Show simple item record

dc.contributor.advisorTezcan, Levent
dc.contributor.authorYargıcı, Tuğçe
dc.date.accessioned2019-04-12T08:27:43Z
dc.date.available2019-04-12T08:27:43Z
dc.date.issued2018-07
dc.date.submitted2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6543
dc.description.abstractThe increasing interest to geothermal investments in Turkey brings more attention to the sustainable resource management. Numerical modeling is a powerful and significant tool in order to achieve efficient geothermal reservoir management. In project scope, the conceptual model of the geothermal field located in Aydın Kuyucak region was developed with interpretation of geological and hydrogeological data deriving from field and drilled wells. The geothermal resource is planned to be operated 30 years for electricity generation. The conceptual model was tested through numerical modelling using FEFLOW software. The methodology includes transferring geological layers, tectonic elements, hydraulic and thermal properties to software and defining the boundary conditions. The natural state modeling was conducted in order to present the current situation and the results were calibrated using the observed static temperature values and hydraulic heads gathering from well logs. A manageable and acceptable geothermal reservoir model of the field was achieved at the end of the study. In order to get more accurate results, a transient model run is recommended before using the model for operation scenarios.tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.titleKuyucak Jeotermal Rezervuarının Nümerik Modelitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye’de jeotermal enerji üretimine olan ilgi ve yatırımlar artarken, sürdürülebilir kaynak yönetimi daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, sağlıklı bir jeotermal kaynak yönetiminin yapılabilmesi için nümerik jeotermal rezervuar modeli önemli ve etkin bir araçtır. Tez kapsamında; Aydın ili Kuyucak İlçesi civarında bulunan ve jeotermal elektrik üretimi amaçlı 30 yıllık süre ile işletilmesi planlanan rezervuarın kavramsal modeli, jeolojik ve hidrojeolojik veriler değerlendirilerek ortaya konmuş, oluşturulan kavramsal model, FEFLOW programına aktarılarak nümerik olarak test edilmiştir. Jeolojik katmanlar ve yapısal elemanlar programa aktarılmış, hidrolik ve ısıl parametreler ve kavramsal modeli temsil eden sınır koşulları tanımlanmıştır. Kararlı akım koşulları altında model çalıştırılarak, doğal durum modeli ortaya konmuştur. Doğal durum modeli sonuçları, kuyulara ait statik sıcaklık verileri ve hidrolik yük değerleri kullanılarak kalibre edilmiştir. Kalibrasyon sonucunda mevcut durumu temsil eden bir jeotermal rezervuar modeli ortaya konmuştur. Model sonuçları, kabul edilebilir ve yönetilebilir bir jeotermal rezervuar modeli ortaya konduğunu gösterse de işletme parametrelerinin daha hassas tahmin edilebilmesi için, uzun süreli işletme verileriyle yapılacak olan kararsız model kalibrasyonun da tamamlanması faydalı görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentHidrojeoloji Mühendisliğitr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record