• İş Değerlendirmesinde Puanlama Yöntemleri 

      Timur, Hikmet; Kılıç, Mustafa (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
      Yönetimin, dolayısıyla insan kaynakları yönetiminin temelini iki sözcük oluşturmaktadır. Bunlardan birincisi "etkililik", diğeri ise "verimlilik"tir. En yalın anlatımla "etkililik" amaca ulaşma derecesi, verimlilik ise ...