Show simple item record

dc.contributor.advisorSavaş, Ufuk Tolga
dc.contributor.authorKornoşor Çınar, Duygu
dc.date.accessioned2019-02-15T13:18:17Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5909
dc.description.abstractThe aim of this study is to try to understand of how consumption culture which based on materiality occurs, evolves and affects human life in terms of psychological, sociological and economic aspects throughout human history , and with that to criticize the perception of human being herself/himself and her/his environment, way of his/her thinking and how she/he shapes the life according to the his/her preferences with these perspective by artistic language . In the first part of the artwork report, information and determinations that form the basis of the content of the works in the second and third sections are included. This section examines the process that brings the human to its consumption-oriented life from the first existence and examines the psychological effects of this process on human beings by concepts such as arrogance, objectification, alienation and the impacts on ecology through datas such as global warming, pollution, environmental disasters. In the second part, the artists who work on the consumption habits of our age culture and the results of this habits are included with their artwork. In the third part, personal works which is carried out on ceramic forms and surfaces in the content of the art report are included.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnsan
dc.subjectTüketim Kültürü
dc.subjectEkolojik-Psikolojik Etki
dc.subjectSanat
dc.subjectSeramik
dc.titleSeramik Uygulamalarla Tüketim Kültürünün Eleştirisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMaddiyata dayalı tüketim kültürünün insanlık tarihinde ortaya çıkışını, evrimini ve sadece kar maksimizasyonu odaklı sermayenin insan hayatını psikolojik, sosyolojik ve ekonomik yönden nasıl etkilediğini kavramaya çalışmak ve bu amaçla günümüz insanının kendisini ve çevresini algılayışını, düşünce yapısını ve bu çerçevede yaptığı tercihler ile dünya üzerindeki yaşamı nasıl şekillendirdiğini eleştirel bakış açısıyla değerlendirerek sanatsal yoldan dile getirmek, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Sanat çalışması raporunun birinci bölümünde, ikinci ve üçünü bölümde yer alan eserlerin içeriğinin temelini oluşturan bilgilere ve saptamalara yer verilmektedir. Bu bölümde insanın ilk ortaya çıkışından itibaren onu, çağımızın tüketim odaklı yaşayışına getiren süreç incelenmekte ve bu sürecin insan üzerindeki psikolojik etkileri; kibir, nesneleştirme, yabancılaşma gibi kavramlar ile, ekoloji üzerindeki etkileri ise küresel ısınma, kirlilik, çevre felaketleri gibi veriler üzerinden ele alınmaktadır. İkinci bölümde, çağımız kültürünün tüketim alışkanlıklarına ve bunların neden olduğu sonuçlara yönelik olarak çalışan sanatçılara ve eserlerine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde, sanat raporu çalışmasında yer alan içerik kapsamında seramik form ve yüzeylerde gerçekleştirilen kişisel çalışmalar yer almaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record