Show simple item record

An Investigation of The Relationship Among Students' Understandings pf Heat, Temperature And Internal Energy Concepts, Learning Orientations And Some Affectıve Characteristics

dc.contributor.advisorGürçay, Deniz
dc.contributor.authorGülbaş, Etna
dc.date.accessioned2019-03-04T06:07:11Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6001
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the relationships among students' understandings of heat, temperature and internal energy, learning orientations and some affective characteristics related to physics. In this context; initially, students' understandings and misconceptions about heat, temperature and internal energy concepts were determined. Then, students' learning orientations and affective characteristics related to physics were also determined. After that, the relationships among these variables and students' understandings of heat, temperature and intenal energy were investigated. 462 students who were 11th grade in Ankara, were participated in this study. "Heat, Temperature and Internal Energy Concept Test" A Form and "Heat, Temperature and Internal Energy Concept Test" B Form which were developed by the researcher were used to determine students' understandings and misconceptions about heat, temperature and internal energy. "Learning Orientations Questionnaire" and "Affective Characteristics Questionnaire" were administered to students to determine their learning orientations and affective characteristics. The results of this study revealed that students' understandings about heat, temperature and internal energy were very low and they had difficulties in distinguishing the concepts of “heat and temperature” and the concepts of “heat and internal energy”. It was determined that students think "temperature and/or heat of an object depends on its size and/or on the material made of." In addition, positive and significant linear correlations were found among students' understandings of heat, temperature and internal energy, meaningful learning orientation and some affective characteristics related to physics.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectIsı
dc.subjectSıcaklık
dc.subjectİç Enerji
dc.subjectKavram Yanılgıları
dc.subjectAnlama Düzeyi
dc.subjectÜç Aşamalı Test
dc.subjectÖğrenme Yönelimleri
dc.subjectFizik ile İlgili Duyuşsal Karakteristikler
dc.titleÖğrencilerin Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavramlarını Anlama Düzeyleri ile Öğrenme Yönelimleri ve Bazı Duyuşsal Karakteristikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.titleAn Investigation of The Relationship Among Students' Understandings pf Heat, Temperature And Internal Energy Concepts, Learning Orientations And Some Affectıve Characteristicsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/173
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile öğrenme yönelimleri ve fizikle ilgili bazı duyuşsal karakteristikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu kapsamda, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ve bu kavramlar hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin öğrenme yönelimleri ve fizikle ilgili duyuşsal karakteristikleri belirlenmiş ve bu değişkenlerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile olan ilişkileri incelenmiştir. Çalışmaya, Ankara’da öğrenim gören 462 ortaöğretim 11. sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerini ve sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etmek için araştırmacı tarafından geliştirilen “Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavram Testi" A Formu ve “Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavram Testi" B Formu kullanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme yönelimlerini ve duyuşsal karakteristiklerini belirlemek için öğrencilere sırasıyla "Öğrenme Yönelimleri Ölçeği" ve "Duyuşsal Karakteristikler Ölçeği" uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerinin çok düşük olduğunu ve "ısı ve sıcaklık" kavramları ile "ısı ve iç enerji" kavramlarını birbirinden ayırt etmekte zorlandıklarını göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin "bir cismin ısısı ve/veya sıcaklığının cismin büyüklüğüne ve/veya yapıldığı malzemeye bağlı olduğunu" düşündüğü belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile anlamlı öğrenme yönelimleri ve fizikle ilgili bazı duyuşsal karakteristikleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin olduğu saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentOrta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-03-04T06:07:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record