Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin Tekinalp, Ayşe Pelin
dc.contributor.authorAygül, Güney
dc.date.accessioned2019-03-04T07:51:12Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-29
dc.identifier.citationAygül. G. (2018). İstanbul'da Beykoz Kasrı ve Maslak Kasırları. (Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Sanat Tarihi Anabilim Dalı. Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6019
dc.description.abstractIn the 19th century, during which the modernization period was most active, both the demand for construction of the Ottoman dynasty and the design patterns of construction producers varied markedly. In this period, many different types of buildings bearing European influential forms and styles are being built. Especially the Ottoman dynasties, the palace-related building desingn of the palaces, the kiosks and pavilions that symbolize the development of the social life codes provide, the changing architectural mentality, stylistic differentiation and pioneering examples of a variety of likes. Beykoz Pavilion and Maslak Pavilions, which constitute the main focus of the thesis, exemplify the style differentiation in architecture and the variety of likes in decoration. In the thesis, the dynamics that triggered the changing social phenomena, culture and art atmosphere during the 18th and 19th centuries were transferred in chronological order and the reflections of Beykoz Pavilion and Maslak Pavilions were mentioned. As European style patterns began to leap to Ottoman architecture, the changing mass, volume, form, decoration, ornamental and garden arrangements have been focused on the effects of Beykoz Pavilion and Maslak Pavilions. In this study, Beykoz Pavilion and Maslak Pavilions evaluated the functional features, the building producers undertaking the construction, the facade design, the decoration program, the material details, the decorative objects and the landscape design with a holistic approach. The results are interpreted by connection.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY ......................................................................................................... i BİLDİRİM ...................................................................................................................... ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYETİ HAKLARI BEYANI .............................. iii ETİK BEYAN ................................................................................................................ iv ADAMA SAYFASI ......................................................................................................... v TEŞEKKÜR .................................................................................................................. vi ÖZET ............................................................................................................................ viii ABSTRACT ................................................................................................................... ix İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. x GİRİŞ .............................................................................................................................. 1 1. BÖLÜM: OSMANLI DEVLETİ’NİN ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ VE SÜREÇ BOYUNCA DEĞİŞEN ANLAYIŞIN İSTANBUL’DAKİ SARAY, KASIR VE KÖŞK MİMARİSİNE YANSIMALARI ......................................................................................................... 7 1.1. Çağdaşlaşma sürecine genel bir bakış ............................................................. 7 1.2. Çağdaşlaşma Süreci Boyunca Değişen Anlayışın İstanbul’daki Saray, Kasır ve Köşk Mimarisine Yansımaları ......................................................................... 18 1.2.1. Osmanlı Devleti’nde Saray, Kasır ve Köşk Kavramı ..................................... 18 1.2.2. İstanbul’da Saray, Kasır ve Köşk Mimarisinin Değişim Çizgisi ................... 21 2. BÖLÜM: KATALOG 1- 2 ...................................................................................... 30 2.1. BEYKOZ KASRI ............................................................................................ 30 2.1.1. Tarihi Çevre ve Konum .............................................................................. 30 xi 2.1.1.1. Beykoz- Yalıköy Çevresi ...................................................................... 30 2.1.2.2. Beykoz Kasrı’nın Konumu .................................................................... 35 2.1.2. Tarihçe ......................................................................................................... 35 2.1.2.1. Osmanlı Dönemi ................................................................................... 35 2.1.2.1.1. Mısır Meselesinin Süreci ve Sonucu Bağlamında Beykoz Kasrı ................................................................................................................. 35 2.1.2.1.2. Beykoz Kasrı’nın İnşa Süreci ve İnşa Sürecinde Adı Geçen Yapı Üreticileri (Kalfa/Mimar/Müteahhit).............................................. 38 2.1.2.1.3. Hacı Stefanis Gaytanakis Kalfa Hakkında ............................. 49 2.1.2.1.4. 1855- 1922 Yılları Arasında Beykoz Kasrı’nın Kullanımı ..... 53 2.1.2.2. Cumhuriyet Dönemi .............................................................................. 57 2.1.3. Beykoz Kasrı’nın Analizi ........................................................................... 62 2.1.3.1. Mimari Özellikler ................................................................................ 62 2.1.3.1.1. Plan Tasarımı .............................................................................. 62 2.1.3.1.2. Cephe Tasarımı ........................................................................... 65 2.1.3.1.3. İç Mekân Tasarımı ...................................................................... 78 2.1.3.2. Süsleme Programı ............................................................................... 94 2.1.3.2.1. Tavan Resimleri .......................................................................... 96 2.1.3.2.2. Kalemişi Nakış, Stuko, Altınvarak, Kartonpiyer ........................ 99 2.1.3.3. Malzeme ve Teknik ........................................................................... 115 2.1.3.4. Onarımlar ve Değişimler .................................................................. 117 2.1.3.4.1. Osmanlı Dönemi ....................................................................... 117 2.1.3.4.2 Cumhuriyet Dönemi ...........................................................123- 129 2.1.3.5. Eşya Envanter Kayıtları ................................................................... 129 2.1.3.6. Peyzaj Tasarımı .................................................................................. 137 xii KATALOG- 2 2.2. MASLAK KASIRLARI ................................................................................ 145 2.2.1. Tarihi Çevre ve Konum ............................................................................ 145 2.2.1.1. Maslak ve Çevresi ............................................................................... 145 2.2.1.2. Maslak Kasırlarının Konumu .............................................................. 147 2.2.2. Tarihçe ....................................................................................................... 150 2.2.2.1. Osmanlı Dönemi .................................................................................. 150 2.2.2.1.1. Sultan II Mahmud (1808- 1839) ve Sultan Abdülmecid (1839- 1861) Dönemlerinde Yapı Grubunun Varlığına Dair Herhangi bir İpucu Mevcut Mu?........................................................................................... 150 2.2.2.1.2. Maslak Kasırlarının İki Evrede (Birinci Evre: 1861- 1866, İkinci Evre 1866- 1877) Son Halini Almış Olduğunu Kanıtlayan Somut Bulgular ................................................................................................. 151 2.2.2.1.3. Maslak Kasırları İnşa ve Onarım Sürecinde Görev Alan Veya Araştırmacılar Tarafından Öne Sürülen Yapı Üreticileri ...................... 153 2.2.2.1.4. 1876- 1924 Yılları Arası Osmanlı Yönetiminde Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler Bağlamında Maslak Kasırlarının Kullanım Durumu.................................................................................................. 155 2.2.2.2. Cumhuriyet Dönemi ............................................................................ 156 2.2.3. Maslak Kasırlarının Analizi .................................................................... 160 2.2.3.1. Kasr-ı Hümâyûnu .............................................................................. 160 2.2.3.1.1. Mimari Özellikler ........................................................................... 160 2.2.3.1.1.1. Plan Tasarımı ..................................................................... 160 2.2.3.1.1.2. Cephe Tasarımı .................................................................. 166 2.2.3.1.1.3. İç Mekân Tasarımı ............................................................. 172 2.2.3.1.2. Süsleme Programı .......................................................................... 185 2.2.3.1.2.1. Tavan Resimleri ................................................................. 186 xiii 2.2.3.1.2.2. Kalemişi Nakış, Stuko, Altınvarak, Kartonpiyer ............... 213 2.2.3.1.3. Malzeme ve Teknik ........................................................................ 228 2.2.3.1.4. Onarımlar ve Değişimler ............................................................ 230 2.2.3.1.4.1. Osmanlı Dönemi ................................................................ 230 2.2.3.1.4.2. Cumhuriyet Dönemi .......................................................... 231 2.2.3.2. Mabeyn-i Hümâyûnu ve Sera/Limonluk ......................................... 235 2.2.3.2.1. Mimari Özellikler ....................................................................... 235 2.2.3.2.1.1. Plan Tasarımı ..................................................................... 235 2.2.3.2.1.2. Cephe Tasarımı .................................................................. 238 2.2.3.2.1.3. İç Mekân Tasarımı ............................................................. 243 2.2.3.2.2. Süsleme Programı .......................................................................... 248 2.2.3.2.2.1. Tavan Resimleri ................................................................. 248 2.2.3.2.2.2. Kalemişi Nakış, Stuko, Altınvarak, Kartonpiyer................ 259 2.2.3.2.3. Malzeme ve Teknik .................................................................... 265 2.2.3.2.4. Onarımlar ve Değişimler ............................................................ 267 2.2.3.2.4.1. Osmanlı Dönemi ................................................................ 267 2.2.3.2.4.2. Cumhuriyet Dönemi ........................................................... 269 2.2.3.3. Ağalar Dairesi ve Hamam ................................................................ 270 2.2.3.3.1. Mimari Özellikler ....................................................................... 270 2.2.3.3.1.1. Plan Tasarımı ..................................................................... 270 2.2.3.3.1.2. Cephe Tasarımı .................................................................. 273 2.2.3.3.1.3. İç Mekân Tasarımı ve Mevcut Süslemeler ........................ 276 2.2.3.3.2. Malzeme ve Teknik ........................................................................ 278 2.2.3.3.3. Onarımlar ve Değişimler ............................................................ 279 2.2.3.3.3.1. Osmanlı Dönemi ................................................................ 279 xiv 2.2.3.3.3.2. Cumhuriyet Dönemi .......................................................... 281 2.2.3.4. Fâris Kasrı/Çadır Köşkü ................................................................... 282 2.2.3.4.1. Mimari Özellikler ....................................................................... 282 2.2.3.4.1.1. Plan Tasarımı...................................................................... 282 2.2.3.4.1.2. Cephe Tasarımı .................................................................. 284 2.2.3.4.1.3. İç Mekân Tasarımı ve Mevcut Süslemeler ........................ 287 2.2.3.4.2. Malzeme ve Teknik ........................................................................ 290 2.2.3.4.3. Onarımlar ve Değişimler ............................................................ 291 2.2.3.4.3.1. Osmanlı Dönemi ................................................................ 291 2.2.3.4.3.2. Cumhuriyet Dönemi .......................................................... 292 2.2.3.5. Bahçe Sınırında Varlığı Bilinen Diğer Yapılar ............................... 294 2.2.3.6. Eşya Envanter Kayıtları ................................................................... 304 2.2.3.7. Peyzaj Tasarımı .................................................................................. 308 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ............................................................................. 314 KAYNAKÇA .............................................................................................................. 340 EKLER ........................................................................................................................ 357 ŞEKİL LİSTESİ ......................................................................................................... 510 KISATMALAR .......................................................................................................... 523 ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................ 524tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKasır
dc.subjectKöşk
dc.subjectSaray
dc.subjectBeykoz
dc.subjectMaslak
dc.subjectOsmanlı
dc.subject19. Yüzyıl
dc.subjectMimari
dc.titleİsatanbul'da Beykoz Kasrı ve Maslak Kasırlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇağdaşlaşma sürecinin en hareketli olduğu 19. yüzyılda hem Osmanlı hanedan üyelerinin inşa alanındaki talepleri hem de yapı üreticilerinin tasarım şablonları belirgin bir şekilde farklılaşmaktadır. Bu dönemde Avrupa etkili form ve üslup alıntılarını taşıyan birçok farklı tipte bina inşa edilir. Özellikle Osmanlı hanedan üyeleri finansörlüğünde sarayla ilişkili yapı üretici kadroları aracılığıyla İstanbul’da inşa edilen azametli saraylar, sosyal yaşamın kodlarındaki gelişimi simgeleyen kasırlar ve köşkler değişen mimari anlayışın, üslup farklılaşmasının ve beğeni çeşitliliğinin öncü örneklerini sunmaktadır. Tezin asıl odağını oluşturan Beykoz Kasrı ve Maslak Kasırları da mimarideki üslup farklılaşmasını ve dekorasyondaki beğeni çeşitliliğini örnekler nitetiktedir. Tezde 18.- 19. yüzyıl süresince değişen sosyal olgular, kültür ve sanat ortamını tetikleyen dinamikler kronolojik olarak aktarılarak Beykoz Kasrı ve Maslak Kasırları özelindeki yansımalarına değinilmiştir. Avrupa üslup şablonlarının Osmanlı mimarisine sıçramaya başlamasıyla birlikte, değişen kütle, hacim, biçim, dekorasyon, süsleme ve bahçe düzenlemeleri Beykoz Kasrı ve Maslak Kasırları bağlamındaki etkileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu çalışmada, Beykoz Kasrı ve Maslak Kasırlarının işlevsel özellikleri, inşasını üstlenen yapı üreticileri, cephe tasarımı, süsleme programı, malzeme detayları, dekoratif objeler ve peyzaj tasarımı bütünsel bir yaklaşımla değerlendirmiştir. Çıkan sonuçlar bağlantı kurularak yorumlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.contributor.authorID10206679tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record