• Özgün Biçimlemelerle Seramik Formlarda Kadın İmgesi 

      Ölçer, Nesrin (Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017-09-15)
      ÖLÇER, Nesrin. “Woman Image in Ceramic Forms with Original Styles”, Master Degree Graduate Art Work, Report, Ankara, 2017. In this study, women's history, their place in social, political, religious and artistic fields ...