Show simple item record

dc.contributor.advisorKaynar, Mete Kaan
dc.contributor.authorBayar, Ahmet
dc.date.accessioned2018-12-13T08:23:08Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.date.submitted2018-06-05
dc.identifier.citationBAYAR, Ahmet. Bülent Ecevit’in Fikirsel Muhalefeti: Arayış Dergisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5441
dc.description.abstractArayış was a periodical journal which was published with the effort of Bülent Ecevit, under the 12th September rule, when all political activities were banned. The first issue of the weekly journal was published on the 21st of February, 1981 and 54 issues were released in total. Ecevit revealed his opinions regarding political, economic and social struggles of Turkey in the leading articles. Ecevit’s articles were banned by the 15th issue and the journal was completely closed down by the 12th September rule on the 2nd of March, 1982. Arayış could be regarded as an opposition focus against the 12th September rule, composed of a lot of academics who adopted social democrat view. This study aims to clarify the radical changes that Turkey went through in the period that started with 12th September in consideration of Arayış journal. In this sense, arguments regarding the implementation of 24th January Decisions which provided for a liberal economic order and the new constitution, as well as oppression on Turkish media, developments in education, culture and art, and cases against the political parties.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i BİLDİRİM……………………………………………………………………………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……….………….iii ETİK BEYAN………………………………………………………………………..iv TEŞEKKÜR………………………………………………………………………......v ÖZET…………………………………………………………………………………..vi ABSTRACT…………………………………………………………………………..vii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………viii KISALTMALAR DİZİNİ …………………………………………………………..x GİRİŞ………………………………………………………………………………….1 1. BÖLÜM: ARAYIŞ DERGİSİNİN DOĞUŞU……………………………………6 1.1. 12 Eylül Darbesi’ne Kadar Bülent Ecevit’in Siyasal Hayatı…….....6 1.2. 12 Eylül Darbesi ve Bülent Ecevit’in Durumu………………….......9 1.3. Arayış Dergisinin Yayın Hayatına Başlaması…………………..…..15 1.4. Arayış Dergisi Yazarları ve Değindikleri Konular…………..…….21 1.5. Askeri Yönetimin Dergiye Bakışı ve Derginin Kapatılması……….25 1.6. Arayış Dergisinde Bülent Ecevit’in Yazıları………………………..35 2. BÖLÜM: ARAYIŞ DERGİSİNDE EKONOMİ YAZILARI…………………57 2.1. Arayış Dergisinde Türkiye Ekonomi Politiği………………………57 2.2. Arayış Dergisinin Ekonomi Görüşü………………………………..66 2.3. Arayış Dergisinde İşçi Hakları Ve Sendika Konusu………….…...69 2.4. Arayış Dergisinde Tarım Ekonomisi ve Politikaları Konusu.........75 2.5. Arayış Dergisinde Enerji Ekonomisi ve Politikaları Konusu…….82 ix 3. BÖLÜM ARAYIŞ DERGİSİNDE SİYASAL VE TOPLUMSAL YAZILAR..89 3.1. Arayış Dergisinde Güncel Siyaset ve Yeni Anayasa Tartışmaları...89 3.2. Arayış Dergisinde Basın Özgürlüğü………………………………..108 3.3. Arayış Dergisinde Dış Politika……………………………………...113 3.4. Arayış Dergisinde Siyasal Parti Davaları………………..………...123 3.5. Arayış Dergisinde Eğitim Konusu ve YÖK Yasası……..………....130 3.6. Arayış Dergisinde Kültür- Sanat Yazıları…………………………143 3.7. Arayış Dergisinde Spor Yazıları………………………...………….148 SONUÇ………………………………………………………………….............151 KAYNAKÇA………………………………………………………...………....157 EK-1 52 Sayılı MGK Kararı………………………………...………………....171 EK-2 Etik Kurul İzin Muafiyet Formu………………………………………..173 EK-3 Tez Orijinallik Raporu…………………………………………………..174tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectbülent ecevit
dc.subjectarayış dergisi
dc.subject12 eylül darbesi
dc.subjectbasın
dc.subjecttürk siyasal hayatı
dc.titleBülent Ecevit'in Fikirsel Muhalefeti: Arayış Dergisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetArayış dergisi siyasal faaliyetlerin yasaklı olduğu 12 Eylül döneminde Bülent Ecevit’in girişimiyle yayınlanan aktüel bir dergidir. Haftalık yayınlanan derginin ilk sayısı 21 Şubat 1981 tarihinde yayınlanmış ve dergi toplam 54 sayı çıkarılmıştır. Ecevit, dergideki başyazılarında Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunlarına dair görüşlerini açıklamıştır. Fakat derginin 15. sayısından sonra Ecevit’in dergideki yazıları yasaklanmış ve 2 Mart 1982 tarihinde ise dergi, 12 Eylül yönetimi tarafından tamamen kapatılmıştır. Dergi aynı zamanda sosyal demokrat görüşe sahip birçok akademisyenin 12 Eylül yönetimine karşı oluşturdukları bir muhalefet odağı olarak görülebilir. Bu çalışmada 12 Eylül Darbesi’yle başlayan dönemde Türkiye’nin hemen her alanda yaşadığı köklü değişiklikler Arayış dergisi üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de liberal bir ekonomik düzenin tesis edilmesini amaçlayan 24 Ocak Kararlarının uygulanması ve yeni anayasa tartışmalarına dair değerlendirmelere yer verilmiştir. O dönemde Türk basını üzerindeki baskılar ile eğitim, kültür ve sanat alanlarında yaşanan gelişmeler ve o dönemde devam eden siyasal parti davalarına da yer verilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record