Show simple item record

dc.contributor.advisorDizdar Terviel, Candan
dc.contributor.authorErtürk, Metin
dc.date.accessioned2019-04-10T07:21:12Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-02-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6469
dc.description.abstractERTÜRK, Metin. Contemporary Applications with Terra Sigillata, MFA Art Study Report, Ankara, 2019. Terra Sigillata is the name given to ceramic pots with seal decorations made during the Roman period. As time passed, it was identified with the solidified slip on the pots and became known as “Terra Sigillata slip”. Terra sigillata technique, which has become the passion of the pottery masters for centuries, has been developed until today. As the make up and application of the slip and its becoming perfect with forms is a process that requires long effort and patience, the smooth surface and natural glow from clay has become an important legacy of the ceramic masters that they transfer from generation to generation. Terra Sigillata is the most advanced type of slip that has been used on ceramic surfaces since the Neolithic period in Anatolia. The use of clay’s tinting characteristic as a value on the surface creates new possibilities for the ceramic art. Terra Sigillata has not only been used on ceramic forms in history because of its simplicity, permeability and natural brightness, bu this slip, which had a freat place in Aegean civilizations’in ceramic production, was also used for the ceramic pots for Daily use. On these ceramics, several forms from geometrical patterns to war scenes stand out. With this work the goal is to combine the passion of master potters 2300 years before today with the current conditions, in order to create new forms and new forms and new expressional languages.The simplicity created by the silky matt surface, was combined with modern forms, and strong expressions were established with less materials. Terra Sigillata, the golden slip of the ancient Greek period and Roman period, became the slip people wanted to learn again, to apply and whose value was understood better nowadays. Key Words: Terra Sigillata, Ceramic, Contemporary Ceramic Art, Sliptr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTerra Sigillata
dc.subjectSeramik
dc.subjectÇağdaş Seramik Sanatı
dc.subjectAstar
dc.titleTerra Sigillata ile Çağdaş Seramik Uygulamalartr_TR
dc.title.alternativeContemporary Applications with Terra Sigillataeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetERTÜRK, Metin. Terra Sigillata ile Çağdaş Seramik Uygulamalar, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2019. Terra Sigillata, Roma Döneminde yapılmış mühür dekorlu seramik kaplara verilen isimdir. Zaman geçtikçe kapların üzerindeki pekişmiş (zinter) astar ile özdeşleşerek “Terra Sigillata Astarı” olarak anılmaya başlanmıştır. Yüzyıllardır çömlek ustalarının tutkusu haline gelen terra sigillata tekniği geliştirilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Astarın yapılışı, uygulanışı ve formlar ile kusursuz hale gelmesi uzun çaba ve sabır gerektiren bir süreç olduğundan, elde edilen pürüzsüz yüzey ve kilden gelen doğal parlaklık seramik ustalarının nesilden nesile aktardığı önemli bir miras haline gelmiştir. Anadolu’da Neolitik Dönem’den itibaren seramik yüzeylerde kullanılmaya başlayan astarın en gelişmiş hali Terra Sigillata’dır. Kilin renk verme özelliğinin bir değer olarak yüzeyde kullanılması seramik sanatı için yeni olanaklar sağlamaktadır. Terra Sigillata, tarih boyunca seramik formların üstünde sadece yalınlığı, geçirgenliği azaltması ve doğal parlaklığı sebebi ile kullanılmamış, Ege uygarlıklarının seramik üretiminde de önemli yeri olan bu astar türü, günlük kullanım için üretilen seramik kaplar içinde kullanılmıştır. Bu seramiklerde özellikle geometrik desenlerden savaş sahnelerine kadar çok çeşitli formlar göze çarpmaktadır. Bu çalışma ile günümüzden 2300 yıl önce çömlekçi ustalarının tutkusunu şuan ki şartlarla birleştirerek yeni formlar ve yeni anlatım dillerini oluşturmaktır. Yüzeyin üstünde oluşan ipeksi mat yüzeyin yarattığı yalınlık ile çağdaş formlarla birleşerek az malzeme ile güçlü ifadeler kurulmuştur. Antik Yunan Dönemi ve Roma Dönemi’nin altın astarı Terra Sigillata, 20. yüzyıldan itibaren tekrar öğrenilmek istenen, uygulanan ve değeri günümüzde daha da iyi anlaşılan astar türü olmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.contributor.authorID10241660tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record