Show simple item record

dc.contributor.advisorTek, Şinasi
dc.contributor.authorŞentürk, Ali
dc.date.accessioned2018-10-10T11:42:47Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5216
dc.description.abstractThe aim of this art work report is to document the process of creative change in art after 1980’s and the shifting practices in the period. The report focuses on the time of change in Turkey’s governance with its reflection on art in individualistic and collective creative terms. The selections from the art works of 80’s avant-garde artists, moving away from traditional materials and the concept of artist without studios through these art works are in focus. The effects of this period on the following stage have been mainly on the next artists generation and the founding of initiatives. Artists, without detaching themselves from their studios, yet inserting the conveniences brought by the industry and technology as modes of seeing and processing, now find new and alternative ways in endless possibilities. Through these alternatives, the aim is to document the collective creations of the artists and how their creations are beyond traditional readings and/or material knowledge. This report investigates the creations of Pelesiyer – one of the initiatives that has been founded following the above mentioned changes – which we have founded.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i BİLDİRİM……………………………………………………………………………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………………..………iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...………….…iv ÖZET……………………………………………………………………………..…..v ABSTRACT…………………………………………………………………………vi İÇİNDEKİLER…………………………………………………….………….……vii GÖRSELLER DİZİNİ………………………………………………………...……ix 1.BÖLÜM: 80’LER SONRASI TÜRKİYE’DE SANAT ESERİ ÜRETİMİNİN DEĞİŞİMİ……………………………………………………………..…………….…7 1.1. Üretim Biçimi ve Pratiklerinin Değişimi……………………….….……10 2. BÖLÜM: 90 SONRASI SANAT VE İNİSİYATİF OLUŞUMLAR………..…...13 2.1 Sanat Ortamında Ani Bir Dönüşüm……………………….…………….17 2.2. Geleneksel Malzemesiz Üretim Yapan Sanatçılar……………….……..18 2.2.1 Ayşe Erkmen …………………………………………………….18 2.2.2 İsmail Saray ………………………………………………...……20 2.2.3 Nil Yalter ……………………………………………………...…22 2.2.4 Füsun Onur ………………………………………………………24 2.2.5 Canan Beykal …………………………………………………….26 2.3. İnisiyatifler Bağlamında Sanatın Üretim Mekânları………….……….28 3. BÖLÜM: UYGULAMALAR………………………………………………..……50 SONUÇ………..…………………..…………………………..…………………….…57 KAYNAKÇA………………………………………………….……………………….58 EK 1. “Sana Gül Bahçesi Vadetmedim” Sergisi Çalışmaları……………..………..60 EK 2. Turnitin Raporutr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnisiyatifler
dc.subjectSanat üretimi
dc.subjectBienaller
dc.subjectÜretim süreci
dc.subjectSanatçı atölyesi
dc.title80’ler Sonrası Türkiye Sanatında Üretim Pratiklerinin Dönüşüm Sürecitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu sanat çalışması raporunda Türkiye’de 80’li yıllar sonrasında sanatta üretim değişiminin nasıl bir süreç izlediği ve bu süreçte değişen pratiklerin dokümantasyonu amaçlanmaktadır. Çalışma raporu, sanat üretiminin Türkiye’de yönetim biçimlerinin değişimi ve bu değişimlerin sanata bireysel ve kolektif üretim anlamında yansıması sürecine odaklanmaktadır. 80’lerin avangard yapıtlarını üreten sanatçıların eserlerinden örnekler, bu örnekler ışığında soylu malzemeden uzaklaşmaları ve atölyesiz sanatçı fikri üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bu değişim sürecinin bir sonraki dönemdeki etkileri, özellikle yetişen yeni sanatçı kitlesi ve yeni inisiyatif oluşumlar için önemli rol üstlenecektir. Atölyesinden kopmayan ama üretimi için sanayinin ya da teknolojinin getirdiği kolaylıkları yeni bir görme ya da işleme biçimi olarak kullanan sanatçılar artık sonsuz olanakların içinde yeni ve alternatif yollar bulurlar. Bu alternatifler üzerinden genç sanatçıların kolektif halde üretim yapmasının ve bu üretimlerin geleneksel anlamda okuma ya da malzeme bilgisi dışında olduğu belgelemek istenmektedir. Bu rapor, yukarıda bahsedilen değişimleri takiben kurulan, yazarın kurucuları arasında bulunduğu Pelesiyer’in üretimleri ayrıntılı bir şekilde inceler.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.contributor.authorID10212393tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record