Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıkavak, Namık Kemal
dc.contributor.authorUsta, Mesut
dc.date.accessioned2019-02-19T07:30:57Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5922
dc.description.abstractIn today's world, where urbanization continues rapidly, transportation is one of the leading problems of the metropolitan cities. Underground metro (subway) systems, which are an indispensable part of the solutions generated for transportation problems, are able to carry up to millions of passengers daily. As the number of passengers increases in these complex metro systems, the importance of guidance and information graphics is increasing. Metro, as a fast and punctual transportation vehicle, have the effect of social and cultural life as well as the solution of transportation problems of cities. The metros have become an important part of the city identity with their architectural and visual structures, performances and musicians. In the world there are separate art units and metro museums established to organize art activities in many metro systems. The initial part of this thesis study addresses the post industrial revolution urbanization and transportation issues and the interurban light rail mass transportation developed during this period. The second part of the thesis studies the visual communication systems of the subways around the globe and evaluates the solutions offered for the visual communication challenges arising on the metro systems. Finally, the historical, cultural, social and economic aspects of Ankara city are explained. Ankara Metro system is represented and its current communication issues are analyzed and a design proposition for Ankara Metro system is offered. In the 21st century when visual communication has undergone radical changes due to scientific and technological developments, the solutions offered to communication problems are also diversified. Despite this diversity, the solutions offered to these communication problems must be scientific and aesthetic within the discipline of visual communication design.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER DİZİNİ KABUL VE ONAY………………………………………………………………….ii BİLDİRİM……………………………………………………………………………iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI………………… iv ETİK BEYAN………………………………………………………………………..v İTHAF………………………………………………………………………………. vi ÖZET............................................................................................................................vii ABSTRACT...............................................................................................................viii İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………….ix GÖRSELLER DİZİNİ................................................................................................x GİRİŞ..........................................................................................................................1 PROBLEM.................................................................................................................3 AMAÇ ........................................................................................................................5 ÖNEM.........................................................................................................................7 BİRİNCİ BÖLÜM: ŞEHİR VE METRO 1.1. Endüstri Devrimi Sonrası Şehirleşme ve Ulaşım ………………………….19 1.2. Şehir İçi Raylı Toplu Taşıma Sitemleri…………………………………….22 1.2.1. Yeraltı Treni: Metro……………………………………………………….25 1.2.2. Metrolarda Görsel İletişim Sistemleri…………………………………….31 İKİNCİ BÖLÜM: DÜNYA METROLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ 2.1. Londra ……………………………………………………………………………37 2.1.1. Londra Metrosuna Genel Bakış ………………………………………………38 x 2.1.2. Londra Metrosu Görsel İletişim Sistemi …………………………………….42 2.2. New York…………………………………………………………………………55 2.2.1. New York Metrosu Genel Bakış………………………………………………56 2.2.2. New York Metrosu Görsel İletişim Sistemi……………………………………61 2.3. Stockholm………………………………………………………………………...74 2.3.1. Stockholm Metrosu Genel Bakış………………………………………………76 2.3.2. Stockholm Metrosu Görsel İletişim Sistemi…………………………………..81 2.4. İstanbul……………………………………………………………………………90 2.4.1. İstanbul Metro Sistemi…………………………………………………………92 2.4.2. İstanbul Metrosu Görsel İletişim Sistemi………………………………………93 2.5. Metroların Görsel İletişim Çözümlerinin Değerlendirilmesi………………..102 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ANKARA METROSU İÇİN BİR TASARIM ÖNERİSİ 3.1. Ankara…………………………………………………………………………111 3.1.1. Ankara’da Toplu Taşımada Kullanılan Raylı ve Kablolu Sistemler………..117 3.1.2. Ankara Metrosu……………………………………………………………..119 3.2. Bir Tasarım Önerisi…………………………………………………………...126 SONUÇ VE ÖNERİLER…………………………………………………………..148 KAYNAKÇA……………………………………………………………………….150 Ek (1) Turnitin Raporun……………………………………………………………..tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMetro
dc.subjectGörsel İletişim
dc.subjectAnkara
dc.subjectGrafik Tasarım
dc.titleYeraltı Toplu Taşıma Sistemlerinde Görsel İletişim; Ankara Metrosu İçin Bir Tasarım Önerisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetŞehirleşmenin hızla devam ettiği günümüz dünyasında ulaşım, metropollerin önde gelen sorunlarından biridir. Ulaşım sorunlarına üretilen çözümlerin vazgeçilmez bir parçası olan metro ulaşım sistemleri, her gün milyonlara varan sayıda yolcu taşımaktadır. Yapısı gereği karmaşık sistemler olan metrolarda yolcu sayısı arttıkça yönlendirme ve bilgilendirme grafiklerinin önemi de artmaktadır. Hızlı ve dakik bir ulaşım aracı olan metroların, büyük şehirlerin ulaşım sorunlarına çözüm üretmesinin yanında sosyal ve kültürel hayata da etkisi vardır. Metrolar, mimari ve görsel yapılarıyla, performanslar ve müzisyenleriyle şehir kimliğinin önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Dünyada birçok metro ulaşım sisteminde yürütülen sanat faaliyetlerini organize etmek için kurulmuş ayrı sanat birimleri ve metro müzeleri vardır. Bu tez çalışmasının birinci bölümünde endüstri devrimi sonrası şehirleşme ve ulaşım konularına değinilmiş ve bu süreçte gelişen şehir içi raylı toplu taşıma sistemleri incelenmiştir. İkinci bölümde dünya metrolarının görsel iletişim sistemleri incelenmiş, metrolarda ortaya çıkan görsel iletişim problemlerine sunulan çözümler değerlendirilmiştir. Son bölümde ise Ankara şehrinin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerine değinilmiştir. Ankara Metrosu incelenerek var olan görsel iletişim problemleri ortaya konmuş ve Ankara Metrosu için bir tasarım önerisi sunulmuştur. Görsel iletişimin bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde radikal değişikliklere uğradığı 21. Yüzyılda iletişim problemlerine sunulan çözümler de çeşitlenmektedir. Bu çeşitliliğe rağmen, bu iletişim problemlerine sunulan çözümler görsel iletişim tasarımı disiplini içinde bilimsel ve estetik olmak zorundadır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.contributor.authorID10234556tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record