Recent Submissions

 • A Rare Cause Of Elevated Chitotriosidase Activity: Glycogen Storage Disease Type Iv 

  Hizarcioglu-Gulsen, Hayriye; Yuce, Aysel; Akcoren, Zuhal; Berberoglu-Ates, Burcu; Aydemir, Yusuf; Sag, Erdal; Ceylaner, Serdar (Springer-Verlag Berlin, 2014)
  Human chitinolytic enzyme named "chitotriosidase" takes part in the defense mechanism against pathogens and the homeostasis of innate immunity. Chitotriosidase was firstly reported to be markedly high in plasma of patients ...
 • Sağlık Meslek Çalışanları için Fransızca 

  Özvarış, Şevkat Bahar; Arusoğlu, Sezai (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
  Ce modeste travail s'adresse à un public professionnel. L'objectif principal est d aider les professionnels de santé en apprenant le français. Les professionnels de santé envisagés sont les médecins, les infirmiers, les ...
 • Pediatrik Endokrinoloji 

  Bilginturan, A.Nihat (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
 • Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi 

  Özvarış, Şevkat Bahar (Hacettepe Üniversitesi, 2011)
  Bu kitap; halk sağlığı, sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi ve eğitim bilim- sri alanında pek çok kaynaktan yararlanarak, öncelikle tıp ve sağlık bilim­lerinin farklı alanlarında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim almakta ...
 • Aktif Yaşam İçin Nesiller Arası Etkileşim Modeli 

  Akçaer, Gürkan; Derman, Orhan; Güner, Damla; Tüzün, Zeynep (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
  Nüfusun yaşlanması, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli sosyal olgular­dan biridir. Yaşam standartlarının gelişmesi ile birlikte bütün dünyada dikkati çekecek şekilde uzayan yaşam süresinin yanında, doğum oranları azalmakta ...