Show simple item record

dc.contributor.advisorDede, Kadir
dc.contributor.authorŞengül, Taylan
dc.date.accessioned2018-10-02T10:47:42Z
dc.date.available2018-10-02T10:47:42Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5159
dc.description.abstractThis study discusses the hegemonic characteristic of Islamic humour magazine publishing via the examples of Cafcaf magazine which was published between 2008-2015 and Hacamat magazine which was published by a group of people from Cafcaf in 2015. In this direction, the concept of humour, firstly, and relatedly the concept of lughter and caricature, and thereby the meanig of humour is theoretically discussed. Then, by including the debates on the concept of hegemony, a line has been drawn on especially Gramsci‟s theoretical frame. In order to be appropriate for the course of this study and especially for he context of cultural identity debates, the hegemonic feature of humour has been highlighted, on the axis of Laclau and Mouffe‟s contribution to the theory of hegemony after widening the discussion of the concept of hegemony. Then, in the second chapter which is marking the basic moments of hegemonic struggle of Justice and Development Party goverment in the emergence and growing process for the sake of clarifying the political and social context of Cafcaf and Hacamat magazines, the hegemony of Justice and Development Party has been discussed by Gramsci‟s specific notions. In the last chapter, as Islamic humour magazines which follows this aforementioned transformation process, the discourses of Cafcaf and Hacamat magazines have been analyzed and overall critical themes that the magazines mentioned on essays and cartoons have been clarified.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectmizah
dc.subjecthegemonya
dc.subjectislamcılık
dc.subjectislami mizah dergiciliği
dc.subjectcafcaf
dc.subjecthacamat
dc.titleTürkiye'de İslami Mizah, İktidar Ve Hegemonya: Cafcaf Ve Hacamat Dergileritr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma 2008-2015 yılları adasında yayımlanan Cafcaf dergisi ile 2015 yılında Cafcaf kadroları tarafından çıkarılan Hacamat dergi örnekleri üzerinden Türkiye‟de İslami mizah dergiciliğinin hegemonik karakterini ele almaktadır. Bu doğrultuda öncelikle mizah, ilişkili olarak da gülme ve karikatür kavramları ve dolayısıyla mizahın anlamı üzerinde teorik bir tartışma yürütülmüştür. Ardından hegemonya kavramı üzerindeki tartışmalara yer verilerek özellikle Gramsci‟nin teorik çerçevesi üzerinden bir hat çizilmiştir. Çalışmanın izlencesine ve özellikle kültürel kimlik tartışmaları bağlamına uygun olması için de Laclau ve Mouffe‟un hegemonya teorisine olan katkıları ekseninde hegemonya kavramı tartışması genişletildikten sonra mizahın hegemonik niteliğine vurgu yapılmıştır. Ardından, Cafcaf ve Hacamat dergilerinin siyasal ve toplumsal bağlamını netleştirmek adına Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ortaya çıkış ve gelişim sürecindeki hegemonya mücadelesinin temel uğrakları ve özellikle kültürel dönüşüm süreçlerindeki dönüm noktalarını işaretleyen ikinci bölümde Adalet ve Kalkınma Partisi hegemonyası, Gramsci‟nin özgün kavramları yoluyla ele alınmıştır. Son bölümde ise çalışmanın, mevzubahis dönüşüm sürecini takip ettiği İslami mizah dergileri olarak Cafcaf ve Hacamat dergilerinin söylemleri çözümlenmiş, yazı ve karikatürler üzerinden dergilerin değindiği genel eleştirel temalar netleştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorID48049tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record