Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, Sinan
dc.contributor.authorBahar, Serdar
dc.date.accessioned2018-10-30T13:03:29Z
dc.date.available2018-10-30T13:03:29Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5331
dc.description.abstractThe aim of this research is to study the level of students’ constructing their own learning by using webquests through computer, smartphone and tablet which are the internet based information technologies. Webquests provides the construction of students’ own learning by studying internet sources collaboratively with peers. Webquests provides students to gain knowledge, abilities and higher-order thinking skills like critical thinking. Experimental and control grouped experimental design is used in this research. The experimental group has studied with webquest while the control group has studied recommended program. The achievement level of environmental education given to students is assessed by applying pre-test and post-test design. In this research, it is aimed that students comprehend and produce solutions to an environmental problem in Çayırhan District by the help of their environmental knowledge that they attained during educational process in inquiry based manner. The experimental (webquest program) group has got significantly higher scores studying through webquest than the control group studying through the recommended program. The post-test scores of experimental group is significantly higher than their pre-test scores. The post-test scores of the control group is significantly higher than the pre-test scores. In both of the experimental and control group, any significant difference in students’ achievement scores are not found with respect to the gender variable. While the achievement scores of the students growing in a city is significantly higher than the students grown a village in experimental group, no significant difference is found in control group with respect to variable of growing place.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇevre Eğitimi
dc.subjectAğ Araştırması
dc.subjectWebquest
dc.subjectÇevre Bilinci
dc.subjectÇevreye Yönelik Tutum
dc.subjectÇevreye Yönelik Davranışlar
dc.subjectÇevreye Ait Bilgi
dc.titleÇevre Eğitiminde Ağ Araştırması Kullanımının Öğrencilerin Başarısı Üzerindeki Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı öğrencilerin bilgisayar, tablet ve akıllı telefon vb gibi internet tabanlı bilişim teknolojilerini kullanarak ağ araştırması (webquest) yöntemiyle kendi öğrenmelerini yapılandırabilme düzeylerini incelemektir. Ağ araştırması yöntemi öğrencilerin interneti kullanarak iş birlikli olarak çalışıp kendi öğrenmelerini araştırma sorgulamaya dayalı olarak düzenleyip yapılandırmalarını sağlamaktadır. Ağ araştırması eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanıp araştırmalarını internet üzerinden yaparak kendileri için gerekli olan bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayan bir yöntemdir. Bu araştırmada deney ve kontrol gruplu deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın deney grubunu ağ araştırmasıyla çalışan grup, kontrol grubunu ise programda önerilen yöntemle çalışan grup oluşturmaktadır. Öğrencilere verilen çevre eğitiminin başarı düzeyi ön test - son test deneysel yöntemi uygulanarak değerlendirilmiştir. Ağ araştırmasıyla çalışan gruba öğrencilerin yaşadığı yer olan Çayırhan Mahallesi’ndeki bir çevre sorunu verilmiştir. Öğrencilerin araştırma ve sorgulama temelli eğitim sürecinde edindikleri genel çevre bilgileriyle bu sorunu kavrayıp çözüm yolları üretmeleri hedeflenmiştir. Araştırma sonucunda çevre sorunlarını ağ araştırması yöntemiyle çalışan deney grubunun başarı puanlarının programda önerilen yöntemle çalışan kontrol grubuna göre deney grubu lehine anlamlı şekilde farklı olduğu bulunmuştur. Ağ araştırmasıyla çevre eğitimi çalışan deney grubunda ön test ve son test başarı puanları arasında son test lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Kontrol grubunda da benzer şekilde başarı puanlarında son test lehine anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubunda cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin başarı puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yetişme yeri değişkenine göre deney grubunda köy ve şehir değişkenlerinden, şehirde yetişenler lehine anlamlı fark bulunmuştur. Yetişme yeri değişkenine göre kontrol grubunda şehir ve köyde yetişenler arasında anlamlı fark bulunamamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİlköğretimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record