarbakır 152 4.4.2 Mardin 153 4.4.3 Hakkari 154 4.4.4 Van 156 4.5 Alevilerin Yoğun Olduğu Kentlerin Seçim Tercihinin Analizi 157 4.5.1 Tunceli 157 4.5.2 Pülümür, Hozat, Ovacık 158 4.5.3 Hacıbektaş 160 4.6 Büyük Kentlerin Seçim Sonuçlarının Analizi 161 4.7 CHP İstanbul İl Örgütünde Yerel Seçim Süreci 164 4.7.1 Belediye Başkan Adayları, Broşürler, Bildiriler 165 4.7.1.1 Ahmet İsvan, CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı …………………………………. 165 4.7.2 İstanbul İl Örgütü Yerel Seçim Propaganda Toplantıları ……………………………….…171 4.8. İstanbul İl Örgütü’ne Göre Kent Sorunları ………………………………………………… 173 4.8.1 İstanbul’da Ekmek Sorunu ve Ekmek Fabrikası 173 4.8.2 CHP İstanbul Örgütü Evrakında AP’nin Gecekondu Politikasında İltimas 174 4.8.3 CHP İstanbul İl Örgütü Evrakında Fahrettin Aslan Olayı 176 Sonuç 176 Kaynaklar 179 EKLER EK I. Politikacılarla Söyleşiler Ek 1 Ertuğrul Günay ile söyleşi…….……………………………………………………………....192 Ek 2 Hurşit Güneş ile söyleşi ……………………………………………………………............... 197 Ek 3 Erol Tuncer ile söyleşi ………………………………………………………………............... 204 Ek 4 Semih Eryıldız ile söyleşi ……………………………………………………………………. 208 Ek 5 Taha Akyol ile söyleşi………………………………………………………..………………. 217 Ek 6 Hüsamettin Cindoruk ile söyleşi ……………………………………………………….......... 223 Ek 7 Orhan Birgit ile Söyleşi ……………………………………………………………………… 227 Ek 8 Metin Tüzün ile Söyleşi……………………………………………………………………… 232 EK II. CHP Parti Propaganda Malzemesi Örnekleri Ek 9-15………………………………………………………………………………………....233-263tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCHP
dc.subjectİsmet İnönü
dc.subjectSosyal Demokrasi
dc.subjectBülent Ecevit
dc.subject1973 Seçimleri
dc.title1973 Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKEREM HOCAOĞLU, 1973 SEÇİMLERİNDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ, KEREM. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 günü kurulmuştur. 27 yıl boyunca yönetimde kalan CHP, bürokrasiye hitap eden parti görünümündeydi. Partinin seçkinleri, halktan kopuk siyaset arayışında olmuşlardı. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde de seçimi kaybeden İnönü yönetimi Demokrat Parti’ye devretmek zorunda kalmıştır. 1950 sonrası çok partili sistemde, İnönü öncülüğündeki CHP ideolojik evrilme sürecine girmiştir. 1966 yılında Ecevit’in Genel Sekreterlik görevine gelmesi partideki değişim rüzgarı hızla ivme kazanacaktır. Bu tez çalışmasında, Ecevit ve beyin takımının inşa etmiş oldukları sosyo ekonomik politikaların, 1973 seçimleri sürecinde CHP’ye etkileri kritik edilmiştir. Liderin ve çevresinin seçim kampanyasındaki söylemlerinin parti tabanında değişiklik yaratıp yaratmadığının da üstünde durulmuştur. Anahtar Kavramlar: CHP, İsmet İnönü, Sosyal Demokrasi, Bülent Ecevit, 1973 Seçimleritr_TR
dc.contributor.departmentAtatürk İlke ve İnkılapları Tarihitr_TR
dc.contributor.authorID10205012tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record