Now showing items 1-7 of 1

  Algılanan örgütsel destek (1)
  Baskılayıcı etki (1)
  Etik iklim (1)
  İşten ayrılma niyeti (1)
  Kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modeli (PLS-SEM) (1)
  Rekabetçi/yarışan aracılık (1)
  Sosyal bilimler (1)