Now showing items 1-20 of 35

  • Günümüz Sanatında Mikro-Ütopik Mekan Uygulamaları 

   Barlas, Mert (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2019-03-07)
   BARLAS, Mert. Micro-Utopian Space Applications in Contemporary Art, Proficiency in Art Art Work Report, Ankara, 2019 In today's world, it is inevitable to have an environment in which the concepts and forms change rapidly ...
  • Sanatta Ölüm Kavramının Beden ve Cinsellik Üzerinden Deneyimlenmesi 

   Tokdemir, İdil (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   In the study of Proficiency in Art, Artwork Report titled “Experimentation of The Concept of Death in Art by Means of Body and Sexuality”, different viewpoints on the direct or metaphorical correspondence of sexuality with ...
  • Sanatta İnsan-Mekan ilişkisinde Nesneler ve Olaylara Dönük Anların Tespiti 

   Duman, Sevil (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-05-25)
   DUMAN Sevil, Determination of Moments Which is Related to Objects and Events, in the Relationship Between Human and Place in Art, Post Graduate Art Study Thesis, Ankara, 2018. In the scope of the subject that is determined ...
  • Sanat Eyleminde Özne/Bellek-Nesne/Mekan İlişkisi 

   Yazıcı, Mustafa Levent (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   In this study called "Subject/Memory - Object/Space Relations in Act of Art", the reflections of the relation between memory and space upon art act have been questioned both externally (plenary) and internally (particularly). ...
  • Sanat Eseri Olarak Mekan; Sanatta Alternatif Barınak Üretimleri 

   Öner, Segah Beste (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08)
   ABSTRACT Öner, Segah Beste. Space as an Artwork; Alternative Shelter Productions in Art. Master of Arts Study Report, Ankara, 2018 In this report, named as “Space as an Artwork; Alternative Shelter Productions in ...
  • 80’ler Sonrası Türkiye Sanatında Üretim Pratiklerinin Dönüşüm Süreci 

   Şentürk, Ali (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   The aim of this art work report is to document the process of creative change in art after 1980’s and the shifting practices in the period. The report focuses on the time of change in Turkey’s governance with its reflection ...
  • Toplumsal cinsiyet Rolleri üzerinden Aile ve Günümüz Sanatına Yansımaları 

   Usta, Kübra (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   USTA, Kübra. Family on the basis of gender roles and its reflections to today’s art, Report of Master’s Degree Art Work, Ankara, 2018 The concept of gender states that sex is in a socail relation network. While the ...
  • Sanatta Kadının Temsiliyeti Ve Göstergeler Üzerinden Yeni ifade Olanaklarının Araştırılması 

   Boyacı, Sibel (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-06)
   BOYACI, Sibel. Research On New Expression Opportunities On The Basis Of Indications And The Representation Of Women, Master Of Arts Report, Ankara, 2018. On the report with the title of ‘‘Research On New Expression ...
  • Bedenden Nesneye, Nesneden Bedene (Transfer): Figür, Fragman 

   Bilgin, Tuğçe; Bilgin, Tuğçe (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   ABSTRACT BİLGİN, Tuğçe. “Body to Object, Object to Body (Transfer): Figure, Fragment”, MA Artwork Report, Ankara, 2018. In this report titled as ‘Body to Object, Object to Body (Transfer): Figure, Fragment’, perception, ...
  • Sanatta İnsan-Mekan ilişkisinde Nesneler ve Olaylara Dönük Anların Tespiti 

   Duman, Sevil (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-06-25)
   In the scope of the subject that is determined in the general terms: by analysing the relationship between spaces and objects, situations that people face in the areas they live in, are tried to solve and comprehend, by ...
  • Bir Bilgi Nesnesi Olarak Sanat Pratiğinin Kültürel Okumaları 

   Demir Koyuncu, Sultan Burcu (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   The report titled “Cultural Interpretations of Art Practice as an Object of Knowledge” investigates the relationship of the notion of culture the art and the elements that have composed culture and art in the course of ...
  • Etnografik Kültür Bağlamında Sanatta Yeni İfade Biçimleri 

   Ünsal, Hazal (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-06)
   Ünsal, Hazal. New Forms of Expression in Art in the Context of Ethnographic Culture. Graduate Art Study Report, Ankara, 2018 In this report titled as “New Forms of Expression in Art in the Context of Ethnographic Culture”, ...
  • Günümüz Sanatında Otobiyografik Anlatılar 

   Koruç, Esra (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   The purpose of the report, titled "Autobiographical Narratives in Contemporary Art", is to determine the influence of the relationship between autobiography and contemporary art while considering social, cultural and ...
  • Sanatta Doğal Yapay İlişkisi Ve Yeniden Üretim 

   Güleç, Gamze (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   GÜLEÇ, Gamze. Natural Artificial Relation in Art and Reproduction, Masters Art Study Report, Ankara, 2018. In the report titled "Natural Artificial Relation in Art and Reproduction" the method to imitate in art was ...
  • Sanatta Mahremiyet 

   Aslan, Aslı (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   As technology has expanded its place in life and the opportunities to use the technology has increased, the concept of privacy begun to attract interest in the fields of law and social sciences, especially after the 1960s. ...
  • Görüntü - Mekan İlişkisinde İmge 

   Budak, Zekiye (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-05-14)
   ABSTRACT BUDAK, Zekiye. “Image in the Relation between Sight and Place”, Report for Post Graduate Art Study, Ankara, 2018. How our life, which is surrounded by sights, takes an artistic form in the world of an artist ...
  • Çağdaş Sanatta Varoluş Durumu 

   Sevinç, Mustafa (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   SEVİNÇ, Mustafa . The Issue Of Existence In Contemporary Art. The Report On The Study Of Proficient Work In Art, ANKARA 2018 Applied and theoretical research study named ‘’ The issue of existence in contemporary art’’ go ...
  • Postfeminist Sanatta Cinsiyet Statüsü 

   Kılınç, Aydan (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018)
   The report entitled “Gender Status in Postfeminist Art” aims at questioning the relationship between the concepts of status and gender, and the content of the concept of role shaped by this relationship, and analysing the ...
  • Endüstriyel Atıkların Plastik Çözümlemeleri 

   Çimen, Tayfun (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017)
   This paper, titled "Plastic Resolutions of Industrial Wastes", deals with the use of industrial wastes in the arts, and being used in art as different plastic solutions over time in addition to industrial wastes has been ...
  • Yaşamda Yerinden Edilen Nesnenin Sanattaki Yeni Yeri 

   Hilal, Görmez (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017-07)
   Görmez, Hilal. “The New Place of Object’s Art Routed Out in Life. MA Artwork Report, Ankara, 2017. İn daily life, tendency of old objects is likened to desiring that high discourse has. As long as the ...