Recent Submissions

 • 50.Yılında Hacettepe iktisat 

  Akkoyunlu Wigley, Arzu; Attar, M.Aykut; Mıhçı, Hakan; Özel, Hüseyin (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
  Kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, başkalarını değiştirmede şansının ne kadar az olduğunu anlarsın. Voltaire Doğum günleri, bireyler açısından olduğu kadar ve belki de onlardan daha fazla, kurumlar ...
 • Kadına Yönelik Şiddetin Ekonomi Politiği 

  Güler Aydın, Derya (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Bu derleme kitaptaki yazılar Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kadın Platformunun 5 Mart 2012 tarihinde, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği panelde sunulan ve sonrasında yazarların ...
 • Darwin ve Evrimsel İktisat Sempozyumu 

  Kaymak, Muammer; Şahinöz, Ahmet (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni adlı eseri bibimin ilerlemesinde, 17. yüzyıl bilim devriminin açtığı çığırı tamamlayan önemli bir rol oynadı. 17. yüzyıl bilim devrimi fiziksel ...
 • Determinants of the Dynamic Correlation Patterns Between Stock Prices and Exchange Rates 

  Özdem , Ahmet Sacit Seyid (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The foreign exchange market and the stock market are two of the most important markets in which investors and traders participate. The first is the largest market in terms of transaction volume. The question of whether ...
 • Arama ve Eşleştirme Modelleri Kapsamında Türkiye'de İşsizlik 

  Akkurt, Kezban (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-26)
  In Turkey, unemployment is one of the Turkish economy’s structural problems even though economic growth periods. In this context, one of the most important tools to analyze labor markets is the Beveridge curve, which is ...
 • Finansal Stres Endeksi: Türkiye Uygulaması 

  Yaşar, Hayrullah Ahmet (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The aim of this thesis study is to develop a market based financial stress index (FSI) for the Turkish economy through determining its conceptual scope. The index developed within the scope of the study is attempted to ...
 • Sermaye - Enerji İkame Edilebilirliği : Türkiye İmalat Sanayi Örneği 

  Sezer, Pınar (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  In this study, capital-energy substitutability is analyzed for Turkish manufacturing industry firms between 2005-2013 using firm-level micro data. To this end, a translog cost function and cost share equations are jointly ...
 • İhracatın Firma İstihdamına Etkisi: Türkiye İmalat Sanayii Örneği 

  Zengin Taşdemir, Selin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  In this study, we investigate impact of exporting on firm employment for Turkish Manufacturing Industry over the period 2003-2015. For this purpose, to avoid the sample selection and possible endogeneity problem, treatment ...
 • Sağlığın İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye İçin Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı 

  Avcı, Halim Can (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Economic growth has attracted the attention of economists throughout history. However, until the Augmented Neo-Classical Growth Model developed by Mankiw, Romer and Weil, growth theories ignored the human capital factor. ...
 • The Impacts of Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Initiative on Turkey’s Foreign Trade 

  Turanlı, Şerife Duygu (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The aim of this study is to analyze the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) on Turkey’s foreign trade. The aim of the TTIP is to remove all trade barriers in order to develop trade relationship between ...
 • The Relationship Between Pharmaceutical Expenditures and Economic Growth from the Human Capital Perspective 

  Aslan, Ümit (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The growth theory focuses on human capital as a determinant of economic progress since the second half of the 20th century. In this study, human capital and its health and education components are examined. The aim of the ...
 • Foreign Aid And Economic Growth In Sub Saharan Africa Countries 

  Salim, Amin Fikila (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-21)
  The effects of external aid to the developing countries on economic growth have been controversial in the economic literature for many years, and economists have made various statements on this issue. This thesis analyzes ...
 • The Evolution of the Neoliberal Hegemony in the Case of the European Union 

  Ceylan Topaç , Gamze (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Neoliberalism has become a mainstream economy by spreading to the world with the effect of globalization since 1980s. The neoliberal hegemony has been formed within the European Union through the mechanisms, criteria and ...
 • Gıda Sektöründe Asimetrik Fiyat Aktarımı: Karşılaştırmalı Ülke Örnekleri 

  Kat, Ali (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The sudden rise in food prices along with the food crises experienced in 2007 and 2008 led to the attention of the public, especially the policy makers, towards food prices. In the effectively functioning markets, these ...
 • The Subjective Poverty Analysis From A Gender Perspective 

  Kortan Saraçoğlu, Işın (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The main purpose of this study is to analyse women's perceptions of poverty by using subjective poverty method and to investigate what affects their perceptions of poverty. In this context, women's perceptions of poverty ...
 • Yenilikçi Girişimlerin Bölgesel Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği 

  Ergül, Murat (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The aim of this study is to analyze the effect of innovative initiatives on regional growth in Turkey. For this purpose, 12 regions described as the level-1 by Turkish Statistical Institute, are examined by using empirical ...
 • Türkiye'de Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesi ve Teşvik Tedbirlerinin Rolü ve Etkinliği 

  Kaplan, Harun (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Incentives can be defined as tangible and / or intangible support, assistance and encouragements given to the public by various methods in order to ensure both resource allocation and socio-economic development by transferring ...
 • Regional Economic Effects of Refugees: Turkish Case 

  Karaarslan, Muhammed Emin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The conflicts in Syria started at year 2011 and series of events resulted with a massive amount of people to migrate some other countries. Turkey hosts the highest number of Syrian refugees in the World, about 3.6 million ...
 • Banka Kredi Hacmi ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 

  Turgut, Korhan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  While economic growth is important in all countries; in particular, it is one of the main economic objectives of developing countries. In general, developed countries are expected to maintain a certain growth rate; on the ...
 • Değişen Kamu Mali Yönetimi ve Ekonomik Etkinlik: İç Denetim 

  Aslan, Mecbure (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The rapid developments in globalization and technology have significantly increased the impact of countries on the changes and transformations in the world. The developments in the public sector are the result of this ...

View more