• Serolojik Tanı Yöntemleri 

      Dürdal Us, Ayşe (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
      Lenfoid dokular ve çok sayıda hücre ve çözünür moleküllerden oluşan immün sistem, yabancı maddeleri (antijen; enfeksiyöz etkenler, protein ve polisakkaritler gibi makromoleküller, vb) tanıyarak kendi (self) yapılarından ...