Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkusuz, Petek
dc.contributor.authorKöse, Sevil
dc.date.accessioned2019-02-25T12:49:26Z
dc.date.available2019-02-25T12:49:26Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5987
dc.description.abstractKöse, S. The Effects of Endocannabinoids and Their Receptors on Human Bone Marrow Mesenchymal and Hematopetic Stem Cells. Hacettepe University Institude of Health Sciences, Ph.D. Thesis in Stem Cell Science, Ankara, 2017. Lipid-structured endocanabinoids are endogenous morphine ligands and present widespread receptor-mediated effects at physiological and pathological levels on the central and peripheral nervous system as well as many other systems. These effects are partially realized through mechanisms affecting cell growth, differentiation, apoptosis and migration at the molecular level. The bone marrow microenvironment consists of hematopoietic stem cells (HSCs), fibroblasts, adipocytes, endothelial cells, osteoblasts and widespread presence of mesenchymal stem cells (MSCs). The endocannabinoid system also takes part in mobilization of the HSCs through cytokines. Although it is known that the endocannabinoid system plays a role in cytokine-mediated hematopoietic stem cell migration, the effects of these mediators on Granulocyte-Colony Stimulating Factor (G-CSF) stimulated and unstimulated human bone marrow derived HSC mobilization have never been compared and their relationship with the sympathetic nervous system is currently unknown. During clinical G-CSF mobilization, endocannabinoids and the sympathetic nervous system may be working together. The aim of this thesis is to investigate the receptor mediated effects (proliferation, maturation and migration) of endocannabinoids (AEA, 2AG) on HSCs through MSCs associated beta adrenergic stimulation in GCSF treated or untreated bone marrow samples. The second aim of thesis is determined, applying the cannabinoid agonist/antagonists and/or beta adrenergic receptor agonist/antagonists which is effective on bone marrow microenvironment, arranged whether a dose-dependent interaction between the human HSCs and MSCs. With these purposes results from this study will provide fundamental data for treatment protocols using HSCs and MSCs, which are used in the clinics with the purpose to treat wound healing and immune suppression in various diseases, in concert with endocannabinoids and related metabolic diseases.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectEndokannabinoidtr_TR
dc.subjecthematopoetik kök hücre
dc.subjectmezenkimal kök hücre
dc.subjectbeta adrenerjik reseptör
dc.subjectmobilizasyon
dc.titleEndokannabinoidler ve Reseptörlerinin İnsan Hematopoetik Kök Hücreleri ve Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerindeki Varlığı ve Düzeyinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKöse, S. Endokannabinoidler ve Reseptörlerinin İnsan Hematopoetik Kök Hücreleri ve Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerindeki Varlığı ve Düzeyinin Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Bilimleri Programı Doktora Tezi, Ankara, 2017. Endojen esrar ligandları olan yağ yapılı endokannabinoidlerin vücutta santral ve periferik sinir sistemine ek olarak pek çok diğer sistemde fizyolojik ve patolojik düzeyde reseptör aracılı yaygın etkileri olduğu bilinmektedir. Bu etkilerin bir kısmı moleküler düzeyde hücrelerin çoğalma, farklılaşma, apoptoz ve mobilizasyon mekanizmaları üzerinden gerçekleşmektedir. Kemik iliği mikroçevresi hematopoetik kök hücre (HKH), fibroblast, adiposit, endotel hücresi, osteoblast ve yaygın olarak bulunan mezenkimal kök hücrelerden (MKH) oluşmaktadır. Endokannabinoid sisteminin sitokin aracılı HKH mobilizasyonunda rol aldığı bilinmekte, ancak bu medyatörlerin granulocyte colony stimulating factor (GCSF) uygulanmış ve uygulanmamış insan kemik iliği örneklerindeki HKH mobilizasyonuna karşılaştırmalı etkisi ve bu etkinin sempatik sinir uyarımı ile ilişkisi bilinmemektedir. Önerilen tezin amacı; endokannabinoidlerden AEA ve 2AG’nin GCSF uygulanmış ve uygulanmamış kemik iliği mikroçevresindeki MKH’ler aracılığıyla HKH’ler üzerindeki reseptör aracılı mobilizasyon etkilerini beta adrenerjik uyarımla ilişkili olarak, karşılaştırmalı biçimde araştırmaktadır. İkincil amacımız; mikroçevre koşullarında etkili olduğu belirlenen kannabinoid reseptör agonist/antagonistleri ve/veya beta adrenerjik reseptör agonist/antagonistleri uygulanarak, insan HKH ile MKH arasındaki etkileşimin doz bağımlı olarak düzenlenip düzenlenemeyeceğinin belirlenmesidir. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar ile klinikte yara iyileşmesi ve çeşitli hastalıklarda immun sistemi baskılama ve yara iyileşmesi amacıyla klinikteki yerini alan, HKH ve MKH’ler ile endokannabinoidlerin beraber kullanımı ile ilgili olası metabolik hastalıkların tedavi protokolleri için asal bir veri oluşturacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentKök Hücretr_TR
dc.contributor.authorID265035tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record