Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorToscu, Saliha
dc.date.accessioned2018-10-30T12:42:25Z
dc.date.available2018-10-30T12:42:25Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5304
dc.description.abstractThis study intended to reveal the effect of telecollaborative task engagement and interaction on learners’ intercultural communicative competence (ICC) and ideal L2 self. In the study, a quasi-experimental study design was employed to investigate the effect of telecollaboration; hence, the study involved one control group and one experimental group. In the experimental group, 15 Turkish EFL learners were engaged in an intercultural exchange with nine speakers of English as a native language or second language. They performed a number of tasks to improve their ICC using (a)synchronous Internet tools for communication. However, in the control group, seven Turkish EFL learners came together in a real classroom setting and performed identical tasks to those performed by the experimental group. The study took eight weeks in total. The data collection and analysis procedures involved the use of quantitative and qualitative methods. All the data collected were analyzed using quantitative (SPSS 17.0) and qualitative data analysis (MAXQDA 10) software. The findings indicated that telecollaboration did indeed affect the participants’ intercultural communicative competence and its components positively and helped the Turkish participants to adopt a clearer ideal L2 self as users of English. Depending on the positive effects of the telecollaboration on the participants’ intercultural competence and ideal L2 self, the study provides a number of insights into the effectiveness of telecollaboration for learners at the tertiary level of education; it presents a clear understanding for individual teachers, curriculum planners and institutions about the necessity for the integration of telecollaboration projects into the language curriculum.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectTelecollaboration
dc.subjectComputer Mediated Communication
dc.subjectİntercultural Communicative Competence
dc.subjectİdeal L2 Self
dc.subjectEnglish As A Foreign Language
dc.titleThe Impact Of Telecollaboratıon On Learners’ Intercultural Communıcatıve Competence And Ideal L2 Selftr_TR
dc.title.alternativeUzaktan İşbirliğinin Öğrencilerin Kültürler Arası Becerisine Ve İdeal Hedef Dil Benliğine Etkisitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, uzaktan işbirliğine dayalı çalışma ve iletişimin öğrencilerin kültürler arası becerisi ve ideal hedef dil benliği üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, uzaktan işbirliğinin etkisini araştırmak için yarı deneysel bir çalışma deseni kullanılmıştır. Bu amaçla biri kontrol grubu diğeri deneysel olmak üzere iki grup kullanılmıştır. Deneysel grupta, İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen 15 Türk öğrenci, anadili İngilizce olan veya İngilizce’yi ikinci yabancı dil olarak konuşan dokuz yabancı öğrenci ile kültürler arası değişime dayalı ödevler yaparak iletişim kurmuştur. Öğrenciler kültürler arası becerilerini geliştirmeleri için verilen ödevleri eş zamanlı ve eş zamansız iletişim sağlayan internet araçlarını kullanarak yerine getirmişlerdir. Kontrol grubunda ise, İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen yedi Türk öğrenci gerçek sınıf ortamında deneysel gruptaki öğrencilerin yaptıkları ödevlerin aynısını yerine getirmişlerdir. Çalışma toplamda sekiz hafta sürmüştür. Veri toplama ve analiz süreçleri hem nicel hem de nitel yöntemlerin kullanımını içermektedir. Toplanmış olan tüm veri nicel ve nitel veri analiz yazılımları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma bulguları uzaktan işbirliğinin katılımcıların kültürler arası iletişimsel becerisini ve ideal hedef dil benliğini olumlu bir şekilde etkilediğini göstermiştir. Uzaktan işbirliğinin kültürler arası iletişimsel beceri ve ideal hedef dil benliği üzerindeki olumlu etkisine dayanarak, çalışma yükseköğretim seviyesindeki öğrenciler için uzaktan işbirliğinin etkililiğine ilişkin bilgi sağlıyor ve eğitimciler, müfredat hazırlayanlar ve enstitüler için dil müfredatlarına uzaktan işbirliği projelerinin dâhil edilmesinin gerekliliğinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID19287tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record