Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın Çelik, S. Dilek
dc.contributor.authorAltunal, Semra
dc.date.accessioned2018-10-02T08:29:53Z
dc.date.available2018-10-02T08:29:53Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5134
dc.description.abstractIn our work the crime concept of female novelists have been studied. In the first party, biref history of detective novel, types, place of detective novels in Turkish literature and female novelists who are subjects of our work have been included. Due to the the fact that basic elements of detective novels is crime and to specify the crime rhetorics of female novelists in the second part, sociology and literature, crime theories have been considered. In the third part, the crime elements of novels included in our work have been studied under three main title - crime, organized and political crimes. In the formulized structure of detective novels the person resolving mystrey and crime has changed and varied over time. For the sake of seeing this chance in the fourth part, the heroes that revealed crime and criminals in the novels have been denoted. In the fifth part crime tools, whereas in the sixth part crime places have been discussed. To sump up, it has been revealed that our female novelists have gone beyond the usual formulas with their competent works and that they made important contributions to the detective literature which is identified with male writers.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY…………………………………………………………………… i BİLDİRİM……………………………………………………………………………… ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..…………………. iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...……………… iv ÖZET ………………………………………………………………………………..... v ABSTRACT ……………………………………………………………………….... vi İÇİNDEKİLER ………………………………………………………………………. vii KISALTMALAR DİZİNİ ……………………………………………………………..xii TEŞEKKÜR ………………………………….……………………………………..xiii GİRİŞ………………………………………………………………………………….1 1.BÖLÜM :POLİSİYE ROMAN …………………………………………………... 5 1.1. Polisiye Romanın Kısa Tarihi ……………………………………... 5 1.2. Polisiye Roman Türleri…….………………………………………..13 1.2.1. Geleneksel “Katil Kim?” Romanı …………………………...14 1.2.2. Kara Roman ………………………………………………….16 1.2.3. Şüphe – Gerilim (Suspense) Romanı ……………………..17 1.2.4. Heyecan – Korku (Thriller) Romanı ………………………..17 1.2.5. Casus Romanı ………………………………………………. 19 1.3. Türk Edebiyatında Polisiye Roman …………….………………….17 1.4. Türk Edebiyatında Kadın Polisiye Roman Yazarları …….…….. 29 1.4.1. Halide Edib Adıvar ………………………………………….. 32 1.4.2. Peride Celal ………………………………………………….. 35 1.4.3. Nihal Karamağaralı ………………………………………… 37 1.4.4. Emel Dilman ………………………………………………… 37 1.4.5. Pakize Başaran ……………………………………………. 38 1.4.6. Zuhal Kuyaş ………………………………………………… 39 1.4.7. Melek MelihBayrı …………………………………………… 39 1.4.8. Lale Oraloğlu …………………………………………….…. 40 1.4.9. Pınar Kür ……………………………………………………. 41 1.4.10. Perihan Mağden ………………………………………….. 42 1.4.11. Piraye Şengel ……………………………………………... 45 1.4.12. Ayşe Akdeniz ……………………………………………... 45 1.4.13. Nihan Taştekin ……………………………………………. 46 1.4.14. Cahide Birgül………………………………………………. 46 1.4.15. Şebnem Şenyener ………………………………………... 46 1.4.16. Esmahan Aykol ……………………………………………. 47 1.4.17. Şebnem İşigüzel …………………………………………... 48 1.4.18. Sibel Atasoy …………………………………………………48 1.4.19. Hava Gülbeyaz Coşkun ……………………………………49 1.4.20. Yeşim Çankaya ……………………………………………. 50 1.4.21. Zülâl Kalkandelen ………………………………………….. 50 1.4.22. Canan Parlar ……………………………………………….. 51 1.4.23. Şule Şahin ………………………………………………….. 51 1.4.24. Müzeyyen Yılmaz ………………………………………….. 52 1.4.25. Gülten Suveren …………………………………………….. 52 1.4.26. Sibel Köklü …………………………………………………. 53 , 1.4.27. Gökçe İspi Turan ………………………………………….. 53 2. BÖLÜM : EDEBİYAT VE SUÇ KAVRAMLARI ………………………………54 2.1. Edebiyat Sosyolojisi …….…………………………………………... 54 2.2. Suç Sosyolojisi ………….…………………………………………….57 2.2.1. Suç ve Suçluluk ……………………………………………..58 2.2.2. Sapma ………………………………………………………...59 2.2.3. Suç Kavramını Ele Alan Yaklaşımlar ……………………..60 2.2.3.1. Bireysel Teoriler …………………………………...60 2.2.3.2. Biyolojik Teoriler ……………………………..…… 63 2.2.3.3. Psikolojik Teoriler …………………………………. 64 2.2.3.4. Sosyal Teoriler ……………………………………. 65 2.2.3.4.1. Sosyal Yapı Teoriler …………………….66 2.2.3.4.2. Sosyal Süreç Teorileri …………………..66 2.2.3.4.3. Sosyal Çatışma Teorileri ………………..67 3. BÖLÜM: ROMANLARDA SUÇ KAVRAMI ……..……………………………68 3.1. Bireysel Suçlar ……..……………………………..…………………. 69 3.1.1. Kan Davası …………………………………………..............69 3.1.2. Cinayet ……………………………….……………................71 3.1.3. Seri Cinayetler ……..……………………………….............127 3.1.4. Cinsel Suçlar …………..…………………………………….136 3.2. Organize Suçlar …………………………………………………….. 139 3.2.1. Dini Örgüt Çıkarları ……………………………………….. 140 3.2.2. Yolsuzluk …………………………………………………… 142 3.2.3. Çeteleşme …………………………………………………...147 3.2.4. Tarihi Eser ve Silah Kaçakçılığı …………………………. 154 3.2.5. Casusluk Faaliyetleri ……………………………………… 159 3.2.7. Uyuşturucu …………………………………………………167 3.3. Siyasi Suçlar …………………………………………………………172 4. BÖLÜM: SUÇ VE SUÇLU KAVRAMLARINI ORTAYA ÇIKARAN KAHRAMANLAR ………………………………………………………………….177 3.2. Dedektif………………………………………………………………..179 3.3. Dedektif Konumunda Yer Alan Kahramanlar .………………….181 3.3.1. Öğretim Görevlisi …………………………………………..181 3.3.2. Arkeolog ……………………………………………………..182 3.3.3. Avukat ……………………………………………………….183 3.3.4. Doktor ………………………………………………………..184 3.3.5. Gazeteci ……………………………………………………..184 3.3.6. Kitapçı ………………………………………………………..185 3.3.7. Yönetmen ……………………………………………………186 3.3.8. Öğretmen ……………………………………………………186 3.3.9. Diğerleri ………………………………………………………187 3.4. Emniyet Teşkilatı …………….……………………………………....183 5. BÖLÜM: SUÇ ALETLERİ ……………………………………………………..191 5.1. Ateşli Silahlar ………………………………………………………...191 5.2. Kesici Aletler …………………………………………………………197 5.3. Zehir ……………………………………………………………………200 5.4. İp ………………………………………………………………………..202 5.5. Uyuşturucu ……………………………………………………………202 5.6. Diğer ……………………………………………………………………203 6. BÖLÜM: SUÇ MEKANLARI …………………………………………………..205 6.1. İstanbul ………………………………………………………………..205 6.2. Diğer Şehirler ……………………………………………………….. 207 6.3. Yurtdışı ………………………………………………………………. 208 SONUÇ …………………………….………………………………………………. 210 KAYNAKÇA ……………………………………………………………………… 214 EK 1. Orjinallik Belgesi ………………………………………………………. 223 EK 2. Etik Kurul …………………………………………………………………226 EK 3. Kadın Yazarların Polisiye Roman Listesi ………………………….. 229tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPolisiye Roman
dc.subjectKadın Yazarlar
dc.subjectSuç Kavramı
dc.titleKadın Yazarların Polisiye Romanlarında Suç Kavramı (1936-2010)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmamızda kadın yazarların polisiye romanlarında yer alan suç kavramları incelenmiştir. İlk bölümde polisiye romanın kısa tarihine, polisiye roman türlerine, Türk edebiyatında polisiye romanın yerine ve çalışmamıza konu olan 27 kadın polisiye romancımıza yer verilmiştir. Polisiye romanın temel unsurunun suç olması ve kadın yazarların romanlarındaki suç kavramlarının belirlenebilmesi için ikinci bölümde, edebiyat sosyolojisi, suç sosyolojisi ve çeşitli suç teorileri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, çalışmamıza dâhil ettiğimiz 65 polisiye romandaki suç unsurları bireysel suçlar, organize suçlar ve siyasi suçlar şeklinde üç ana başlık altında incelenmiştir. Polisiye romanların formülleştirilmiş yapısında yer alan suç ve muammayı çözümleyen kişi zamanla değişmiş ve çeşitlemiştir. Bu değişimi de görebilmek adında dördüncü bölümde, incelenen romanlardaki suç ve suçluyu ortaya çıkartan kahramanlar belirlenmiştir. Beşinci bölümde suç aletleri, altıncı bölümde ise suç mekânları ele alınmıştır. Sonuç olarak kadın yazarlarımızın yetkin eserleriyle alışılageldik formüllerin ötesine geçtiklerini ve eril dünyaya mal edilen polisiye edebiyata önemli katkılarda bulundukları ortaya çıkarılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.contributor.authorID10201860tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record