Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırımlı, Şinasi
dc.contributor.authorBatı Erdem, Ceren
dc.date.accessioned2018-10-05T11:16:29Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5193
dc.description.abstractAbbaslik village, the study area, is within 5 km of the province center within the boundaries of Bilecik province. The land in the Mediterranean region in terms of plant geography is entering the A2 area according to Davis' squaring system. The research area reaches up to 1243 meters in height on Kapaklı hill, which starts from 500 meters and is located to the south. Flora determination studies were carried out between the years of 2015-2016 and 1276 specimens were collected from the region and these samples were pressed and dried according to herbarium techniques. In the samples collected, a total of 650 taxa of 75 families, 341 genera, 644 species, 4 subspecies and 2 varieties were detected. The phytogeographical distribution of the species determined as the result of the study is 16.77 % for the Mediterranean element, 12.62 % for the Euro-Siberian element and 8.15% for the Irano-Turanian element. 62.46 % is composed of samples which are very regional and phytogeographic region is not known exactly. The 48 of them are endemic and 7.38 % of the number is total number of taxa. The 18 new species have been recorded for A2 squares from the research area. The study also investigated the ethnobotanical characteristics of the Abbaslik village and communicated with the local people and collected information about the characteristics of the plants with local use.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFlora
dc.subjectEtnobotanik
dc.subjectAbbaslık
dc.subjectBilecik
dc.titleAbbaslık Köyü (Bilecik) Florası ve Etnobotanik Özellikleritr_TR
dc.title.alternativeThe Flora And Ethnobotany Of Abbaslık Village (Bilecik)eng
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışma alanı olan Abbaslık köyü, Bilecik ili sınırları içinde, il merkezine 5 kilometre uzaklıktadır. Bitki coğrafyası bakımından Akdeniz bölgesinde olan arazi, Davis’in kareleme sistemine göre A2 karesine girmektedir. Araştırma alanı yaklaşık 500 metreden başlayıp güneyinde yer alan Kapaklı tepede 1243 metre yüksekliğe kadar ulaşmaktadır. Flora belirleme çalışmaları 2015-2016 yılları arasında yapılmış olup belirtilen bölgeden 1276 örnek toplanmış ve bu örnekler herbarium tekniklerine göre pireslenip kurutulmuştur. Toplanan örneklerde yapılan incelemeler ışığında 75 familya, 341 cins, 644 tür, 4 alttür ve 2 varyete olmak üzere toplam 650 takson tespit edilmiştir. Çalışmalar sonucu tespit edilen türlerin fitocoğrafik dağılımı ise sırası ile, Akdeniz elementi % 16.77, Avrupa-Sibirya elementi % 12.62, İran-Turan elementi % 8.15 şeklinde olup, % 62.46’lık kısım ise çok bölgeli ve fitocoğrafik bölgesi tam olarak bilinmeyen örneklerden oluşmaktadır. Tespit edilen taksonlardan 48 tanesi endemiktir ve bu sayının toplam takson sayısına oranı % 7.38’dir. Araştırma alanından A2 karesi için 18 tür yeni olarak kaydedilmiştir. Çalışmada ayrıca Abbaslık köyünün etnobotanik özellikleri araştırılmış, yöre halkıyla iletişim sağlanarak yerel kullanıma sahip bitkilerin söz konusu özellikleri hakkında bilgi toplanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record