Show simple item record

dc.contributor.advisorAcun, Ramazan
dc.contributor.authorUğur, Çağrı
dc.date.accessioned2018-10-02T08:40:35Z
dc.date.available2018-10-02T08:40:35Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5136
dc.description.abstractThis study is an inventory study on scientific translation activities in the Ottoman Empire. In the study, the catalogs in Turkey were scanned and close to 1400 scientific translations were collected. In addition, information that was missing from this inventory was completed from international catalogs. The inventory obtained was analyzed and Ottoman scientific translation activities were tried to be revealed.tr_TR
dc.description.tableofcontents1. BÖLÜM: ÇEVİRİNİN KISA TARİHİ 1.1. Çeviriler Nasıl Başladı ? …………………………………………..…..................5 1.2. Doğu Uygarlığında Çeviri………………………………………..........................8 1.3. Çevirinin Batıya Nüfuz Etmesi: Avrupa’nın Antikiteyi Hatırlayışı……….…11 1.4. Osmanlı’da Çeviri Faaliyetleri: Bizanslı Tercümanlardan Mühtedilere….....13 1.5. Osmanlı’da Bilim Topluluklarının Çeviri Faaliyetlerine Etkisi………...…....21 1.5.1. Encümen-i Dâniş…………………………………………….…………21 1.5.2. Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye………………………………..............…24 1.5.3. Cemiyet-i İlmiye ve Mecmua-i Ulum…………………………...……..25 1.5.4. Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane ve Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye…….….26 2. BÖLÜM: ÇEVİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 2.1. Askeri ……………………….………................................................................…31 2.2. Tıp ……………………………………………………………………...…......….36 2.3. Fen ve Sosyal Bilimler …………………………………………………...….…..41 2.4. Astronomi …………………………………………………………………..…....44 2.5. Coğrafya ……………………………………………………………..………......45 2.6. Matematik ………………………………………………………….….……...…47tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectbilim tarihitr_TR
dc.subjectçeviri tarihitr_TR
dc.subjecttercümetr_TR
dc.subjecttürk bilim tarihitr_TR
dc.titleOsmanlı'da Bilimsel Tercüme Faaliyetleri: Envanter ve Analiztr_TR
dc.title.alternativeScientific translation activities in the Ottoman Empire: Inventory and analysistr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Osmanlı’daki bilimsel çeviri faaliyetlerini konu alan bir envanter çalışmasıdır. Çalışmada Türkiye’de Osmanlı dönemine ait eserleri içeren kataloglar taranarak, 1400’e yakın bilimsel çeviri toplanmıştır. Ayrıca oluşturulan bu envanterde eksik olan künyeler ve bilgiler uluslar arası kataloglardan tamamlanmaya çalışılmış, elde edilen envanter analiz edilerek, Osmanlı bilimsel çeviri faaliyetlerinin seyri ortaya konmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.contributor.authorID10199599tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record