Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraduman, Alev
dc.contributor.authorErdem, Selim
dc.date.accessioned2019-03-04T09:05:14Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-12-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6070
dc.description.abstractAsia Minor, or Anatolia, was an attractive geography for many British travellers from the beginning to the end of the nineteenth century. Although British travellers put forward a different reason for their journeys depending on their professions and interests, it is true that the imperial rivalry between Russia and Britain, also known as the Great Game, rendered Anatolia (the centre of the Ottoman Empire) more attractive. Asia Minor which was rich in terms of ethnic and religious minorities enabled British travellers to make various observations. In this context, the comments the British travellers make on the Christian minorities in the above mentioned region are of importance because British travellers, who were aware of their Protestant identity and believed in its privilege, did not abstain from using othering statements against the Christian minorities. Therefore, the aim of this thesis is to show how the British travellers’ observations about the Anatolian Christian minorities of Anatolia as well as Britain’s imperial rival, the Russians, and their actions are utilized in reflecting Protestant British identity in Robert Curzon’s Armenia: A Year in Erzeroom, and on the Frontiers of Russia, Turkey, and Persia (1854), Frederick Gustavus Burnaby’s On Horseback through Asia Minor (1877), John Hartley’s Researches in Greece and the Levant (1831) and Alicia Blackwood’s A Narrative of Personal Experiences and Impressions during a Residence on the Bosphorus throughout the Crimean War (1881). In the Introduction of this study, the place of Protestantism in the British imperial identity is explained after a brief history of Christianity, and it is stated that Protestantism, which was originated in the fifteenth century and affected the English society in depth, played an active role in this identity even in the nineteenth century. At the end of the introductory part, some theoretical concepts are mentioned in order to explain the process of identity construction and reinforcement. In the first chapter of the thesis, the othering comments of the travellers concerning the Armenians who mainly lived in Eastern Asia Minor are analysed in Robert Curzon’s Armenia: A Year in Erzeroom, and on the Frontiers of Russia, Turkey, and Persia (1854) and Frederick Gustavus Burnaby’s On Horseback through Asia Minor (1877). In the second chapter, John Hartley’s Researches in Greece and the Levant (1831) and Alicia Blackwood’s A Narrative of Personal Experiences and Impressions during a Residence on the Bosphorus throughout the Crimean War (1881) are analysed in the framework of the travellers’ attitude towards the Greek minorities of western Asia Minor. In addition, the travellers’ political and religious comments on their imperial rival, Russia, are mentioned in both chapters. In conclusion, it is stated that the British travellers reflected their Protestant identity by making statements on both the Russians and the Christian minorities of Asia Minor. More importantly, it is concluded that a dichotomy, similar to the long-standing Muslim/Christian dichotomy that has been the subject of many scholarly studies, can be found even within the same religion, and the concept of the Other should be re-considered from this perspective.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectProtestantism
dc.subjectBritishness
dc.subjectIdentity
dc.subjectArmenian
dc.subjectGreek
dc.subjectTravel writing
dc.subjectImperialism
dc.subjectOthering
dc.subjectSect
dc.subjectOrthodoxy
dc.subjectEastern christianity
dc.subjectRussia
dc.subjectRobert curzon
dc.subjectArmenia: a year in erzeroom
dc.subjectAnd on the frontiers of russia
dc.subjectAnd persia
dc.subjectFrederick gustavus burnaby
dc.subjectOn horseback through asia minor
dc.subjectJohn hartley
dc.subjectResearches in greece and the levant
dc.subjectAlicia blackwood
dc.subjectA narrative of personal experiences and impressions during a residence on the bosphorus throughout the crimean war
dc.titleThe Reflections of Protestant British Identity in Selected Works from the Nineteenth-Century British Travel Writing on Asia Minortr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAnadolu veya diğer adıyla Küçük Asya, on dokuzuncu yüzyılın başından sonuna kadar birçok İngiliz seyyah için ilgi çekici bir coğrafya olmuştur. Her ne kadar İngiliz seyyahlar yaptıkları seyahatler için kendi meslekleri ve ilgi alanlarına uygun bir sebep öne sürmüş olsalar da, yüzyıl başından Birinci Dünya Savaşı’na kadar süren ve Great Game (Büyük Oyun) olarak da bilinen Rusya-İngiltere emperyalist rekabetinin Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi sayılan Küçük Asya’yı daha ilgi çekici hale getirdiği de bir gerçektir. Etnik ve dini azınlıklar açısından çok zengin olan Anadolu, İngiliz seyyahların çok çeşitli gözlemler yapmalarına olanak sağlamıştır. Bu bağlamda İngiliz seyyahların bahsedilen coğrafyada yaşayan Hristiyan azınlıklarla ilgili yaptığı yorumlar ayrı bir önem arz etmektedir, zira kendi Protestan kimliklerinin farkında olan ve bu kimliğin bir ayrıcalık olduğuna inanan İngiliz seyyahlar bu dini azınlıklara karşı ötekileştirici ifadeler kullanmaktan kaçınmamışlardır. Böylece, bu tezin amacı, on dokuzuncu yüzyılda Anadolu’ya gelen İngiliz seyyahlardan Robert Curzon’un Armenia: A Year in Erzeroom, and on the Frontiers of Russia, Turkey, and Persia (1854), Frederick Gustavus Burnaby’nin On Horseback through Asia Minor (1877), John Hartley’nin Researches in Greece and the Levant (1831) ve Alicia Blackwood’un A Narrative of Personal Experiences and Impressions during a Residence on the Bosphorus throughout the Crimean War (1881) eserlerinde Anadolu’nun Hristiyan azınlıkları ve emperyalist rakipleri Ruslar ile ilgili yapılan gözlemlerin ve sergiledikleri davranışların Protestan İngiliz kimliğini yansıtmada nasıl kullanıldığını göstermektir. Çalışmanın giriş bölümünde kısa bir Hristiyanlık tarihinden sonra, Protestanlığın İngiliz emperyalist kimliğindeki yeri ve önemi açıklanarak on beşinci yüzyılda ortaya çıkan ve İngiliz toplumunu derinden etkileyen Protestanlığın on dokuzuncu yüzyılda bile hâlâ bu kimlikte etkin bir rol oynadığı ifade edilmiştir. Giriş bölümünün sonunda ise bu kimliğin oluşturulma ve pekiştirilme sürecini açıklamak için bazı kuramsal kavramlardan söz edilmiştir. Tezin ilk bölümünde Robert Curzon’un Armenia: A Year in Erzeroom, and on the Frontiers of Russia, Turkey, and Persia (1854), ve Frederick Gustavus Burnaby’nin On Horseback through Asia Minor (1877) eserleri incelenerek seyyahların Doğu Anadolu’da yoğunlukta yaşayan Ermeniler ile ilgili yaptığı ötekileştirici yorumlar incelenmiştir. İkinci bölümde ise John Hartley’nin Researches in Greece and the Levant (1831) ve Alicia Blackwood’un A Narrative of Personal Experiences and Impressions during a Residence on the Bosphorus throughout the Crimean War (1881) eserleri seyyahların ziyaret ettikleri Batı Anadolu’daki Rum azınlıklara olan bakış açıları ele alınarak incelenmiştir. Ayrıca iki bölüm boyunca yeri geldikçe tüm seyyahların emperyalist rakip Rusya ile ilgili siyasi ve dini yorumlarına da yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise seyyahların hem emperyalist rakipleri Rusya ile hem de Hristiyan azınlıklarla ilgili yorumlar yaparak Protestan İngiliz kimliğini eserlerinde yansıttıkları sonucuna varılmıştır. Daha da önemlisi uzun zamandır var olan ve birçok çalışmaya konu olan Müslüman/Hristiyan benzeri ayrışmanın ve ötekileştirmenin tek bir din içerisinde de meydana gelebileceği ve “öteki” kavramının bu anlamda yeniden tartışılması gerektiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record