Show simple item record

dc.contributor.advisorAKSOY, Songül
dc.contributor.authorORHAN, Emre
dc.date.accessioned2019-01-30T12:36:55Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5745
dc.description.abstractThe term of ‘’balance’’, defines the Dynamics of body postüre to prevent falls. Physiologically, function of balance occurs as a result of motor responses that occur by keeping the visual field constant during head movements and by controlling the posture in the gravitational field. Visual, vestibular and proprioceptive systems must work together in harmony with sensor systems for the protection and maintenance of balance. The primary objective of telecommunications is that smartphones have many advantages such as gaming, internet, access to online communities and being portable. However, the continuity of visual fatigue that can be created by smartphone use can have a negative effect on the somatosensory network, vestibular system and postural control system. The aim of this study was to investigate the possible physiological and cognitive effects of smartphone usage on biomechanical balance system. İn this study, we included 25 voluntary healthy young adults (10 males, 15 females) aged between 18 and 25 years with no balance problems. İn this study, Sensory Organization Test (SOT), Adaptation Test (ADT), Dynamic Visual Acuity Test (DVA), Unilateral Stance Test (US), Rhytmic Weight Shift Test (RWS) and Functional Limitations Tests (Sit to Stand (STS), Walk Across (WA), Tandem Walking (TW), Step Quick Turn (SQT), Step Up Over (SUO) and Forward Lunge (FL)) applied to the participants. İn the SOT (Condition 1 and Condition 4), WA, TW and US tests, was obtained statistically significant findings (p<0,05). It is considered important that determining more extensively the effects of using smartphone on postural control and balance in different conditions (driving, virtual reality etc.), to prevent accidents and possible difficulties.en
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectAkıllı telefon
dc.subjectDikkat
dc.subjectDenge
dc.subjectPostürografi
dc.subjectVestibüler
dc.titleAkıllı Telefon Kullanımı Sırasında Statik Ve Dinamik Denge Parametrelerindeki Değişikliklerin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozet.‘’Denge’’ terimi düşmeyi önlemek için vücut postürünün dinamiklerini tanımlamaktadır. Fizyolojik olarak denge fonksiyonu, baş hareketleri sırasında görme alanının sabit tutulması ve yerçekimi alanında postürün kontrol edilmesi ile ortaya çıkan motor cevaplar sonucunda ortaya çıkar. Dengenin korunması ve sürdürülmesi için sensör sistemlerden görsel, vestibüler ve proprioseptif sistemlerin birlikte uyum içinde çalışması gerekmektedir. Birincil amacı telekomünikasyon olan akıllı telefonların oyun, internet, çevrimiçi topluluklara erişim ve portatif olması gibi birçok avantajı da bulunmaktadır. Bununla birlikte, akıllı telefon kullanımın oluşturabileceği görsel yorulmanın sürekliliği, somatosensör ağ ile birlikte vestibüler sistem ve postural kontrol sistemi üzerinde de negatif etki yaratabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, akıllı telefon kullanımının biyomekanik denge sistemine olası fizyolojik ve bilişsel etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya, gönüllülük esasına dayanarak denge problemi olmayan 18-25 yaş aralığında 25 sağlıklı genç yetişkin (10 erkek, 15 kadın) dahil edilmiştir. Bireylere, Duyu Organizasyon Testi (DOT), Adaptasyon Testi (ADT), Ritmik Ağırlık Aktarma (RAA), Dinamik Görsel Keskinlik Testi (DVA) ve fonksiyonel kısıtlama testleri (Tek Taraflı Duruş, Otur Kalk, Düz Yürüme, Tandem Yürüme, Adım Hızlı Dönme, Adım Yukarı Aşağı, Öne Hamle) uygulanmıştır. DOT Durum 1 ve Durum 4’te, Tandem Yürüme, Düz Yürüme ve Tek Taraflı Duruş test parametlrelerinde sonuçlar anlamlı elde edilmiştir (p<0,05). Akıllı telefon kullanımının postüral kontrol ve denge etkilerini farklı koşullarda (araç kullanırken, sanal gerçeklik ile vb) daha kapsamlı belirlemek, olası zorlukları ve kazaları önlemek açısından önemli olduğu düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-08-04T12:36:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record