Show simple item record

dc.contributor.advisorMirzaoğlu, F. Gülay
dc.contributor.authorAkbulut Güngör, Elif
dc.date.accessioned2018-12-07T06:30:53Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5427
dc.description.abstractIn this study, the types of folk songs in the Ordu province and women, women-men relations and attitudes and behaviors in everyday life from the folk songs have been examined, and they have been divided into types according to certain features. The universe of our research includes Ordu folk songs that emerged in the mass entertainment, various ceremonies, the places where people work in harvests, gardening, fields, hazelnut works, social environments where the folk songs are created and performed, and women performers and listeners who sing folk songs. The sample of the research includes the information about women subject in the lyrics and the information that the researcher obtained by being present in the environments wherein the folk songs were sung, by examining the folk songs selected from the Ordu province in terms of the theme, rendering and musical structure. In this research, the society, the tradition of the folk songs and the theme of the women were taken as a whole. In this context, women, the creators of the folk songs of the region, which have been transmitted by the centuries from generation to generation and reflect the values of all kinds, and the environments in which folk songs have been created and performed have been analyzed. Within the scope of the research, attempts have been made to identify the women characters in folk songs from the texts of folk songs formed by geographical, social and cultural interactions. Thus, it is aimed to determine how women in the region are reflected in folk songs by making connections between women and folk songs.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectOrdu Türkülerinde Kadın, Türkülerde Kadın Tipleri, Ordu Türküleri, Türkü, Türk Halk Müziği.tr_TR
dc.subjectordu türkülerinde kadın
dc.subjecttürkülerde kadın tipleri
dc.subjectordu türküleri
dc.subjecttürkü
dc.subjecttürk halk müziği
dc.titleOrdu Türkülerinde Kadın Tipleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada Ordu ilçesine ait halk türküleri ve türkülerde yer alan kadın, kadın-erkek ilişkileri ve gündelik hayat içindeki tutum ve davranışlar gibi türküleri oluşturan etmenler çerçevesinde incelenerek, benzer özelliklerine göre tiplere ayrılmıştır. Araştırmanın evreni; toplu eğlence, çeşitli merasimler, harman, bahçe, tarla, fındık işleriyle uğraşılan ortamlarda ortaya çıkan Ordu halk türküleri, türkülerin oluştuğu ve icra edildiği sosyal ortamlar ile türküyü yakan/söyleyen kadın icracıları ve dinleyicileri kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemini ise; Ordu’dan seçilen türkülerin tema, icra ve müzikal yapı yönünden incelenerek, türkünün sözlerinde geçen kadın teması ile araştırmacının türkü yakılan ve söylenen ortamlarda bulunarak edindiği bilgiler oluşturmaktadır. Bu araştırmada toplum, türkü geleneği ve kadın teması bütünlük içinde ele alınmıştır. Bu bağlamda, yüzyıllardan beri kuşaktan kuşağa iletile gelen ve her türden değerleri yansıtan türkülerin bölgedeki yaratıcıları olan kadınlar ve türkülerin yaratıldığı, icra edildiği ortamlar analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında coğrafi, sosyal ve kültürel etkileşimlerle şekillenen türkülerin metinlerinden hareketle türkülerdeki kadın tipleri belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece, kadın ve türküler arasındaki bağlantılar kurularak, bölgede kadının türkülere nasıl yansıtıldığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR
dc.embargo.terms3 yiltr_TR
dc.embargo.lift2020-12-08T06:30:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record