Show simple item record

dc.contributor.advisorFEYZOĞLU, Tuğrul Emre
dc.contributor.authorÇETİNKAYA, Sema
dc.date.accessioned2018-10-10T11:46:13Z
dc.date.available2018-10-10T11:46:13Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5227
dc.description.abstractThis study has focused on the geological structures existing in nature during the period beginning from the formation of the universe to the present and the textures which belong to these constructions. In the first phase, critics were presented on the concept of art which occurred as a result of reflections of the conscious person in nature who began to reflect what he saw and perceived. Apart from human consciousness, it also focuses on the forms of the earth that are shaped by the dynamic structure of nature and the factors that cause these forms. In the second phase, the references which introduce evolutions in living and non-living beings and existing tissues in nature were discussed along with the change of nature within centuries and the works of artists working on ceramics, paintings and sculptures in this area were investigated. In the last phase, geological structures that began with the formation of the universe and existed in nature during the period up to now are based on observation and intellectual reason and these have been tried to be expressed in an artistic language on the ceramic forms and surfaces by taking into account a plastic concern.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY……………………………………………………………………...i BİLDİRİM………………………………………………………………………….……ii KABUL YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………….. iii ETİK BEYAN…………………………….............................................................. iv TEŞEKKÜR………………..………………………………………………………….. v ÖZET……………………………………………………………………………….…..vi ABSTRACT………………………………………………………………………...…vii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………viii ŞEKİLLER DİZİNİ…….…………………………………………………….………...xi GİRİŞ..................................................................................................................1 1.BÖLÜM: DOĞA- İNSAN VE SANAT ARASINDAKİ İLİŞKİ………………......3 1.1 .DOĞA ……………..……………………………………………………..…….3 1.2. DOĞA VE İNSAN………………...………………………………………..….3 1.3.DOĞA VE SANAT ……………………………………..………………..…….5 1.4. DOĞADAKİ JEOLOJİK OLUŞUMLAR ………………...…………….……8 2.BÖLÜM: DOKU……………………………………………………………………23 2.1.DOKU NEDİR ……………………………………………………………….23 2.1.1.Organik Doku………………………………………………………….25 2.1.2.İnorganik Doku…………………………………………………….….38 2.1.3.Yapay Doku……………………………………………………………31 2.2.SANATIN MALZEMESİ OLARAK DOĞA VE SERAMİK SANATINDA DOKU …………………………………………………………………………..….....36 2.2.1. Füreya Koral …………………………………..……………….........38 2.2.2. Anne Goldman………………………………….…………………….39 2.2.3. Amy Kennedy……………………………………………….………..40 2.2.4. Zhao Meng………………………………………………….…………41 2.2.5. Tuğrul Emre Feyzoğlu………………..…….……………………….43 2.2.6. Akira Satake…………………………………………………….…….44 2.2.7. Eleanor Lakelin……………..…………………………..……………45 2.2.8. Mary Bauermeister…………….…………………………….………46 2.2.9. Honore Daumier …………………………………………………….47 2.2.10. Jean Dubuffet …………………………………………………....…48 2.2.11. Jane jermyn ……………………………………………………...…49 3. BOLÜM: KİŞİSEL UYGULAMALAR…………………………………...………50 3.1. UYGULAMA-1………………………………………………...…………51 3.2. UYGULAMA-2……………………………………...……………………53 3.3. UYGULAMA-3………………………………………...…………………54 3.4. UYGULAMA-4………………………………………...…………………55 3.5. UYGULAMA-5………………………………………………...…………57 3.6. UYGULAMA-6…………………………………...………………………58 3.7. UYGULAMA-7……………………………………...……………………60 3.8. UYGULAMA-8…………………………………...………………………61 3.9. UYGULAMA-9…………………………………...………………………62 3.10. UYGULAMA-10…………………………………………..……………64 3.11. UYGULAMA-11……………………………………………..…………65 4.SONUÇ………………………………………………………………...……………66 5.KAYNAKÇA...................................................................................................68 EK 1 = TURNİTİN RAPORU……………………………………………………….tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectdoğa, seramik, jeolojik oluşumlar, doku.tr_TR
dc.titleDOĞADAKİ JEOLOJİK OLUŞUMLARIN DOKUSAL ÖZELLİKLERİNİN SERAMİK FORM VE YÜZEYLERDE YORUMUtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, evrenin oluşmasıyla başlayan, bugüne kadar gelen süre içerisinde doğada var olan jeolojik yapılaşmalar ve bu yapılaşmalara ait dokuların seramik form ve yüzeylerdeki özgün yorumu konu edinmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, doğada bilinçlenen insanın etrafında görüp sezdiklerini yansıtmaya başlamasıyla doğan sanat kavramı üzerine görüşler sunulmuştur. Ayrıca insan bilincinin dışında doğanın dinamik yapısıyla biçim kazanan yeryüzü şekilleri ve bu şekillenmelere sebep olan etkenler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise, doğanın yüzyıllar içerisindeki değişimiyle birlikte canlı ve cansız varlık türlerindeki farklılaşmaları, doğada var olan dokuları tanıtan kaynaklar ele alınmış, bu alanda seramik, resim, heykel çalışan sanatçıların eserleri incelenmiştir. Çalışmanın son bölümde ise, evrenin oluşumuyla başlayan ve bugüne kadar gelen süre içinde doğada var olan jeolojik yapılaşmalar, bu yapılara ait dokuları konu edinen araştırmalar, gözleme ve düşünsel bir temele dayandırılarak ve plastik plastik bir kaygı da gözetilerek seramik form ve yüzeylerde sanatsal bir dille ifade edilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.contributor.authorID10206691tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record