Show simple item record

dc.contributor.advisorRüzgar Kayıran, Necla
dc.contributor.authorToprak, Cemil
dc.date.accessioned2019-02-19T06:40:48Z
dc.date.issued2019-01-25
dc.date.submitted2019-01-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5918
dc.description.abstractTOPRAK, Cemil. The Vague İmage of Violence, Master’s Thesis, Ankara, 2019. The concept of violence has been a subject for art in every age of history. The conceptualization of violence through works of art, and how the expression of violence varies across changing paradigms through history, is an important point that needs to be emphasized. Especially the 19th century appears as an intellectual breaking point in this aspect. Art which under the influence of religious and political institutions was a support to the forces of power, became an area in which the concept violence was handled from a critical point of view after this century. From the 19th century onward, art became a point of resistance against violence. The concept of violence, what constitutes as violence and the limits of the definition of this concept is a complete area of study in its own right. Today, the concept of violence both includes a wide range of use and the definition of this concept varies among different cultures and societies. On the other hand, the varying and evolving forms of power structures has divided the concept of violence into varied sub layers. Among these layers violence has the tendency to become invisible, or normalised. Acts of violence become vague as they are repeated and the public becomes inured to them. This yields to violence appearing as a cultural motif at times. In this thesis, we aim to handle encounters with the more obscure forms of violence and the unease brought on by these encounters.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectŞiddet
dc.subjectSanat
dc.subjectİmge
dc.subjectSimgesel Şiddet
dc.titleŞiddetin Muğlak İmgesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetTOPRAK, Cemil. Şiddetin Muğlak İmgesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Şiddet kavramı, tarihin her döneminde sanatın konusu olmuştur. Bu kavramın sanat yapıtları aracılığıyla imgeleştirilmesi ve tarihsel süreç içerisinde, sanatta, şiddetin ifade ediliş biçimlerinde meydana gelen dönüşümler, üzerinde durulması gereken noktalardır. Özellikle 19. yüzyıl bu açıdan fikirsel bir kırılma süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte dini veya siyasi kurumların etkisinde bir tür iktidar gücünün destekleyicisi konumunda olan sanat, bu yüzyıldan sonra şiddetin eleştirel bir bakış açısıyla ifade edildiği bir alana dönüşmüştür. 19. yüzyıl sonrasında sanat, şiddete karşı bir direnç alanı olmaya başlamıştır. Bugün, şiddet kavramının, hangi eylemlerin şiddet olduğu ve bu kavramın tanımının sınırlarının nereye kadar uzandığı başlı başına bir araştırma konusudur. Günümüzde şiddet kavramı, hem çok geniş bir kullanım alanını kapsamakta hem de kavramın tanımında kültürlere veya toplumlara göre farklılıklar görülmektedir. Aynı zamanda günümüzde değişen ve çeşitlenen iktidar biçimleri, şiddeti de katmanlı alt başlıklara bölmüştür. Tüm bu katmanlar arasında şiddet bazen görünmezleşmeye ya da normalleşmeye doğru bir eğilim gösterebilmektedir. Şiddet olayları tekrarlandıkça toplum içerisinde kanıksanmakta ve silikleşmektedir. Bu durum, şiddetin yer yer kültürel bir motif olarak karşımıza çıkmasına sebep olmaktadır. Bu tezde, yaşamın içerisine sirayet etmiş ve bu sebeple birer motif haline dönüşmüş şiddet formlarının imgeleştirilmesi amaçlanmıştır. Tez süresince, şiddetin bu silikleşen formlarıyla karşılaşma anları ve bu durumun getirdiği tekinsizlik hali imgeleştirilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record