Show simple item record

dc.contributor.advisorRenda , Kadri Kaan
dc.contributor.authorAkçay , Nazlı Ceren
dc.date.accessioned2019-03-04T09:10:27Z
dc.date.issued2018-07-31
dc.date.submitted2018-06-12
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urifile:///C:/Users/Nazl%C4%B1%20Ceren%20AKCAY/Downloads/512932.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6075
dc.description.abstractFrance and the United Kindom are two former imperial states in Africa. Despite their colonial past, full of bitter memories in the African countries, they are still among the most influential states in the economy and politics of the African continent. Today, public opinion gained importance in shaping the foreign policies of the states. Perceptions, however, can not be considered separately than historical legacies. This thesis mainly argues that, the cultural diplomacy policies conducted by France and Great Britain as part of pulic diplomacy towards their ex-colonial states in Africa are highly influential in terms of generating positive perception of public opinion in these countries. The main sources of cultural diplomacy are education and language. Therefore, in this thesis, the education and language policies of France and Britain since the establishment of their first colonial administration in Africa are compared and the impact of their administrative differences on the education and language policies are analyzed. As a result, when compared to Great Britain, France is regarded as more successful in the implementation of more efficient and intensive education and language policies in the post-colonial period, therefore, achieving better results in affecting the public opinion in terms of economic and political matters in favor of French interests.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPublic Diplomacy
dc.subjectSoft Power
dc.subjectAfrican Countries
dc.subjectFrance
dc.subjectThe United Kingdom
dc.titleA Comparison Of The Cultural Diplomacy Policies Of France And The United Kingdom Towards African Countriestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetFransa ve Birleşik Krallık, Afrika’da sömürgecilik geçmişi olan ülkelerden ikisidir. Afrikadaki olumsuz anılarla dolu sömürgeci geçmişlerine rağmen, Afrika kıtası ekonomisi ve politikasında hala en etkili devletler arasındadırlar. Günümüzde, kamuoylarının görüşleri ülkelerin dış politikalarını yönlendirmede büyük önem kazanmıştır. Kamuoyunun algısı ise tarihsel geçmişten ayrı düşünülemez. Bu tezin temel savı, Fransa ve Birleşik Krallık’ın Afrika’daki eski sömürge ülkelerinde uygulamakta oldukları ve kamu diplomasisinin önemli bileşenlerinden olan Kültürel Diplomasi politikalarının, eski sömürge ülkelerinin kamuoyları nezdinde bu ülkelerin olumlu algılamalarına önemli oranda etki ettiğidir. Kültürel diplomasi kaynağını eğitim ve dil politikalarından almaktadır. Dolayısı ile bu tezde Fransa ve Birleşik Kırallık’ın Afrika’da ilk sömürge yönetimlerini kurdukları yıllardan günümüze kadar uygulamakta oldukları eğitim ve dil politikaları karşılaştırılmakta ve her iki ülke tarafından genel olarak uygulanmakta olan sömürge yönetimindeki farklılıkların bu politikalara etkisi analiz edilmektedir. Sonuç olarak, İngiltere ile kıyaslandığında Fransa’nın, sömürgecilik sonrası dönemde de uyguladığı dil ve eğitim politikalarının daha etkili ve yoğun bir kültürel diplomasi yürütmesine olanak sağladığı ve bu sayede günümüzde de kamuoyunu siyasi ve ekonomik konularda Fransa lehine etkilemekte daha başarılı olduğu değerlendirilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentUluslararası İlişkilertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record