Show simple item record

dc.contributor.advisorDokak, Hüsnü
dc.contributor.authorSamancı Aydın, Menekşe
dc.date.accessioned2019-02-15T12:52:35Z
dc.date.issued2019-01-18
dc.date.submitted2019-01-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5905
dc.description.abstractSAMANCI AYDIN, Menekşe. Art for Eating, Eatng for Art, Thesis of Proficiency in Art, Ankara, 2019 Nutrition is the main requirement of alives. Nutritional action different from other needs, it can usually means one living being's survival while the end of another. Thus it turns to a life and dead struggle. However, along with the socialization of humans, nutrition becomes a biological necessity as well as social objects. Various actions around this objects, such as rituals, cutlery, auxiliary objects, kitchen, pantry, restaurant, etc… are organized in the social life and lead to new societies. In this sense, food / drinks and consuming them become a means of communication rather than a purely biological need. In other words, it turns to a social tool while it was a biological aim. At the same time, all these objects and actions, which are indicative of social status, have been the subject of art from the beginning. From the cave paintings to the present day, we come across all kinds of art in a wide range of subjects from hunting scenes, palace feasts, social inequality to high status indicators. In the context of this Thesis of Proficiency in Art, how food / drinks and their ways of acquiring and consuming are related to art has been examined through examples from the history of art, and this has been the basis for the interpretation of the art works produced within the scope of this thesis.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………..……..i BİLDİRİM……………………………………………………………………….….…ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..………….….…iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...……….……iv TEŞEKKÜR………………………………………………………………….….…...v ÖZET……………………………………………………………………………..…..vi ABSTRACT…………………………………………………………………………vii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………viii GİRİŞ……………………………………………..……………………………………1 1.BÖLÜM: GÖRSEL SANATLARDA KONU OLARAK YEMEK…….....…..….4 1.1. DADA ve Sonrasında Sanatçının, Eserin ve İzleyicinin Değişen Rolleri…………………..………………………………….…………………………17 1.2. Günümüzden Örnekler……………………..………………………..33 2. BÖLÜM : İŞLERİME DAİR………………………………….…………….…….39 2.1. İlk Denemeler…………..…………………………………………….....39 2.2. Birinci Dünya Barışı……………………… …..…………………..….42 2.3. Kültürel Kültürsüzleşme………………………………….........….….43 2.4. Anonim Hayatlar ………………………………………………..…..….51 2.5. Yiyecek Resmi, Resmin Yiyeceği…………………………….…..….57 2.6. Yeniden Üretim / Yeniden Tüketim………………………….…...….58 2.7. Medium Is The Message………………………………. ……….……59 2.8. Love or Leave It……...…………………………………..………….….61 2.9. Life-Waste………...…………………………………………….........….63 SONUÇ ………..………..………………………………………………….….….….70 KAYNAKÇA………………………………………………………...………….…….80 Ek 1 Turnitin Raporutr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanat
dc.subjectYenebilir Sanat
dc.subjectEat Art
dc.titleSanat İçin Yemek, Yemek İçin Sanattr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSAMANCI AYDIN, Menekşe. Sanat İçin Yemek, Yemek İçin Sanat, Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara, 2019. Beslenme canlıların en temel ihtiyaçlarından biridir. Diğer ihtiyaçlara göre daha farklı olan beslenme eylemi, genellikle bir canlının yaşamının devam etmesiyken başka bir canlınınkinin sona ermesi anlamına gelebilir. Böyle olunca da bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür. Ancak, insanların toplumsallaşmasıyla birlikte beslenme biyolojik bir gereklilik olmanın yanında toplumsal anlamları olan nesnelere dönüşür. Bu nesneler etrafında çeşitli eylemler, ritüeller, çatal bıçak gibi yardımcı/aracı nesneler, mutfak, kiler, restoran gibi mekânlar toplumsal yaşam içerinde örgütlenerek yeni toplumsallıklara yol açar. Bu anlamda yiyecek/içecekler ve onları tüketme salt bir biyolojik gereksinim olmaktan çıkıp birer iletişim aracına dönüşür. Yani biyolojik bir amaçken, toplumsal bir araca dönüşür. Aynı zamanda sosyal statülerin göstergesi olan bütün bu nesneler ve eylemler en başından beri sanatın konusu olmuştur. Mağara resimlerinden günümüze kadar av sahnelerinden, saray ziyafetlerine, toplumsal eşitsizlikten yüksek statü göstergesine kadar çok geniş bir konular yelpazesiyle sanatın her türlü formunda karşımıza çıkar. Bu Sanatta Yeterlik Tezi kapsamında, yiyecek/içeceklerin ve onları edinme ve tüketme biçimlerinin sanatla nasıl bir ilişki içerisinde olduğu sanat tarihinden örnekler üzerinden incelenmiş olup, yine bu tez kapsamında üretilen sanat çalışmalarının yorumlanmasına temel oluşturmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.contributor.authorID10230613tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record