Show simple item record

dc.contributor.advisorHüryılmaz, Halime
dc.contributor.authorAlkan, Sercan Kaan
dc.date.accessioned2018-11-06T08:43:48Z
dc.date.issued2018-10
dc.date.submitted2018-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5352
dc.description.abstractThis work was prepared as a Master’s Thesis. In the Early Bronze Age, the excavations in Yenibademli Höyük, which is located in the province of Gökçeada, Çanakkale, which have similarities with the settlements of Aegean islands such as Limni, Midilli and Chios are officially started by under the scientific responsibility of Prof. Dr. Halime Hüryılmaz in 1996. Three culture fills were identified in the mound: the period of the Greek Origin citizens, the Late Bronze Age and the Early Bronze Age. Jugs seized at Yenibademli Höyük, where the Maritimes Troia I Culture was seen, were examined for their purpose in terms of their diversity, connections and differences in their clays, forms, ornaments and surrounding settlements for the purpose of understanding the location of the settlement in the Early Bronze Age and its overseas relations. As a result of the studies carried out by us, a new typology has been formed by dividing the Yenibademli jugs, which were uncovered between 1996 and 2015 and dated to EBA II, into 6 major types and 24 subtypes. By looking at the forms and the periods they were in, they were searched and compared in the contemporary settlements of Anatolia, the Aegean Islands, the Balkans and continental Greece, and their development and interaction with neighboring cultures were emphasized.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectÇanakkale
dc.subjectGökçeada
dc.subjectYenibademli Höyük
dc.subjectErken Bronz Çağı
dc.subjectTesti
dc.titleGökçeada-Yenibademli Höyük'te Erken Bronz Çağı'na Ait Testilerin Gelişimi ve Komşu Kültürlerle Etkileşimitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. Erken Bronz Çağı’nda Limni, Midilli ve Sakız adaları gibi Ege adaları yerleşimleriyle benzerliklere sahip olan, Çanakkale ili Gökçeada ilçesindeki Yenibademli Höyük’te arkeolojik kazılar 1996 yılında Prof. Dr. Halime Hüryılmaz’ın bilimsel sorumluluğunda başlatılmıştır. Höyükte, Rum asıllı vatandaşların kültürü, Geç Bronz Çağı ve EBÇ olmak üzere 3 kültür dolgusu saptanmıştır. Denizsel Troia I Kültürü’nün görüldüğü Yenibademli Höyük’te ele geçirilen testiler, bu çalışmanın amacına yönelik olarak hamurlarıyla, formlarıyla, bezemeleriyle ve çevre yerleşimlerindeki çeşitliliği, bağlantısı ve farklılığıyla incelenerek yerleşimin EBÇ’deki yeri ve denizaşırı ilişkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Tarafımızdan yapılan çalışmalar sonucunda 1996-2015 yılları arasında ele geçen ve EBÇ II’ye tarihlendirilen Yenibademli testileri, 6 ana tipe ve 24 alt tipe ayrılarak tipoloji oluşturulmuştur. Tiplerin formlarına ve bulundukları dönemlere bakılarak Anadolu’nun, Ege Adaları’nın, Balkanlar’ın ve Kıta Yunanistan’ın çağdaşı yerleşimlerinde aranarak, karşılaştırmaları yapılmış ve bunların gelişimi ve komşu kültürlerle etkileşimi üzerinde durulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentArkeolojitr_TR
dc.contributor.authorID10215233tr_TR
dc.embargo.termstr_TR
dc.embargo.lift2019-04-23T08:43:48Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record