Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel Kaptanoğlu, İlknur
dc.contributor.authorÖzkök, Eyyup
dc.date.accessioned2019-03-04T08:44:48Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted19-01-07
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6046
dc.description.abstractGender studies try to explain that femininity and masculinity are the result of a social construction process by focusing on the role given to women and men in the process of socialization. Masculinity studies are aimed at revealing the structures of power and hierarchy among different masculinities by examining the life of men in the private and public spaces too. As masculinity is a concept that is constructed through the struggle for power between men, to investigate the spaces that compose male homosociality will provide information about the different masculinities constructed in these spaces. Coffeehouses are at the top of the spaces that compose the male homosociality in which the image of hegemonic masculinity is exalted and male dominance is reproduced. For this reason in this study which is based on Connell's concept of hegemonic masculinity, face-to-face interviews were conducted in Sincan district of Ankara with 13 men who are married, between the ages of 26 and 40, educated and have a practise of going to coffeehouses permanently in order to show that different masculinities are constructed and gender discrimination is reproduced at spatial level. With the interpretation of data generated from the field with descriptive analysis it is understood that the first coffehouse experience is a step of masculinity that is among the circumcision and enlistment and different masculinities are constructed through games and men’s chat by excluding all feminine behaviors and always host competing in the coffehouses.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i BİLDİRİM……………………………………………………………………………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..………iii ETİK BEYAN………………………………………………..………...……………iv ADAMA …...………………………………………………..………...…………….v TEŞEKKÜRLER ………….……………………………………………………….vi ÖZET……………………………………………………………………………….vii ABSTRACT……………………………………………………………………….viii İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………...xi GİRİŞ …………………………………………………………………………….….1 1.BÖLÜM : ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ .…………………7 1.1. ERKEKLİKLER VE ERKEKLİĞİN İNŞASI ……………...……….7 1.1.1 Feminist Hareket …………………………………………….7 1.1.2 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramsallaştırması…..11 1.1.3 Erkeklik Çalışmaları ……….. …………………………….14 1.1.4 Erkeklikler…………. ……………………………………….16 1.1.4.1 Hegemonik Erkeklik …………………………….18 1.1.4.2 Öteki Erkeklikler ………………………………....20 1.1.5 Türkiye’de Erkekliğin İnşası ……………………………...22 1.2. KAHVEHANE ORTAMI ……………………………………………28 1.2.1 İçecek Olarak Kahve ……………………………………...28 1.2.2 Kahvehanenin Ortaya Çıkışı ……………………………..31 1.2.3 Kahvehane ve Toplumsal Hayat …………………………33 2. BÖLÜM: YÖNTEM ……………………………………………………………38 2.1 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ………………………………………..39 2.2 VERİ ÜRETME TEKNİKLERİ ……………………………………...45 2.3 VERİ ANALİZ TEKNİKLERİ ………………………………………..46 3. BÖLÜM : ALAN ARAŞTIRMASININ ANALİZİ ……………………………48 3.1. ERKEKLERİN DÜNYASINA KABUL EDİLİŞ ………………..…49 3.1.1 Erkeklerin Toplandığı Güzel Bir Yer …………………….50 3.1.2 Oynamayan Kişi Yancıdır ………………………………...53 3.1.3 Şakayı Kaldırabilen Gülüp Eğlenebileceğimiz İnsanlar..56 3.1.4 Baştaki En Büyük Etken: Erkek Olması Lazım!..............59 3.2. ERKEKLİĞE GİDEN YOLDA OYUN / İKTİDAR KAZANMAK .61 3.2.1 Oyunu Kazanmak İçin Oynarım ………………………….62 3.2.2 Burası Erkek Masası ………………………………………65 3.2.3 Dışarı Çıkmam Lazım ……………………………………..68 3.3. ERKEK ERKEĞE SOHBET ……………………………………….70 3.3.1 Hanım Arıyor, Oyun Oynuyon Açmazsın Ya Da İki Dakka Dışarda Konuşur Gelirsin ………………………………………..71 3.3.2 Kadınlarla Yapmış Oldukları Alemler ……………………73 3.4. KAHVEHANE ERKEKLİĞİNİN EV HALLERİ …………………..74 3.4.1 Evde Çocuğu ile İlgilenir ………………………………….74 3.4.2 Çocuğun Şu Ana Kadar Altını Değiştirdiğini Hiç Hatırlamam ………………………………………………………..76 4. BÖLÜM: SONUÇ ……………………………………………………………..78 KAYNAKÇA ……………………………………………………………………...87 EK 1. Katılımcıları Özellikleri …………………………………………………93 EK 2. Görüşme Yönergesi ………………………………..............................94 EK 3. Etik Kurul İzni …………………………………………………………….96 EK 4. Tez Çalışması Orjinallik Raporu ………………………………………97tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectToplumsal Cinsiyettr_TR
dc.subjectErkekliklertr_TR
dc.subjectHegemonik Erkekliktr_TR
dc.subjectKahvehanetr_TR
dc.subjectGenderen
dc.subjectMasculinitiesen
dc.subjectHegemonic masculinityen
dc.subjectCoffeehouseen
dc.titleBir Erkeklik Mekanı Olarak Kahvehanelertr_TR
dc.title.alternativeAs A Space of Masculinity Coffeehousesen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetToplumsal cinsiyet çalışmaları toplumsallaşma süreci içinde kadınlara ve erkeklere verilen rollere odaklanarak kadınlığın ve erkekliğin bir toplumsal inşa sürecinin sonucunda oluştuğunu açıklamaya çalışmaktadır. Erkeklik çalışmaları da özel ve kamusal alanlardaki erkeklerin yaşamını inceleyerek farklı erkeklikler arasındaki iktidar ve hiyerarşi yapılarını ortaya çıkarma amacı taşımaktadır. Erkeklik, erkekler arasındaki iktidar mücadelesi aracılığıyla kurulan bir kavram olduğundan erkek homososyalliğini oluşturan mekânları incelemek, bu mekânlarda inşa edilen farklı erkeklikler hakkında bilgi verecektir. Hegemonik erkeklik imajının yüceltildiği ve erkek egemenliğinin yeniden üretildiği erkek homososyalliğini oluşturan mekânların başında kahvehaneler gelmektedir. Bu kapsamda Connell’ın “Hegemonik erkeklik” kavramsallaştırması temel alınarak hazırlanan bu çalışmada farklı erkekliklerin inşa edildiğini ve cinsiyet ayrımcılığının mekânsal düzeyde yeniden üretildiğini ortaya koymak amacıyla, Ankara ili Sincan ilçesinde devamlı kahvehaneye gitme pratiğine sahip 26-40 yaş aralığında, eğitimli 13 evli erkek ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Sahadan üretilen verilerin betimsel analiz ile yorumlanmasıyla ilk kahvehane deneyiminin erkeklik basamaklarından sünnet olma ve askere gitme basamaklarının arasında yer aldığı ve kahvehanelerde farklı erkekliklerin oyunlar ve erkek sohbeti üzerinden tüm kadınsı davranışları dışarıda bırakarak ve içerisinde her daim rekabeti barındırarak inşa edildiği ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-03-05T08:44:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record