Now showing items 1-7 of 1

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (1)
  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (1)
  Banka teminat mektubu (1)
  İdare (1)
  Kamu İhale Sözleşmesi (1)
  Lehtar (1)
  Yüklenici (1)