Show simple item record

dc.contributor.advisorSayın, Zülfükar
dc.contributor.authorYeşilyurt, Şebnem
dc.date.accessioned2018-10-10T11:39:53Z
dc.date.available2018-10-10T11:39:53Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5208
dc.description.abstractPoster, has the longest history in between visual communication tools, among graphic design products. Analyzing poster design by semiotic approach will make great contributions to the field of graphic design/ visual communication design. Semantics is an important field of science in interpreting and speculating messages.In this thesis study; the process of designing and visualizing the visual messages given in the poster designs in terms of semiotics, finding the solution ways, visualizing the messages to be conveyed to the target group and designing them in this context are discussed in the light of the semantic principles. In the first chapter of this thesis study titled as “‘A semiotic analysis of Theatre posters and poster design for Oyun Atölyesi Theatre. the concept of poster is discussed, principles,items, types and application areas in poster design, historical development process and importance of poster design are explained. In the second chapter; mainly theatre and " The development process of theatre posters in Turkey are discussed. In the third chapter; the concept of "Semiotics" are discussed. In the fourth chapter; information about the selected as implementation area "Oyun Atölyesi" is given and posters of "Oyun Atölyesi" are examined with semiotic approaches. In the fifth and last chapter; the poster designed for "Oyun Atölyesi" are given by considering their design processes and explanations. With this thesis study, in which the theatre posters are considered in semiotic point of view, its also expected to provide resource to the researchers in the field of graphic design/visual communication.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER DİZİNİ KABUL VE ONAY………………………………………………………………..…....I BİLDİRİM………………………………………………………………………….……II YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI………………..…….…III ETİK BEYAN……………………………………………………………………….….IV TEŞEKKÜR………………..………………………………………………………….. V ÖZET………………………………………………………………………………..….VI ABSTRACT……………………………………………………………………………VII İÇİNDEKİLER DİZİNİ…………………………………………………………......…VIII GÖRÜNTÜLER DİZİNİ………………………………………………………...…..…XII 1. BÖLÜM: TANIM, ÖNEM, GELİŞİM 1.1. AFİŞ………………………………………………………………………..….1 1.2. AFİŞ TASARIMI……………………………………………………………...3 1.3. TARİHİ GELİŞİM SÜRECİNDE AFİŞ ...…………………………………..4 1.4. TİYATRO VE TİYATRO AFİŞLERİNİN TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ…......25 1.5. AFİŞİN ÖNEMİ……………………………………………………………..46 2. BÖLÜM: AFİŞ TASARIMINDA İLKELER, ÖGELER VE AFİŞ TÜRLERİ…….49 2.1. AFİŞ TASARIMINDA İLKELER…………………………………...49 2.2. AFİŞ TASARIMINDA ÖGELER …………………………………..64 2.3. AFİŞ TÜRLERİ……………………………………………..……….81 2.3.1. Kullanıldıkları Uzama Göre Afişler…………………..81 2.3.1.1. İç Uzamda Kullanılan Afişler ……………………82 2.3.1.2. Dış Uzamda Kullanılan Afişler ………………….82 2.3.2. İçeriklerine Göre Afişler…………………….…………82 2.3.2.1. Kültürel Afişler…………………………………..82 2.3.2.2. Sosyal Afişler……………………………………83 2.3.2.3. Propaganda Afişleri……….……………………84 2.3.2.4. Ticari Afişler (Reklam)…………………………85 3. BÖLÜM: DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI ve TİYATRO AFİŞLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ………........................………...86 3.1. DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI…………………………………………….86 3.1.1. Tasarım Tarihi Açısından Değerlendirme…………………………86 3.1.2. Tasarım Sosyolojisi Açısından Değerlendirme…………………..87 3.1.3. Tasarım Psikolojisi Açısından Değerlendirme…………………...88 3.1.4. Ontolojik Açıdan Değerlendirme …………………………………...88 3.1.5. Göstergebilimsel Yaklaşımlarla Değerlendirme …………………89 3.2. TİYATRO AFİŞLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ………………………………………………………………………......90 3.2.1 Göstergebilim…………………………………………………………..90 3.2.1.1. Semantik Açıdan Değerlendirme ………………………………96 3.2.1.2. Sentaktik Açıdan Değerlendirme…………………………….....97 3.2.1.3. Pragmatik Açıdan Değerlendirme………………………………97 3.2.2 Örnek Afiş İncelemeleri………………………………………………...98 3.2.2.1. “Macbeth” Adlı Tiyatro Oyunu Afişinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi ……………………………………………………………...………………99 3.2.2.2. “Othello” Adlı Tiyatro Oyunu Afişinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi …………………………………………………………………………….103 3.2.2.2. “Romeo ve Juliet” Adlı Tiyatro Oyunu Afişinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi ……………………………………...……………………………108 4. BÖLÜM: OYUN ATÖLYESİ İÇİN GEÇMİŞTE KULLANILAN AFİŞLERİN İNCELENMESİ…………………………………………………………………………113 4.1. OYUN ATÖLYESİ ……………………………………………………….113 4.2. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ‘‘OYUN ATÖLYESİ’’ TİYATROSU AFİŞLERİ ………………………………………………………………………………115 4.2.1 “Nehir” Adlı Tiyatro Oyunu Afişinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi……………………………………………………………………………115 4.2.2. “Macbeth” Adlı Tiyatro Oyunu Afişinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi…………………………………………………………………..120 4.2.3. “Don Juan’nın Gecesi” Adlı Tiyatro Oyunu Afişinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi……………………………………………124 4.2.4. “Antonius Kleopatra” Adlı Tiyatro Oyunu Afişinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi……………………………………………128 5. BÖLÜM: UYGULAMA ÇALIŞMASI (OYUN ATÖLYESİ İÇİN AFİŞ TASARIMLARI)……………………………..…………………………………………133 5.1. “ANTONİUS İLE KLEOPATRA” TİYATRO AFİŞİ………………..…………..134 5.2. “JEANNE D’ARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ” AFİŞİ………....……………………….144 5.3. “KİM KORKAR HAİN KURTTAN?” AFİŞİ……………..…………………..….150 5.4. “7 ŞEKSPİR MÜZİKALİ” AFİŞİ………………………..……………………….154 5.5. “HIRÇIN KIZ TİYATRO” AFİŞİ………...……………………………………….158 SONUÇ ………….………..……………………………………………………………162 KAYNAKLAR DİZİNİ …………………………………………………………………164 ÖZGEÇMİŞ …………………………………………………………………………….174 EK 1: TURNİTİN RAPORU……………………………………………………………tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTiyatro
dc.subjectTiyatro Afişleri
dc.subjectGöstergebilim
dc.subjectGösterge
dc.subjectGrafik Tasarım
dc.subjectGörsel İletişim Tasarımı
dc.subjectOyun Atölyesi Tiyatrosu
dc.subjectTheatre
dc.subjectTheatre Posters
dc.subjectSemiotics
dc.subjectLegend
dc.subjectGraphic Design
dc.subjectGraphic Design
dc.subjectVisual Design
dc.subjectCommunication Design
dc.subjectOyun Atölyesi Theatre
dc.titleTiyatro Afişlerinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi ve Oyun Atölyesi Tiyatrosu İçin Afiş Tasarımlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAfiş, grafik tasarım ürünleri arasında en köklü tarihe sahip görsel iletişim araçları arasında yer almaktadır. Afiş tasarımını göstergebilimsel yaklaşımlarla ele alarak irdelemek grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı alanına büyük katkılar sağlayabilecektir. Göstergebilim, iletileri anlamlandırma ve yorumlama çalışmalarında önemli bir bilim alanıdır. Bu tez çalışmasında; afiş tasarımlarında yer verilen görsel iletilerin göstergebilimsel açıdan ele alınıp irdelenmesi, çözüm yollarının bulunması, hedef kitleye aktarılacak iletilerin görselleştirilmesi anlamlandırılması ve bu bağlamda tasarlanması süreçleri göstergebilimsel ilkeler ışığında ele alınmıştır. “Tiyatro Afişlerinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi ve Oyun Atölyesi Tiyatrosu İçin Afiş Tasarımları” başlıklı bu tezin birinci bölümünde, “afiş” kavramı ele alınmakta, afiş tasarımında ilkeler, ögeler, çeşitleri ve uygulama alanları, afiş tasarımının tarihi gelişim süreci ve önemi anlatılmaktadır. İkinci bölümünde, genel olarak tiyatro ve “Türkiye’de tiyatro afişlerinin gelişim süreci” ele alınmaktadır. Üçüncü bölümünde, “göstergebilim” kavramları ele alınmaktadır. Dördündü bölümünde, uygulama konusu olarak seçilen “Oyun Atölyesi Tiyatrosu” hakkında bilgiler verilmekte ve söz konusu tiyatro için daha önce tasarlanmış olan afişler göstergebilimsel yaklaşımlarla incelenmektedir. Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise “Oyun Atölyesi Tiyatrosu” için tasarlanan afiş tasarımları, tasarım süreçleri ve açıklamalarıyla irdelenerek verilmektedir. Tiyatro Afişlerinin göstergebilimsel açıdan ele alındığı ve konu ile ilgili uygulamaların yapıldığı bu tez çalışması ile grafik tasarım / görsel iletişim tasarımı alanında uğraş veren araştırmacılara kaynak sağlaması da öngörülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record