Show simple item record

dc.contributor.advisorErsözlü, Elif
dc.contributor.authorÖzdoğan, Esra Duygu
dc.date.accessioned2018-10-02T07:47:56Z
dc.date.available2018-10-02T07:47:56Z
dc.date.issued2018-07
dc.date.submitted2018-06-18
dc.identifier.citationA Comparative Analysis of Paratextual Elements in the Complete Translations of Gulliver’s Travelstr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5066
dc.description.abstractABSTRACT ÖZDOĞAN, Esra Duygu. A Comparative Analysis of Paratextual Elements in the Complete Translations of Gulliver’s Travels, Master’s Thesis, Ankara, 2018. Jonathan Swift’s work, Gulliver’s Travels is regarded as one of the most important satirical works of English literature. The novel mainly includes explicit and implicit criticisms of institutions and humankind. However, the book is not always perceived as a satirical work because of non-textual elements applied by the publisher, the author or by a third party. Genette (1997) has defined these elements as paratextual elements which enable a work to become a book and to reach the reader. Besides, these elements affect the reception of a text. The aim of this study is to explore the paratextual elements in the complete translations of Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels and to find out the most effective elements on the reception of the novel by the reader. The study firstly carries out a bibliographic survey to demonstrate the position of the book in the Turkish literary polysystem within the framework of Itamar Even-Zohar’s (1990) polysystem theory. It later analyzes the paratextual elements of the complete translations of the novel translated by İrfan Şahinbaş, Kıymet Erzincan Kına and Can Ömer Kalaycı, and published by five different publishing houses. It finally discusses the most effective elements which can change the perception of Gulliver’s Travels. As a result, the study shows that the novel is mostly appreciated as a part of children’s literature in the Turkish literary polysystem and it also finds out four effective paratextual elements which are the titles of the series, the please-inserts, the prefatory notes and the notes among eight detected elements in the complete translations. Although the bibliographical survey displays its position in the Turkish literary polysystem mostly as a work of children’s literature, the paratextual elements of the complete translations reveal the satirical style of Swift and the target reader as adults. Keywords Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, polysystem theory, paratextual elements, perception.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTABLE OF CONTENTS KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv ACKNOWLEDGEMENTS v ÖZET vi ABSTRACT vii TABLE OF CONTENTS viii LIST OF ABBREVIATIONS x LIST OF TABLES xi LIST OF FIGURES xii INTRODUCTION 1 CHAPTER 1: THEORETICAL BACKGROUND 8 1.1. ITAMAR EVEN-ZOHAR’S POLYSYSTEM THEORY 8 1.2. GERARD GENETTE’S WORK ON PARATEXTUAL ELEMENTS 13 CHAPTER 2: JONATHAN SWIFT AND GULLIVER’S TRAVELS 25 2.1. JONATHAN SWIFT AND HIS WORK 25 2.2. GULLIVER’S TRAVELS 28 2.2.1. Summary of Gulliver’s Travels 28 2.2.2. Gulliver’s Travels as a Work of Satire 34 2.2.3. The Introduction of Gulliver’s Travels into the British Literary Polysystem 43 2.2.4. Paratextual Analysis of Motte’s First Edition and Faulkner’s First Edition of Gulliver’s Travels 48 CHAPTER 3: CASE STUDY 57 3.1. METHODOLOGY 57 3.2. GULLIVER’S TRAVELS IN THE TURKISH LITERARY POLYSYSTEM 58 3.3. THE ANALYSIS OF PARATEXTUAL ELEMENTS IN COMPLETE TRANSLATIONS OF GULLIVER’S TRAVELS 75 3.3.1. The Publisher’s Peritext 75 3.3.1.1. Formats 75 3.3.1.2. Series 75 3.3.1.3. The Cover and Its Appendages 77 3.3.1.3.1. Analysis of TT1 78 3.3.1.3.2. Analysis of TT2 and TT3 80 3.3.1.3.3. Analysis of TT4-TT5 and TT6 82 3.3.1.3.4. Analysis of TT7 85 3.3.1.3.5. Analysis of TT8 86 3.3.1.4. The Title Page and Its Appendages 87 3.3.1.5. Typesetting and Printings 90 3.3.2. The Name of the Author 91 3.3.3. Titles 94 3.3.4. The Please-insert 97 3.3.5. The Prefatory Notes 107 3.3.6. Intertitles 114 3.3.7. The Notes 116 3.3.8. The Epitext 130 3.4. DISCUSSION 132 CONCLUSION 137 BIBLIOGRAPHY 146 APPENDIX 1. The Interview with Prof. Dr. Can Ömer Kalaycı 151 APPENDIX 2. Originality Report 153 APPENDIX 3. Ethics Board Wavier Form 155 AUTOBIOGRAPHY 157tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectjonathan swift
dc.subjectgulliver’s travels
dc.subjectpolysystem theory
dc.subjectparatextual elements
dc.subjectperception
dc.titleA Comparative Analysis of Paratextual Elements in the Complete Translations of Gulliver’s Travelstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET ÖZDOĞAN, Esra Duygu. Gulliver’in Seyahatleri’nin Tam Metin Çevirilerindeki Metin Dışı Unsurların Karşılaştırmalı Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Jonathan Swift’in Gulliver’in Seyahatleri eseri, İngiliz edebiyatının en önemli hicivlerinden biri olarak kabul edilir. Roman, ağırlıklı olarak kurumlar ve insanlık hakkında doğrudan ve dolaylı eleştiriler içerir. Fakat kitap, yayıncı, yazar veya üçüncü bir tarafça uygulanan metinsel olmayan unsurlar sebebiyle her zaman bir hiciv eseri olarak algılanmaz. Genette (1997), bir eserin kitap haline gelmesini ve okuyucuya ulaşmasını sağlayan bu öğeleri metin dışı unsurlar olarak tanımlar. Aynı zamanda bu unsurlar metnin algılanmasına da etki eder. Bu çalışmanın amacı, Jonathan Swift’in Gulliver’in Seyahatleri adlı eserinin tam metin çevirilerinin metin dışı unsurlarını araştırmak ve bunlar arasından okuyucunun metin üzerindeki algısını en çok etkileyen unsurları bulmaktır. Çalışma, öncelikle kitabın Türk edebiyatı çoğuldizgesindeki konumunu belirlemek üzere Itamar Even-Zohar’ın (1990) çoğuldizge kuramı kapsamında bibliyografik bir araştırma yürütür. Daha sonra, İrfan Şahinbaş, Kıymet Erzincan Kına ve Can Ömer Kalaycı tarafından çevrilen ve beş farklı yayınevi tarafından basılan tam çevirilerinin metin dışı unsurlarını analiz eder. Son olarak, Gulliver’in Seyahatleri’nin alımlanmasını değiştirebilecek en etkili unsurları tartışır. Sonuç olarak, bu çalışma, bahsi geçen romanın Türk edebiyatı çoğuldizgesinde çoğunlukla çocuk edebiyatının bir parçası olarak kabul gördüğünü gösterir ve ayrıca, saptanan sekiz unsur içerisindeki dört etkili metin dışı unsuru ortaya çıkarır: seri başlıkları, arka kapak metinleri, önsöz niteliğindeki notlar ve dipnotlar. Bibliyografik araştırma kitabın Türk edebiyatı çoğuldizgesindeki konumunu çoğunlukla bir çocuk edebiyatı eseri olarak gösterse de tam metin çevirilerinin metin dışı unsurları Swift’in hicivli tarzını ve hedeflenen okuyucunun yetişkinler olduğunu ortaya koyar. Anahtar Sözcükler Jonathan Swift, Gulliver’in Seyahatleri, çoğuldizge kuramı, metin dışı unsurlar, algı.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.contributor.authorID10202136tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record