Show simple item record

dc.contributor.advisorTırnaksız, M. Bülenttr_TR
dc.contributor.authorBeksaç, Kemaltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T07:50:57Z
dc.date.available2015-10-14T07:50:57Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/682
dc.description.abstractTo analyze the frequency of Killer Immunoglobulin Like Receptor (KIR) gene and their ligands (HLA Class I), 87 patients diagnosed with colorectal cancer and operated between 2005 and 2008 were enrolled into this study. 29 patients progressing within a median of five year follow-up period were compared with 58 cases that did not. Age, gender, clinical stage, tumor location, adjuvant therapy and recurrence location were similar between the groups. Among the cases without recurrence 2DL1, which is an inhibitory KIR, is observed significantly less frequent while activatory KIRs, 2DS2 and 2DS3, significantly more frequent. Therefore, a decrease in inhibition and an increase in activation, may lead to an antitumor immune response. Among the KIR ligands only A-Bw4 is observed significantly less frequently among non-recurrent patients. When KIR and KIR ligand association is examined, two KIR's who share the same ligand (group C1), 2DL2 (inhibitor) and 2DS2 (activator), frequently coexisted. Similarly inhibitory KIR-ligand combinations 2DL1-C2 and 2DL3-C1 are seen less frequnetly in the non-recurrent group while the activatory combination 2DS2-C1 and inhibitory combination 2DL2-C1 are shown to be more frequent in the non-recurrent group. Even though 2DS2 is seen less frequently in recurrent group, if recurrence occurs despite 2DS2, distant metastasis is more frequent than local recurrence. Our findings show for the first time in literature that in colorectal cancers, recurrence is association with the presence of activating KIR's and absence of inhibitory KIR's in the setting of their appropriate ligands.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectColon cancertr_TR
dc.titleKolorektal Kanserlerde Postoperatif İzlemde Nüks Metastaz Gelisimine Etkiyen Cerrahi, Histopatolojik ve Immünogenetik (Killer Immünoglobulin Like Reseptör ve Ligand Tiplendirilmesi) Özelliklerin Tanımlanmasıtr_TR
dc.typemedicineThesisen
dc.callno2014/1087tr_TR
dc.bolumGenel Cerrahi Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetAntitümöral immün yanıtı belirleyen Killer Immunoglobulin Like Receptor (KIR) genleri ile onların ligandları olan HLA Class I moleküllerini incelemek amacıyla 2005-2008 yılları arasında kolorektal tümör tanısı ile kolon rezeksiyonu uygulanan 87 olgu araştırmaya alındı. Ortanca 5 yıl takip süresinde rekürrens gösteren 29 olgu ile nüks etmeyen 58 olgunun klinik ve KIR-ligand özellikleri karşılaştırıldı. Yaş, cinsiyet, klinik evre, tümör lokalizasyonu, adjuvan tedavi ve rekürrens lokalizasyonu açısından gruplar arasında bir fark olmadığı gözlendi. Rekürrens göstermeyen olgularda inhibitör KIR'lardan 2DL1 anlamlı olarak azalırken aktivatör özelliğe sahip 2DS2 ve 2DS3'ün anlamlı olarak arttığı gözlendi. Böylece inhibisyonun azalması ve aktivasyonun güçlenmesi ile antitümöral immün yanıtın arttığı düşünüldü. KIR ligandları incelendiğinde rekürrens göstermeyenlerde A-Bw4 ligandın daha nadir olduğu saptandı. KIR ve KIR ligand birlikteliğine bakıldığında rekürrens göstermeyenlerde ortak liganda(grup C1) sahip 2DL2 (inhibitör) ve 2DS2'nin (aktivatör) sıklıkla birlikte bulunduğu saptandı. Rekürrens göstermeyen olgularda inhibitör yöndeki 2DL1-C2 ve 2DL3-C1'in beraber görülme sıklığında azalma gözlenirken aktivasyon yönündeki 2DS2-C1 ve inhibitör yöndeki 2DL2-C1 beraber görülme sıklığında artış saptandı. Rekürrensin erken veya geç gelişmesini etkileyecek bir bulgu saptanmadı. 2DS2 her ne kadar rekürrens gösteren hastalarda daha az görülse de, 2DS2'ye rağmen rekürrens geliştiği takdirde uzak metastazın lokal rekürrensten daha sık oluştuğu saptandı. Bulgularımız, literatürde ilk kez kolorektal kanserlerde rekürrensin uygun ligandlarının varlığında aktive edici KIR'ların varlığı ve baskılayıcı KIR'ların azalması ile ilişkili olduğunu göstermektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record