Show simple item record

dc.contributor.advisorSeber, Hande
dc.contributor.authorKöylü, Rabia
dc.date.accessioned2018-12-13T08:25:27Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5445
dc.description.abstractAnne Finch, the Countess of Winchilsea, is a prolific writer who lived in the period between late seventeenth and early eighteenth century. Although she wrote about different subjects in various literary forms, she rather comes into prominence with her poetic works. She represents political and social issues of her time in her poetic works; however, her major concern is to criticise the secondary position of women in society, particularly in the literary tradition. Although she belonged to a privileged class of her society, in her poetic works, she reflects the problems of women in general regardless of their social classes. Besides, in her poems, Finch’s criticisms of the secondary position of women in society and in marriage are interwoven with her criticisms of the position of the female poet in the poetic tradition. Finch also criticises the gender roles which are allotted to woman through gender stereotyping, particularly the roles that put her in a subordinate and secondary place in art and life. Although other female poets of the period dealt with similar issues in their poetry, Finch’s authenticity lies in her poetics and the way she directs her criticism. The major concern of this study, therefore, is to analyse and discuss Finch’s poetics and style within the frame of these issues. In her poetic works, Finch criticises the (use of) myths that silenced woman. Therefore, in the first chapter, Finch’s strategies of revising and correcting the myths are discussed. In her poems about mythological characters, Finch aims at reinterpreting the myths that metaphorically imprison woman. In the second chapter Finch’s critical strategies in her fables are discussed. Finch brings a female viewpoint to the fables by identifying the gender of the male characters in La Fontaine’s fables as female. In her fables, she challenges stereotypical gender norms by representing strong female characters and weak male characters. Besides, she also adapts La Fontaine fables to current social and political events of her time, therefore, contributes to the development of the English fable tradition. In the third chapter, Finch’s metaphorical employment of the nature elements is discussed. In her nature poems, Finch ascribes new metaphorical meanings to the elements of nature in order to present the plight of the female poet in the poetic tradition. She turns the pastoral shade into a feminine space where the female poet can raise her voice without any restriction; therefore, she delivers a solution to the problem of female poet’s secondary position in the poetic realm. She also builds analogy between the female poet and the bird figure and discusses the significance of freedom for the female poet. In her poetic works, particularly in her nature poems, Finch does not resent the female poet’s exclusion from the poetic tradition, but rather appreciates it because she believes that it enables the female poet to express herself freely without restrictive conventions of the tradition. After an in depth analysis of her poetic works, it is concluded that despite all the restrictions, Finch manages to raise her voice as a female poet and metaphorically becomes an “intruder” in the poetic tradition providing new perspectives to the myths, literary genres and traditions that so far excluded or silenced woman.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectanne finch
dc.subjectmitoloji
dc.subjectfabl
dc.subjectdoğa imgeler
dc.subjecttoplumsal cinsiyet
dc.titleTransgressing Male Boundaries: The Poetic Works of Anne Finchtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetWinchilsea Kontesi Anne Finch, on yedinci yüzyıl sonları ve on sekizinci yüzyıl başları arasındaki dönemde yaşamış üretken bir yazardır. Pek çok konuda farklı edebi türlerde eserler vermiş olmasına rağmen, daha çok manzum eserleriyle ön plana çıkmaktadır. Manzum eserlerinde dönemin siyasi ve sosyal konularını sıklıkla ele alır fakat temel kaygısı kadının toplumdaki, özellikle de edebiyat geleneğindeki ikincil konumunu eleştirmektir. Toplumun ayrıcalıklı bir sınıfından gelmesine rağmen, sosyal sınıf farkı gözetmeksizin kadınların sorunlarını dile getirmiştir. Ayrıca şiirlerinde kadının toplumdaki ikincil konumuna yönelik eleştirileri, kadın şairin şiir geleneğindeki konumuna yönelik eleştirileriyle iç içedir. Finch ayrıca toplumsal cinsiyet yoluyla kadına biçilen ve özellikle onu sanatta ve toplumda ikincil konuma iten cinsiyet rollerini de eleştirmektedir. Dönemin diğer kadın şairleri şiirlerinde benzer konuları işlemiş olsa da, Finch’i özgün kılan onun bu eleştirileri yöneltme şekli ve şiir tekniğidir. Bu sebeple,bu çalışmanın temel amacı Finch’in şiir tekniğini ve biçemini bu konular çerçevesinde incelemek ve tartışmaktır. Finch manzum eserlerinde kadını sessiz kılan mitlerin kullanımını eleştirmektedir. Bu nedenle birinci bölümde Finch’in bu mitleri nasıl gözden geçirdiği ve düzelttiği ele alınmaktadır. Mitolojik karakterleri konu ettiği şiirlerinde Finch, kadını mecazi anlamda dar kalıplara hapseden mitleri yeniden yorumlamayı amaçlamaktadır. İkinci bölümde, Finch’in fabllarında uyguladığı eleştirel yaklaşım tartışılmaktadır. Yazar, La Fontaine fabllarındaki erkek karakterleri dişi olarak cinsiyetlendirerek fabllara kadın bakış açısı getirmektedir. Fabllarında güçlü kadın ve zayıf erkek karakterler ekleyerek toplumsal cinsiyet normlarına meydan okumaktadır. Ayrıca La Fontaine fabllarını döneminin sosyal ve siyasi olaylarına uyarlamakta ve böylelikle İngiliz fabl geleneğinin gelişimine de katkı sağlamaktadır. Üçüncü bölümde Finch’in doğa unsurlarını mecazi olarak nasıl ele aldığı tartışılmaktadır. Doğa şiirlerinde Finch bu unsurlara yeni mecazi anlamlar yükleyerek kadın şairin şiir geleneği içerisindeki durumunu gözler önüne sermektedir. Pastoral şiirlerde görülen gölge imgesini kadın şairin hiçbir kısıtlama olmaksızın sesini yükseltebildiği dişil bir alan haline dönüştürmekte ve böylelikle kadın şairin şiirsel alanı sorununa çözüm getirmektedir. Ayrıca kadın şair ve kuş figürü arasında bir ilişki kurmakta ve kadın şair için özgürlüğün önemini tartışmaktadır. Manzum eserlerinde, özellikle de doğa şiirlerinde, Finch kadının şiir geleneğinin dışında bırakılmasına içerlemez, daha ziyade memnun görünür çünkü o bu durumun kadın şairin geleneğin kısıtlayıcı kurallarına maruz kalmaksızın kendini özgürce ifade edebilmesini sağladığına inanır. Manzum eserlerin kapsamlı bir incelemesinden sonra, tüm kısıtlamalara rağmen Finch’in bir kadın şair olarak nasıl sesini yükselttiği ve mecazi anlamda şiir geleneğinde şimdiye kadar kadını sessiz kılan ve böylece dışlayan mitlere, edebi türlere ve geleneklere nasıl yeni bakış açıları getiren “davetsiz bir misafir” olduğu ortaya konulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-12-13T08:25:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record