Show simple item record

dc.contributor.advisorErsözlü, Elif
dc.contributor.authorAbacı, Alev
dc.date.accessioned2018-12-13T08:22:29Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5440
dc.description.abstractABSTRACT ABACI, Alev. A Descriptive Study on Subtitling for the Deaf and Hard of Hearing, Master’s Thesis, Ankara, 2018. The aim of this thesis is to explore the practice of subtitling for the deaf and hard of hearing as an Audiovisual Translation modality and to put forward the subtitling strategies by scrutinizing the studies carried out across the world. In this respect, dark fantasy thriller Byzantium containing interlingual subtitling for the deaf and hard of hearing and black comedy Horrible Bosses featuring intralingual subtitling for the deaf and hard of hearing will be evaluated; and based on the romantic comedy film 2 Days in Paris available in interlingual subtitling option, the requirements and constraints inherent in subtitling for the deaf and hard of hearing, and practicable methods and strategies will be addressed. The subtitler confronts with constraints deriving from heterogenous structure of target group composing of deaf and hard of hearing individuals with residual hearing, therefore distinctions in their needs and expectances, plus from their reading speeds, reading and comprehension skills, the requirement for speaker identification, reflection of multilinguism and description of auditory elements by means of subtitles when dealing with subtitling for the deaf and hard of hearing. In this study, the methodological framework has been established on the analysis of case studies on the methods and strategies of subtitling for the deaf and hard of hearing. Roman Jakobson in recognition of his “three classifications” on translation types and Katharina Reiss with respect to her “functional approaches” based on text types constitute the theoretical framework; as a practical approach, studies by Josélia Neves and Agnieszka Szarkowska on the subtitling for the deaf and hard of hearing as well as strategies devised by Paul J Thibault and Anthony Baldry, and Meir Sternberg have been adopted. This study which has addressed the subtitling for the deaf and hard of hearing in a descriptive manner within the scope of audiovisual translation is believed to serve as a model for future studies in Turkey. Key words: subtitling for the deaf and hard of hearing, interlingual translation, intralingual translation, audiovisual translation, multilinguism, speaker identification, auditory elementstr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectişitme engelliler için altyazı çevirisi
dc.subjectdiller arası çeviri
dc.subjectdil içi çeviri görsel işitsel çeviri
dc.subjectçok dillilik
dc.subjectkonuşmacının tanımlanması
dc.subjectişitsel ögeler
dc.titleA Descriptive Study On Subtitling for the Deaf and Hard of Hearingtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET ABACI, Alev. A Descriptive Study on Subtitling for the Deaf and Hard of Hearing, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Bu tez, Görsel-işitsel Çevirinin bir alt türü olan işitme engelliler için altyazı çevirisi uygulamasını incelemeyi ve bu konuda dünya genelinde yapılan çalışmalara değinerek çeviri stratejilerini öne çıkarmayı amaç edinmiştir. Bu bağlamda, fantastik gerilim filmi Byzantium içerdiği işitme engelliler için diller arası alt yazı çevirisi özelliği ve kara mizah komedisi Horrible Bosses filmi içerdiği işitme engelliler için dil içi alt yazı çevirisi özelliği bakımından değerlendirilecek olup diller arası altyazı çeviri özelliği mevcut olan romantik komedi 2 Days in Paris filmi üzerinden işitme engellilere yönelik altyazı çevirisine özgü kısıtlamalar, gereklilikler ve uygulanabilecek yöntemler ele alınacaktır. Bir çevirmen, işitme engelliler için altyazı çevirisinde, hedef kitle olan işitme engellilerin tamamen veya çok az işitme kaybı olan bireylerden meydana gelen çok unsurlu bir yapıya sahip olması ve buna bağlı olarak beklenti ve gereksinimlerindeki farklılıklar, okuma hızları ve okuma-anlama becerileri ile konuşmacıların tanımlanması, çok dilliliğin ve işitsel ögelerin altyazı vasıtasıyla belirtilmesi ihtiyacından doğan kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmada, işitme engelliler için altyazı çevirisi yöntem ve stratejilerine yönelik örnek olay incelemesi yaklaşımına dayalı bir yöntembilim benimsemiştir. Çevirinin dilbilimsel yönü üzerine ortaya attığı “üçlü sınıflandırma” ile Roman Jakobson ve metin türlerine ilişkin olarak geliştirdiği “işlevsel yaklaşımlar” bakımından Katharina Reiss kuramsal çerçeveyi oluştururken; işitme engelliler için altyazı çevirisi üzerine Josélia Neves ve Agnieszka Szarkowska tarafından yapılan çalışmalar ile Paul J. Thibault ve Anthony Baldry ile Meir Sternberg’in geliştirdikleri stratejiler uygulama yaklaşımı olarak benimsenmiştir. Görsel-işitsel çeviri kapsamında işitme engelliler için altyazı çevirisini betimsel bir yaklaşımla ele alan bu çalışmanın, Türkiye’de ileride yapılacak çalışmalara örnek teşkil edeceğine inanılmaktadır. Anahtar kelimeler: işitme engelliler için altyazı çevirisi, diller arası çeviri, dil içi çeviri görsel-işitsel çeviri, çok dillilik, konuşmacının tanımlanması, işitsel ögelertr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.contributor.authorID10200409tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record