Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraçay, Hatice
dc.contributor.authorHosseini, Seyedahmad
dc.date.accessioned2018-12-05T07:44:26Z
dc.date.issued2018-07-06
dc.date.submitted2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5416
dc.description.abstractPoverty reduction is one of the greatest challenges facing mankind and one of the main obstacles for wellbeing for a large part of the world population. New development paradigms have focused on reducing poverty. This thesis evaluates exist poverty reduction programs in the framework of development programs by using content analysis methodology. It is attempted to find that whether the implemented development plans in Iran affect poverty. On the basis of findings, all poverty reduction plans in Iran have not sustainable effects on poverty. Poverty reduction policies in Iran will be examined in this study under two periods: pre-revolution and post-revolution. The first period briefly and the post-revolution period will study in more details. In addition, this study provides recommendations in the context of structural modifying which is needed for Iranian system such as reestablishing National Committee in order to monitoring poverty reduction polices and also to provide plural statistics.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectiran
dc.subjectyoksulluk azaltma
dc.subjecteşitsizlik
dc.subjectyoksulluk sınırı
dc.subjectiçerik analizi
dc.subjectsürdürülebilir kalkınma
dc.titlePoverty Reduction Policies in Iran; Opportunities and Threatstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYoksulluğun azaltılması, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir ve dünya nüfusunun büyük bir kısmı için refah önündeki temel engellerden biridir. Yeni kalkınma paradigmaları yoksulluğu azaltmaya odaklanmıştır. Bu tez, içerik analizi metodolojisini kullanarak kalkınma programları çerçevesinde yoksulluk azaltma programlarını değerlendirmektedir. İran'da uygulanan kalkınma planlarının yoksulluğu etkileyip etkilemediğini tespit etmeye çalışıyor. Bulgular temelinde, İran'daki tüm yoksulluk azaltma planları yoksulluk üzerinde sürdürülebilir etkilere sahip değildir. İran'da yoksulluk azaltma politikaları bu çalışmada iki dönem altında incelenecektir: devrim öncesi ve devrim sonrası. İlk dönem kısaca ve devrim sonrası dönem daha ayrıntılı olarak çalışacaktır. Buna ek olarak, bu çalışma, yoksulluğun azaltılması politikalarının izlenmesi ve aynı zamanda çoğul istatistiklerin sağlanması için İran Komitesinin yeniden kurulması gibi Ulusal sistem için gerekli olan yapısal modifikasyon bağlamında öneriler sunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-12-05T07:44:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record