Show simple item record

dc.contributor.advisorDr. Öğretim Üyesi Ersözlü, Elif
dc.contributor.authorKorkmaz, Pelin
dc.date.accessioned2018-10-02T07:48:25Z
dc.date.available2018-10-02T07:48:25Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5068
dc.description.abstractThis descriptive and explanatory study analyzes the effect of translation on gaining symbolic capital, one of the most striking notions suggested by sociologist Pierre Bourdieu, for publishing houses as agents with a case study of Ayrıntı Yayınları’s Ağır Kitaplar series, which consists of completely translated books. The theoretical framework of the study is based on social turn in Translation Studies and sociologist Bourdieu’s notions applicable to the discipline of translation. However, cultural turn sets the starting point for this theoretical framework, since it is closely related with the social turn. The thesis is based on the understanding that the act of translation has a manipulative and an ideological nature, and translation process in a publishing house is affected by the sociocultural/political conditions of the country and world at that time and the translators’ habitus and ideologies, as well as the ideology and publishing policy of the publishing house. As a result, it has been revealed that translation can be a tool for a publishing house to position itself in the world of books according to its own ideology and expectations of the target readers and this position can help that publishing house gain the symbolic capital, which is as much important as the economic capital to be accepted by readers. It has been demonstrated that Ayrıntı Yayınları is a publishing house that adopts a spesific ideology and with Ağır Kitaplar series, has an important place especially for the readers in Turkey who also adopts the more or less same ideology.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKültürel kırılma, sosyal kırılma, Betimleyici Çeviribilim, ideoloji, Pierre Bourdieu, sembolik sermaye, habitustr_TR
dc.titleThe Effect of Translation on Gaining Symbolic Capital for Publishing Houses: A Case Study on Ayrıntı Yayınları's Publishing Strategy in Ağır Kitaplar Seriestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu betimleyici ve açıklayıcı çalışma, yayınevlerinin, Pierre Bourdieu tarafından öne sürülen en dikkat çekici kavramlardan biri olan simgesel sermaye elde etmelerinde çevirinin etkisini, Ayrıntı Yayınları ve yayınevinin, tamamı çeviri kitaplardan oluşan Ağır Kitaplar serisi üzerinden bir vaka çalışması yoluyla analiz etmektedir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Çeviribilimde sosyal kırılma ve Bourdieu’nun, çeviri disiplinine uygulanabilen kavramları oluşturmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu kuramsal çerçeveyi oluşturmak için, kültürel kırılma başlangıç noktası olarak ele alınmıştır. Bunun nedeni, kültürel kırılmanın, sosyal kırılmayla yakından ilişkili olmasından ileri gelmektedir. Bu tez, çeviri eyleminin ideolojik ve manipülatif bir doğası olduğu; bir yayınevindeki çeviri sürecinin, çevirinin yapıldığı zamanda ülkenin ve dünyanın sosyo kültürel/politik koşullarından ve yayınevinin ideolojisi ve yayıncılık ilkelerinin yanı sıra, çevirmenlerin habitusundan ve ideolojisinden de etkilendiği anlayışına dayanmaktadır. Sonuç olarak, yayınevlerinin, ideolojilerine ve okurlarının beklentilerine göre kendilerini düşünce dünyası içinde konumlandırmalarında, çevirinin bir araç olabileceği ve bu aracın yayınevlerine, okurlar tarafından kabul edilebilmek için ekonomik sermaye kadar önemli olan sembolik sermaye elde etmelerinde yardımcı olabileceği ortaya koyulmuştur. Ayrıntı Yayınları’nın spesifik bir ideolojiyi benimseyen bir yayınevi olduğu ve Ağır Kitaplar serisi ile, özellikle Türkiye’de yine aşağı yukarı aynı ideolojiyi benimseyen okurlar arasında önemli bir yere sahip olduğu gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record