Show simple item record

dc.contributor.advisorÇal, Sedat
dc.contributor.authorYavuz, Semin
dc.date.accessioned2018-10-03T06:54:42Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5188
dc.description.abstractThe right of property protected by the Turkish Constitution and the European Convention of Human Rights may be limited due to public interest. It may be restricted by the special planning prepared for planned urbanization. The term of confiscating without expropriation comes out in case of the fact that the properties are appropriated for the public use for a long time. Confiscating without expropriation used to be considered only as de facto expropriation. The violation of the right to property due to the property allocated to the public use and have not been expropriated by the administration for a long time, which has considered as confiscating without expropriation. Regulations have been made with the recent amendments on Expropriation Act with regards to confiscating without expropriating which had been shaped by judicial jurisprudence. The process of confiscating without expropriating has been examined by defining the term of confiscating without expropriation, introducing the legal characteristic’s, its elements and in the light of the decisions of the European Court of Human Rights, the Turkish Constitutional Court, the Court of Cassation and the Council of State and the recent amendments in the Expropriation Act.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMülkiyet Hakkı
dc.subjectİmar Planı
dc.subjectKamulaştırma
dc.subjectKamulaştırmasız El Atma
dc.titleİmar Hukukunda Hukuki El Atmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAnayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan mülkiyet hakkının kamu yararı nedeniyle sınırlanması mümkündür. Sağlıklı ve düzenli kentleşme için hazırlanan imar planları ile bazı kişilerin mülkiyet hakkı kısıtlanabilmektedir. İmar planlarında kamusal alana ayrılması suretiyle taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının uzun yıllar kısıtlanması halinde kamulaştırmasız el atma kavramı karşımıza çıkmaktadır. Kamulaştırmasız el atma önceden yalnızca fiili el atma olarak kabul edilmekteydi. Yargı kararlarıyla taşınmazın imar planlarında kamusal alana ayrılması ve uzun yıllar kamulaştırılmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edilmesi de kamulaştırmasız el atma olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Yargı içtihatlarıyla şekillenen kamulaştırmasız el atmaya ilişkin son yapılan kanun değişikliği ile düzenlemeler getirilmiştir. Kamulaştırmasız el atmanın tanımı yapılarak unsurları, hukuki niteliği ortaya konularak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay tarafından verilen kararlar ışığında son yapılan değişikliklerle birlikte geçirdiği süreç incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.contributor.authorID10213547tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-10-03T06:54:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record