Show simple item record

dc.contributor.advisorAtılgan, Nadire Şule
dc.contributor.authorAsgari Oskouei, Amir Hossein
dc.date.accessioned2018-10-10T11:42:33Z
dc.date.available2018-10-10T11:42:33Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5215
dc.description.abstractThe title of this study; interactive movie posters analysed the works have importance in this field from different countries and applied works in interactive platforms. As a movie promotional product it is abserved the outcome result of the motion interface of posters and technological substructure. From the early years, throughout the history in term of styles and principles varying of poster structure have been extensively studied. In the last part of first chapter, analysed the posters of graphic designers whom revealing their own styles out of definite principles and rules. In the second chapter of this study given place to; the development of technology and new media notions, emergence of interactive media and emegrence mediums in the term of interactive media‘s development. In maintain of the research studied examples of the platform used in nowadays interactive design, the relation between graphic design and interactive design and principles and rules of create an interactive media. Development of technology changed the direction of art and design, give direction to artists and designers for create their works in different fields. In the third chapter tried to detected, the theory, principles and importance of interactive movie poster identifiable as a new emegrence, with the merger of movie posters and interactive design. In this chapter, given place to represented platforms for different type of user audiences and the samples of interactive movie posters. In the application chapter, designed motion interfaces could works in interactive platforms as poster for the ―Predestination‖ movie, which telling happend supernatural incidents in the life of movie characters in different timelines. In the result of study on movie story, artists and designers styles, planned to put forth works for illustrate a supernatural life which is the product of imagination. For redound interactive dimension to movie motion poster, applied interfaces for web platform, it supply facility to users for reach about informations and different posters.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY BİLDİRİM YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER GÖRÜNTÜLER DİZİNİ GİRİŞ 1. BÖLÜM: AFİŞİN GELİŞİM SÜRECİ 1.1. Afişin Tanımı 1.2. Duyuru ve Afişin 19. Yüzyıl Öncesindeki Oluşumu 1.3. Art Nouveau, Modernizme Geçiş 1.4. 20. Yüzyılının Afiş Tarzlarının Örnek Akımları 1.4.1. Fütürizm Kuramı ve Çalışma Örnekleri 1.4.2. Dadaizm Hareketinin Kuramı ve Bakış Açısı 1.4.3. Yeni Biçimlerin Rusya‘da, Konstrüktivizmle Sonuçlanması 1.4.4. Almanya‘da 20. Yüzyılın Ortasına Kadar Süren Afiş Tasarımı 1.4.5. Polonya Tasarım Üsubu, Önderlerlerinin Tiyatro ve Film Afiş Örneklerine Kısa Bir Bakış 1.4.6. İsviçre veya Uluslararası Tasarım Anlayışında Afiş 1.4.7. Kültürel Afişlerinin 20. Yüzyıldan Günümüze Kadar Uzanan Çeşitli Uluslarda ve Üslaplardaki Tasarımlarına Özet Bir Bakış 1.5. Afiş Tasarımlarında Dijital Uygulamalar 2. Bölüm: ETKİLEŞİMLİ MEDYA VE TASARIMI 2.1. Etkileşimli Medya Nedir? 2.2. Yeni Medya ve Etkileşimli Medya Tarihçesine Kısa Bir Bakış 2.3. Etkileşimli Medyanın Günümüzdeki Önemi ve Kullanımı 2.4. Bir Medya Olarak Etkileşimli Tasarımda Hedef Kitle 2.5. Etkileşimli Tasarım 2.5.1. Gestalt Kuramı 2.5.2. Etkileşimli Tasarımda Grafik Tasarımın Yeri 2.5.3. Etkileşimli Tasarımın Oluşumunda İş Akışı 3. BÖLÜM: ETKİLEŞİMLİ FİLM AFİŞLERİ 3.1. Etkileşimli Film Afişlerinde Ortamlar 3.1.1. Mekan Uygulamaları 3.1.2. İnternet Uygulamaları 3.1.3. Mobil Uygulamaları 3.2. Etkileşimli Film Afişlerinde Grafik Tasarım Uygulamalarının Önemi 4. Bölüm: UYGULAMA ÇALIŞMASI “KADER” (PREDESTINATION) FİLMİ İÇİN HAREKETLİ ETKİLEŞİMLİ AFİŞ ÇALIŞMALARI 4.1. Kader (Predestination) Filminin Hikaye Özeti 4.2. Çalışma Arayüzü İçin Esin Kaynakları 4.3. “Kader” Filminin Resmi Tanıtımı İçin Tasarlanan Film Afiş Örnekleri 4.4. Uygulama Çalışması SONUÇ KAYNAKÇA ELEKTRONİK KAYNAK WEB KAYNAK EK 1: TURNİTİN RAPORUtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGrafik Tasarım
dc.subjectTasarım
dc.subjectAfiş
dc.subjectFilm Afişi
dc.subjectSinema
dc.subjectFilm
dc.subjectEtkileşimli Tasarım
dc.subjectEtkileşimli Medya
dc.subjectEtkileşimli Afiş
dc.subjectEtkileşimli Film Afişleri
dc.titleEtkileşimli Film Afişleri ve Uygulamalartr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın konusu; etkileşimli film afişleri hususunda farklı ülkelerde önem teşkil eden ve etkileşimli ortamlarda uygulanan çalışmaların incelenmesi, film tanıtım ürünü olan afişlerin hareketli arayüzler ve teknolojik altyapı aracılığıyla ortaya çıkan sonuçlarının gözlemlenmesidir. Erken yıllarından bu yana, tarih boyunca tarzlar ve ilkeler açısından değişiklikler gösteren afişlerin genel yapısı, kapsamlı biçimde incelenmiştir. Belirli ilke ve kuralların dışına çıkarak, kendilerine has farklı üsluplar ortaya koyan grafik tasarımcıların afişleri ilk bölümün son kısımını oluşturmaktadır. Teknoloji ve yeni medya kavramlarının gelişimiyle etkileşimli medyanın ortaya çıkması ve gelişim sürecinde ortaya çıkan mecralara çalışmanın ikinci bölümünde yer verilmiştir. Çalışmanın devamında günümüzde etkileşimli tasarımın kullanıldığı ortamların örnekleri, grafik tasarımın etkileşimli tasarımla ilişkisi ve etkileşimli medyayı oluşturan ilkeler ve kurallar incelenmiştir. Teknolojinin gelişmesi tasarım ve sanatın rolünü değiştirip, sanatçılar ve tasarımcıların farklı alanlarda çalışmalar ortaya koymalarına yön vermiştir. Üçüncü bölümde, film afişlerinin etkileşimli tasarımla birleşmesi ile ortaya çıkan yeni bir oluşum olarak tanımlanabilen etkileşimli film afişinin kuramı, ilkeleri ve önemi saptanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde etkileşimli film afişlerinin, farklı kullanıcı hedef kitlelerine sunulan ortamlarına ve örneklerine yer verilmiştir. Uygulama bölümünde, film karakterinin farklı zaman çizelgelerinde hayatında gerçekleşen doğa dışı olayları anlatan Kader (Predestination) filminin afişi için etkileşimli ortamlarda çalışabilen hareketli arayüzler tasarlanmıştır. Filmin metni ile sanatçı ve tasarımcıların tarzlarının incelenmesi sonucu, hayal gücü ürünü olan, doğa dışı bir hayatı tasvir eden çalışmaların ortaya konulması amaçlanmıştır. Hareketli film afişine etkileşimli bir boyut kazandırmak için arayüzlerin web ortamına uyarlanması, kullanıcının farklı afişlere ve bilgilere ulaşmasına imkan tanımıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record