Show simple item record

dc.contributor.advisorCansun, Ayşe Çiçek
dc.contributor.authorJaçe, Enxhi
dc.date.accessioned2019-03-15T11:17:49Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-02-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6188
dc.description.abstractIn these studies that I've showed I wanted to make a difference between the tongue techniques in baroque and Classic concertos. Besides that, I made a difference about the forms, the techniques and styles used in these concertos in this two eras. For this researching I chose one of the typical baroque Concertos of Vivaldi Rv 439 Nr. 2 ''La Notte''. I choose this concerto because the form and the dynamics of this concerto make a difference. Also the tongue technique here is used in an appropriate way. This Concerto is different because this is the only one that is in a minor key (G-minor) and the only one that has more movements, (6 movements) unlike other Vivaldi Concertos. The simplicity, dynamics, variety, and rhythm are major traits that make this concerto more special. For the classical Concerto I chose one of the most famous concertos written for flute, Mozart D-major. K 314. In the beginning this concerto was written for oboe (C-major) than Mozart wrote it in another key for flute (D-major). In the classical era the number of the concerto movements, the dynamics and the perception of the standard concert changed. Mozart was one of the first composers to change the ultimatum of the classical concert. To play this concerto first we have to understand Mozart's style. The using of the ornaments, the way of playing staccato, even the lyric part (example; the second movement of the concerto) the virtuosity and the playfulness that this concerto has the ability to give is what makes it unique.tr_TR
dc.description.tableofcontentsABSTRACT..................................................................................................................vi İÇİNDEKİLER .............................................................................................................vii ŞEKİL LİSTESİ ............................................................................................................xi 1.BÖLÜM ..................................................................................................................1GİRİŞ ............................................................................................................................1 1.1 ARAŞTIRMANIN AMACI ......................................................................................2 1.2 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ .....................................................................................2 1.3 YÖNTEM.........................................................................................................2 1.3.1 Araştırmanın Modeli ......................................................................................2 1.3.2 Verilerin Toplanması .....................................................................................2 1.3.3 Evren ........................................................................................................2 1.3.4 Sınırlılıklar .....................................................................................................2 2.BÖLÜM .................................................................................................................32.1 BAROK DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ .....................................................................3 2.1.1 Erken Barok.............................................................................................3 2.1.2 Orta Barok ...............................................................................................4 2.1.3 Geç Barok ...............................................................................................5 2.2 BAROK DÖNEM MÜZİĞİNİN ÖZELLİKLERİ .....................................................62.3 DÖNEMİN FLÜT BESTECİLERİ ........................................................................9 2.4 BAROK KONÇERTO....................................................................................9 3.BÖLÜM ...............................................................................................................12 viii 3.1 KLASİK DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ ...................................................................12 3.1.1 Erken Klasikler.....................................................................................12 3.1.2 Yüksek Klasikler..................................................................................13 3.1.3 Geç klasikler ........................................................................................15 3.2 KLASİK MÜZİK ÖZELLİKLERİ ........................................................................17 3.3 DÖNEMİN FLÜT BESTECİLERİ .......................................................................18 3.4 KLASİK KONÇERTO .......................................................................................19 4.BÖLÜM ...............................................................................................................23 a. VİVALDİ’NİN NR. 2 SOL MİNOR (RV 439) FLÜT KONÇERTOSU.............. .... İNCELEME............................................................................................................27 5.BÖLÜM ................................................................................................................27a. ARTİKÜLASYON TARİHİ ..................................................................................23 b. BAROK MÜZİĞİN ARTİKÜLASYON ÜFLEMELİ STANDART MODELLERİ ...........................................................................................................23 c. PERFORMANS ÖNERİ .......................................................................................26 6.BÖLÜM ............................................................................................................... 32 a. W. A. MOZART – RE MAJÖR FLÜT KONÇERTOSU NO.2 (K.314) ........................İNCELEMESİ ...........................................................................................................32 b. TEKNİK AÇIDAN RE MAJÖR KONÇERTO.........................................................35 SONUÇ .......................................................................................................................39 KAYNAKÇA................................................................................................................ 40 ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................ 41 EK 1= TURNİTİN RAPORUtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFlüt
dc.subjectBarok konçerto
dc.subjectKlasik konçerto
dc.subjectVivaldi
dc.subjectMozart
dc.subjectDil tekniği
dc.titleBarok Dönem ve Klasik Dönem Flüt Konçertolarının Dil Tekniği Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada barok ve klasik konçertolar arasında dil tekniği arasındaki farklılıkları vurgulanmış. Bunun dışında bu iki dönem konçertolarında kullanılan formlar, teknikler ve stiller hakkındaki farklılıkları irdelenmiştir. Bu araştırma için uzman görüşleri doğrultusunda tipik barok konçertolarından biri olan Vivaldi Rv 439 Flüt Konçertosu Nr: 2 ''La Notte'' seçilmesinin sebebi bu konçertonun biçim ve dinamik özellilkleri açısından diğer Vivaldi konçertolara göre daha ayrıcalıklı bestelenmiş olmasıdır. Ayrıca bu eserde dil tekniği de farklı çeşitlerini sergiler bir şekilde kullanılmaktadır. Bu Konçerto gerek diğer Vivaldi konçertoların içerisinde tek minor tondaki olması dolayısıyla (sol minör) ve gerekse diğer Vivaldi Konçertolardan daha fazla bölüm sayısına sahip olması nedeniyle (altı bölumlü) flüt konçertoları içerisinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu eseri özel yapan diğer unsurlar arasında yalınlık, dinamik farklılıklar, karakter çeşitlilikleri ve ritmik yapının zengin kullanımı gibi özellikler de sıralanabilir. Klasik konçerto olarak ise yine uzman görüşleri doğrultusunda flüt için bestelenmiş Mozart K 314 Re Majör Konçertosu seçilmiştir. Mozart bu konçertoyu başlangıçta obua için ve Do Majör tonununda olan eser bestelemiştir. Mozart bu eseri flüt için yeniden düzenlerken farklı bir tonda (Re Majör) yeniden yazmış ve. Re Majör Konçerto bu şekilde ortaya çıkmıştır. Klasik dönemde konçertolardaki bölüm sayısı, dinamikleri başta olmak üzere konser algısı da değişmiştir. Mozart bu değişimi belirleyen önemli bestecilerden biriydi. Bu eseri yorumlanmadan önce Mozart stilini anlamalıyız. Süslemelerin notalarının kullanılma biçimi, staccato çalma şekli hatta lirik kısımların (örnek; konçertonun ikinci bolumu) virtüözlük ve eğlenceli bir his sağlaması düşünülerek yorumlanması, bu konçertoyu değerli kılan özelliklerin başında gelmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÜfleme ve Vurmalı Çalgılartr_TR
dc.contributor.authorID10238668tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-03-15T11:17:49Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record