• Ameliyathane Oda Teknikerliği Genel Görev Tanımı 

   Özgür, Figen; Ulus, Yemen (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
   Sağlık konusunda birinci sırada tercih edilen Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri cerrahi hizmetlerde de çağdaş ameliyathaneleri, alt yapı donanımı, güncel teknolojisi ve kadrosu ile birçok başarılı yaklaşımı ve ilkleri ...
  • Geriatrik Bilimler 

   Gökçe Kutsal, Yeşim; Cangöz, Banu; Baydar, Terken (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
   Dünyada popülasyonun profili yaşlılara doğru yer değiştirmekte ve adeta bir "demografik devrim" oluşmaktadır. Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşlı popülasyonun sayısında süreğen bir artış söz konusudur. ...