Show simple item record

dc.contributor.advisorKoyuncu, Nursel
dc.contributor.authorİskit, Toy
dc.date.accessioned2018-12-26T10:25:38Z
dc.date.issued2018-10-08
dc.date.submitted2018-09-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5492
dc.description.abstractRanked set sampling methods are used when it is costly or difficult to measure the sampling units precisely with respect to the variable of interest and also when these units can be more easily ranked with respect to the variable of interest or the auxiliary variable correlated with that variable of interest. In this study classic, ratio, regression, regression-ratio estimators and exponential family of estimators of population mean are examined through ranked set sampling, median ranked set sampling and simple random sampling methods. The efficiency of the ranked set sampling methods is directly related to the correct ordering. It is also related to the variable used in the ordering. Thus, within the scope of this study the results are examined through ranking both the variable of interest and auxillary variable. The estimators are compared in terms of relative efficiency by calculating the mean square error of the estimators through simulation study by using the air quality index data set. According to the simulation study, the most efficient results are obtained through the median ranked set sampling method.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET……………………………………………………………………………………….i ABSTRACT………………………………………………………………………………..ii TEŞEKKÜR……………………………………………………………………..………...iii İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………..……...iv ÇİZELGELER………………………………………………………………………..…...vi KISALTMALAR VE SİMGELER…………………………………………………….….vii TAHMİN EDİCİLER……………………………………………………………………..viii 1. GİRİŞ………...………………………………………………………………………….1 2. BASİT RASTGELE ÖRNEKLEME…………………………………………………..6 2.1. Basit Rastgele Örnekleme Klasik Tahmin Edicisi..……………………………...6 2.2. Basit Rastgele Örnekleme Oransal Tahmin Edicisi.…………………………….6 2.3. Al-Omari vd. 2013 Tahmin Edicisi I….…………………….……………………...8 2.4. Al-Omari vd. 2013 Tahmin Edicisi II.………………………….............................9 2.5. Basit Rastgele Örnekleme Regresyon Tahmin Edicisi.………………………..10 3. SIRALI KÜME ÖRNEKLEMESİ……………………………………………….…....11 3.1. Sıralı Küme Örneklemesinde Tek Değişkenli Olması Durumunda Örneklem Seçimi…………………….…………………………………………………………........11 3.2. Sıralı Küme Örneklemesinde İki Değişkenli Olması Durumunda Örneklem Seçimi …………………………................................................................................13 3.3. Sıralı Küme Örneklemesinde Tahmin Ediciler……………………………….....15 3.3.1. Sıralı Küme Örneklemesi Klasik Tahmin Edicisi…………………………......15 3.3.2. Sıralı Küme Örneklemesi Oransal Tahmin Edicisi…………………..............16 3.3.3. Al-Omari vd. 2013 Tahmin Edicisi III…………………………………………..17 3.3.4. Al-Omari vd. 2013 Tahmin Edicisi IV………………………………………….17 3.3.5. Sıralı Küme Örneklemesi Regresyon Tahmin Edicisi……………………….18 4. MEDYAN SIRALI KÜME ÖRNEKLEMESİ………………………………………..19 4.1. Medyan Sıralı Küme Örneklemesinde Tek Değişkenli Olması Durumunda Örneklem Seçimi…………………………………………………………………..........19 iv 4.2. Medyan Sıralı Küme Örneklemesinde İki Değişkenli Olması Durumunda Örneklem Seçimi………………………………………………………………………...21 4.3. Medyan Sıralı Küme Örneklemesi Tahmin Edicileri…………………………....23 4.3.1. Medyan Sıralı Küme Örneklemesi Klasik Tahmin Edicisi…………………...23 4.3.2. Medyan Sıralı Küme Örneklemesi Oransal Tahmin Edicisi………………....24 4.3.3. Al-Omari Tahmin Edicisi I……………………………………………………….27 4.3.4. Al-Omari Tahmin Edicisi II………………………………………………………28 4.3.5. Medyan Sıralı Küme Örneklemesi Regresyon Tahmin Edicisi……………..29 4.3.6. Medyan Sıralı Küme Örneklemesinde Regresyon-Oransal Tahmin Edici Ailesi……………………………………………………………………………………...30 4.3.7. Medyan Sıralı Küme Örneklemesinde Üstel Tahmin Edici Ailesi…………..32 5. BENZETİM ÇALIŞMASI……………...………………….…………………………..34 5.1. Kitleye Ait Tanımlayıcı İstatistikler………………………………………………..35 6. SONUÇ VE ÖNERİLER……………………………………………………......……49 KAYNAKLAR…………………………………………………………………………….50 ÖZGEÇMİŞ……………………………………………………………………………....53tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSıralı Küme Örneklemesi
dc.subjectMedyan Sıralı Küme Örneklemesi
dc.subjectOrtalama Tahmin Edicileri
dc.titleMedyan Sıralı Küme Örneklemesi Yönteminde Kitle Ortalamasının Tahminitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetSıralı küme örneklemesi yöntemleri, örnekleme birimlerinin ilgilenilen değişken bakımından tam olarak ölçülmesi zor veya maliyetli olduğunda, ancak birimlerin ilgilenilen değişken veya ilgilenilen değişkenle ilişkili yardımcı değişkene göre sıralanmasının daha kolay olduğu durumlarda kullanılır. Bu çalışmada sıralı küme örneklemesi, medyan sıralı küme örneklemesi ve basit rastgele örnekleme yöntemlerinde kitle ortalamasının klasik, oransal, regresyon, regresyon-oransal tahmin edicileri ve üstel tahmin edici ailesi incelenmiştir. Sıralı küme örneklemesi yöntemlerinin etkinliği sıralamanın doğru yapıldığı ile doğrudan ilgilidir. Ayrıca sıralamanın hangi değişken üzerinden yapıldığı ile de ilişkilidir. Bu sebeple çalışma kapsamında hem ilgili değişken üzerinden hem de yardımcı değişken üzerinden sıralama yapılarak sonuçlar incelenmiştir. Hava kalite indeksi veri seti kullanarak yapılan benzetim çalışmasında tahmin edicilerin hata kareler ortalaması elde edilerek göreli etkinlikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Benzetim çalışmasına göre en etkin sonuçlar medyan sıralı küme örneklemesi yönteminde elde edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİstatistiktr_TR
dc.contributor.authorID10215683tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-12-26T10:25:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record