• Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu 

      Sayıl, Melike (Hacettepe Üniversitesi, 2012)
      Bu kitap, çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemlerinde, ergenlerin aile, akran ve okul bağlamlarını, olumlu ve olumsuz sosyal davranışlarını ve uyumlarını çoklu değerlendirmelerle ölçen Türkiye'de ...