Show simple item record

dc.contributor.advisorKaynaroğlu, Z. Volkantr_TR
dc.contributor.authorKartal, Kinyastr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T07:50:57Z
dc.date.available2015-10-14T07:50:57Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/683
dc.description.abstractIt is determined by the researchers that tumor supresor genes are found in methylated forms in the cancer onkogenesis of thyroid malignancies. TSH receptor and ECAD receptor genes can be classifed as thyroid specific genes. In this experimental study the methylation status of these thyroid specific genes and their clinical use in the differantiation of benign and malign thyroid nodules are investigated. MATERIAL METHOD: Of the 4355 patients with nodular goiter, who have been treated between 2007 and 2011, 76 patients were selected. Deoxyribonucleic acids (DNA) were isolated from the cytology specimens obtained by fine needle aspiration biyopsy. After isolation of the DNAs, the methylation status of TSHr and ECAD receptor promoter regions were investigated by methylation specific polymerase chain reaction (M- PCR). Also the relation between methylation status of the genes and gender, age, size of the nodules and blood thyroglobulin levels of the patients were studied. RESULTS: The ratio of methylated TSHr was found 87,5% of patients with papillary thyroid cancer, 58,1% of patients with have cytological features of atypia of undetermined significance, 41,7% of patients with suspected cytological features for a follicular neoplasm and 47,1% of patients with benign nodular guatr (p< 0.05). CONCLUSION: The ratio of TSHr methylation in papillary thyroid carcinoma group adduced that TSHr methylation status can be utilised as a tumor marker for papillary cancer. It is shown that the methylation status of TSHr genes have no role in determining the malignant potential for the nodules which are cytologically classified as atypia of undetermined significance and for the nodules which are cytologically found to be suspicious for a follicular neoplasm. There was no statistical discrepancy between TSHr methylation status and gender, age, size of the nodules and blood thyroglobulin levels of the patients. TSHr of patients who with poor prognostic factors for papillary thyroid cancer (9 patient) were all in methylated form. This study shows that more clinical studies are needed for searching TSHr metyhlation as a prognostic factor. No significant results were determined about the ECAD receptor gene methylation. Acording to our knowledge this study is the first try in the medical literature which searches the TSHr methylation status from cytologically derived DNA.tr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectThyroid cancertr_TR
dc.titleTiroid Kanseri Tanısında TSH Reseptör ve E- Kaderin Gen Metilasyonunun Sitolojik ve Histopatolojik Olarak Araştırılmasıtr_TR
dc.typemedicineThesisen
dc.callno2013/633tr_TR
dc.bolumGenel Cerrahi Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetTiroid kanserlerini de içeren birçok kanser türünün onkogenezinde gen metilasyonlarının önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu çalışmada tiroid spesifik genler arasında bulunan Tiroid Uyarıcı Horman reseptörü (TSHr) ve Epitelyal Kaderin (EKAD) reseptör genlerinde metilasyon varlığının tiroid kanseri gelişimindeki yeri araştırılmış ve tiroid nodüllerinde benign-malign ayrımının güçleştiği durumlarda TSHr ve EKAD gen metilasyonlarının klinik öneminin saptanması hedeflenmiştir. MATERYAL METOD: 2007- 2011 yılları arasında tedavi gören 4355 nodüler guatr tanısı bulunan hasta içerisinden 76 hasta seçilmiş; ince iğne aspirasyon biyopsisi ile elde edilen sitoloji örneklerinden deoksiribonükleik asit (DNA) izole edilmiştir. İzole edilen DNA?lardan metilasyon spesifik polimerize zincir tepkimesi (M- PCR) yöntemi ile TSHr ve EKAD genlerinin promotör bölgelerindeki metilasyon varlığı araştırılmıştır. Ayrıca metilasyon varlığının cinsiyet, yaş, nodül boyutu ve kan tiroglobulin düzeyi ile olan ilişkisi de incelenmiştir. BULGULAR: Çalışma sonucunda TSHr metilasyon oranı papiller tiroid kanserli hastalarda %87.5, önemi belirsiz atipiye sahip hastalarda %58,1, foliküler neoplazi şüphesi bulunan hastalarda %41,7 iken benign nodüler guatrlı hastalarda ise %47,1 olarak saptanmıştır (p<0,05). SONUÇ: Metilasyon varlığının kanserli hasta grubunda yüksek saptanmış olması TSHr metilasyonun bir kanser belirteci olarak kullanılabileceği yönündeki hipotezi desteklemektedir. Mevcut bulgular ışığında TSHr metilasyon varlığının önemi belirsiz atipi ve foliküler neoplazi şüphesine sahip hasta gruplarında, benign- malign ayrımı açısından belirleyici bir faktör olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca metilasyon varlığının yaş, cinsiyet, nodül boyutu ve kan tiroglobulin düzeyi ile anlamlı bir istatistiksel bağının olmadığı saptanmıştır. Kötü prognoza sahip olduğu bilinen hastaların tümünde TSHr metilasyon varlığının saptanması prognostik bir faktör olarak TSHr metilasyonun araştırılabileceğini göstermiştir. Hasta gruplarının hiç birisinde EKAD gen reseptör metilasyonu ile ilgili istatistiksel ve matematiksel olarak anlamlı sonuç alınamamıştır. EKAD geni ile ilgili teknik yetersizlik nedeniyle anlamlı sonuç alınamamıştır. Bu çalışma literatürde TSHr metilasyon varlığını sitolojik olarak araştıran tek çalışmadır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record