Show simple item record

dc.contributor.advisorRenda, Kadri Kaan
dc.contributor.authorIşıklar, Zübeyde Selcen
dc.date.accessioned2018-10-02T07:48:51Z
dc.date.available2018-10-02T07:48:51Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5070
dc.description.abstractThis thesis examines the public diplomacy activities of the United States, mainly by focusing on the period after the September 11 attacks. The US, known as the inventor and best implementer of public diplomacy wanted to activate its soft power besides its hard power as an important component of its national power, for its war on terror strategy. Along with its strategy of fighting against terrorism, the US tried to restructure and institutionalize its public diplomacy activities which it had stopped at the end of the Cold War following the collapse of the Soviet Union with the belief that there was no more need for it. The research question of the thesis, therefore, is whether the US has been successful in the policies conducted with the aim of increasing its soft power, summarily winning hearts and minds, as the main part of its public diplomacy alongside with its military power that is also utilized within the scope of the US’ war on terror strategy. In this context, the public diplomacy policies implemented by different American Presidents since September 11, 2001 are examined. As a result of the study, it has been found out that despite short-lived successes during some Administrations, the public diplomacy strategies carried out by the US to improve its image failed in general, mainly because of two reasons; disregard for the different characteristics of the nations it addressed and failure to comprehend the sources of negativity especially in the heavily Muslim populated countries.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPublic diplomacytr_TR
dc.subjectsoft power
dc.subjectSeptember 11 attacks
dc.subjectthe USA
dc.subjectnegative image
dc.titlePublic Diplomacy Practices of American Presidents towards the Islamic World After 9/11tr_TR
dc.title.alternative11 Eylül Sonrası Amerikan Başkanlarının İslam Dünyasına Yönelik Kamu Diplomasisi Uygulamalarıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışması Amerika Birleşik Devletleri’nin kamu diplomasisi faaliyetlerini başlıca 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasındaki döneme odaklanarak incelemektedir. Kamu diplomasisini ilk oluşturan ve en iyi uygulayan devlet olarak ABD, terörle mücadele stratejisinde de, askeri gücünün yanı sıra, ulusal gücünün en önemli unsurlardan birisi olarak gördüğü, yumuşak gücünü de devreye sokmak istemiştir. ABD, bu çerçevede Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben Soğuk Savaşın sona ermesi ile artık ihtiyaç duymayacağını düşündüğü kamu diplomasisi faaliyetlerini bu kez terörle mücadele konusunda yeniden tasarlamaya ve kurumsallaştırmaya çalışmıştır. Bu tezde incelenen araştırma sorusu, ABD’nin terörle mücadele strateji çerçevesinde kullanmakta olduğu askeri gücünün yanı sıra, kamu diplomasisinin ana unsurunu oluşturan kalpleri ve zihinleri kazanmak olarak özetlenebilecek yumuşak gücünü arttırmak amacıyla yürüttüğü politikaların başarılı olup olmadığıdır. Bu çerçevede, 11 Eylül 2001 tarihinden bu yana farklı Amerikan Başkanları döneminde yürütülen kamu diplomasisi politikaları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ise, farklı yönetimler sırasında olumlu adımlar atılmakla birlikte, özellikle nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde olumsuz düşüncelerin kaynağını ve hitap ettiği halkların özelliklerini göz ardı ettiği için ABD’nin imajını geliştirmek konusunda uyguladığı kamu diplomasisi stratejilerinin başarısız olduğu görülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentUluslararası İlişkilertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record