Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz , Arif
dc.contributor.authorGünes, Gözde
dc.date.accessioned2019-02-15T05:44:06Z
dc.date.available2019-02-15T05:44:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5890
dc.description.abstractBu araştırmada, erken çocukluk eğitiminde pedagojik dokümantasyonun aile katılımına katkısı incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma tekniklerinin bir arada kullanıldığı eylem araştırması şeklinde oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 yılı güz döneminde Mersin ilinin Yenişehir ilçesinde MEB'e bağlı özel anaokulunda görev yapan araştırmacının sınıfında bulunan 60-72 aylık 12 çocuk ve araştırmaya gönüllü katılım sağlayan 12 çocuğun annesi oluşturmuştur. Araştırmada 2016-2017 güz dönemi boyunca araştırmacının görev yaptığı sınıfta pedagojik dokümantasyon uygulaması yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde pedagojik dokümantasyon sürecinin aile katılımına olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada pedagojik dokümantasyon sürecinde uygulanan panel, bülten ve portfolyolar aracılığıyla öğrenme sürecinin görünür kılındığı ve katılımcı ailelerin erken çocukluk eğitimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi oldukları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda aileler pedagojik dokümantasyon araçları sayesinde, çocuklara hangi konunun nasıl verildiği ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olabildiklerini ve evde çocuklarıyla nasıl ilgilenebilecekleriyle ilgili bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Aileler, pedagojik dokümantasyon aracılığıyla çocukların evde okul ile ilgili daha çok paylaşımda bulunduklarını ifade etmişlerdir. Ailelerin araştırma sürecinde öğretmen ile bireysel görüşme taleplerinde artış olduğu, çocuk hakkında iş birliği yapmak ve bilgi almak için öğretmen ile daha çok bireysel görüşmede bulundukları ortaya çıkmıştır. Pedagojik dokümantasyon aracılığıyla ailelerin çocuklarıyla ilgili öğrenmek istedikleri bilgiler incelendiğinde ise süreç sonrasında çocuğun ilgi ve yetenekleri ile ilgili daha çok bilgi edinmek istedikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca ailelerin sadece sınıfta etkinlik yapma olarak ifade ettikleri aile katılımı ile ilgili daha çeşitli tanımlamalar yapmaya başladıkları sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPedagojik Dokümantasyon
dc.subjectAile Katılımı
dc.subjectErken Çocukluk Eğitimi
dc.titleErken Çocukluk Eğitiminde Pedagojik Dokümantasyonun Aile Katılımına Katkısının İncelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentOkul Öncesi Eğitimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record